Avukat En İyiyi Hedefleyendir!

İstanbul Hukuk Bürosu, 30 yılı aşkın süredir her biri ayrı alanlarda uzman avukatlardan oluşan ve İstanbul Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur.

 

Avukatlarının attığı tüm adımlarda en iyi avukatlık hizmetini vermeyi hedefleyen İstanbul Hukuk Bürosu, müvekkillerinin çıkarlarını her zaman en üst noktada tutmaya son derece özen göstermektedir.

İstanbul Hukuk Avukatlarıİstanbul Hukuk Avukatlarıİstanbul Hukuk Avukatlarıİstanbul Hukuk Avukatlarıİstanbul Hukuk Avukatlarıİstanbul Hukuk Avukatları

Avukat Danışma

Görüşmelerimiz görüntülü ya da  Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki tarihi Sebat apartmanındaki büromuzda yapılmakta olup, hangi alan ile ilgili vekillik veya hukuki danışmanlık talebiniz varsa, uzman avukatlarımızdan biri size destek olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Çalışma Alanlarımız

Avukatlarımızdan vekillik ya da hukuki danışmanlık hizmeti almak için, öncelikle durumunuzun mahiyetine uygun, alanında iyi bir avukat bulmanız sizi hem vakit hem de nakit kaybından koruyacak hem de işinizi kolaylaştıracaktır.

Elbette tüm avukatlar, mesleklerinin kapsama alanına giren her konuda hizmet verme yetkisine ve donanımına sahiptir. Ancak zaman içinde özellikle belirli konularda edinilen uzmanlaşma bazı avukatları daha spesifik konularda tecrübeliler sınıfına yükseltmiştir.

İstanbul’da bulunan ve özellikle ağır ceza davalarındaki tecrübe ve uzmanlıkları ile tanınmış avukatlara, ağır ceza avukatı olarak hitap edilebilir. Görevleri ağır cezanın konusu olabilecek suçlarda müvekkillerinin haklarını savunmak, teknik ve hukuki destek vermektir. Ağır cezalık davalar adı üzerinde, sanıklar için ağır sonuçlar doğurma ihtimali olan ve ciddi hak mahrumiyetlerine sebep olabilecek davalardır.

Ağır Ceza Hukuku

İstanbul’da bulunan ve bilhassa aile hukuku kapsamına girebilecek, mal ayrılığı sözleşmesi, boşanma, velayet, nafaka, çocuğu göstermeme, mal paylaşımı vb. konularda kanunlar önünde hak ve yükümlülüklerini takip eden, özellikle koruyucu ve önleyici hukuk hizmetlerini de kapsayacak şekilde yönlendiren avukatlar kendilerini aile hukuku avukatı olarak lanse etmektedir.

Aile Hukuku

İstanbul'da arabulucu avukatlar, isminden de anlaşılabileceği gibi taraflar arasında uyuşmazlıklarda bir köprü oluşturarak, onları daha kolay bir şekilde uzlaştırma yoluna gider.


Müvekkillere en makul çözümleri bulmaları konusunda yardım ederek işini yapar.

Arabuluculuk

İstanbul dünya üzerinde en değerli arazi ve arsa portföylerine sahip, şehirleşmenin son derece yoğun olduğu, gecekondulaşma, kentsel dönüşüm ve imar affı ile birlikte çok sayıda arsa ihtilafının da adliyelerde dava konusu olduğu bir şehirlerden biridir.


Bu nedenle de şirketler arası, kişilerin kendi arasında, devletle yurttaşlar, bazen de vakıflar ve yurttaşlar arasında pek çok davaya konu olan, başka şehirlerde bu yoğunlukta değilse de İstanbul için gerçekten aranılan, uzmanlık açısından büyük önem arz eden arsa ve arazi avukatları vardır.

Arazi ve Arsa Hukuku

Dijital çağın gelişi işe birlikte hayatımızda bilişim suçları diye yeni bir kavram daha oluştu. Bilişim suçları günümüzün hem maddi hem manevi ciddi sonuçlar doğuran, niteliği gereği son derece uzmanlık ve İnternet kullanım kabiliyeti gerektiren bir alan.


Bu nedenle bilişim avukatı seçimi de davanızın seyri için çok önemli. Memnuniyet vericidir ki, henüz çok yeni olan bu öznel alanda uzmanlaşan avukatların sayısı hızla artıyor.

Bilişim Hukuku

Aile hukuku konulardan biri olmasına rağmen giderek gelişen sosyal yaşam, değişen ihtiyaçlar hak ve özgürlük alanlarının kapsamı ve çeşitliliğinin artması boşanma konusunda da uzmanlık ihtiyacını doğurmuştur.


Çekişmeli boşanma, mal paylaşımı, velayet davaları, tazminat, nafaka talepleri gibi ciddi sonuçlar doğuracak davalar boşanma avukatını da bu konuda aranan ve tercih edilen profesyoneller kategorisine dahil etmiştir.

Boşanma Hukuku

Ağır ceza davalarında olduğu gibi, asliye ceza davaları da hayatımızda önemli sonuçlar doğuran davalardır.


Çeşitli nedenlerle ceza kanunları hükümleri kapsamına giren bir problemle karşılaşmanız halinde de ceza hukuku mevzuatına hakim bir ceza avukatı yaşadığınız sorunlu süreci daha kolay çözmenize imkan sağlayacaktır.

Ceza Hukuku

Türkiye’de yaşamak ve çalışmak isteyen yabancılar bu konulardaki hukuki prosedürü bilmek ve bu yönde doğru müracaatlar yapabilmek için bu branşta uzman avukatlardan danışmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duyarlar. Çalışma izni avukatı hizmetinde vatandaşlık da şartlar gerçekleştiği takdirde duruma göre dahil olabilmektedir.

Çalışma İzni Hukuku

Çek ve senet davaları yüksek akçeli işlerdir. Sonuçları özellikle maddi kayıp ve kazançlar açısından önemlidir. Kıymetli evrak hukuku kapsamına giren bu davalar da yine alanında uzmanlık gerektiren niteliktedir. Çek senet avukatı seçerken, bu alandaki uzmanlığı özellikle dikkate alınmalıdır.

Çek ve Senet Hukuku

Deniz ticareti alanında hizmet veren avukatlardır. Özellikle Türkiye gibi uluslararası deniz ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde en çok ihtiyaç duyulan avukatlık branşlarındandır. Gemi sicil işlemleri, deniz sigorta hukuku, gemi tescil ve terkin işlemleri gibi pek çok denizcilik ticaretinin hukuki alanlarını kapsar deniz ticareti avukatı hizmetleri.

Deniz Hukuku

Gelişen sosyal hayatın çeşitliliği, teknolojinin yarattığı imkanlar, giderek kalabalıklaşan şehirler,  dolandırıcılık suçlarının da türlerini ve niteliğini arttırmıştır.  Bu da avukatlık hizmetinin, bu alanda da uzmanlaşması ihtiyacını doğurmuştur. Dolandırıcılık avukatı, ağır ceza davalarına bakmaktadır.

Dolandırıcılık

İstanbul konumunda metropoller arazi ve arsaları gibi gayrimenkul değerleri açısından da yüksek potansiyellere sahiptir. Şehirleşmenin yoğunluğu, çeşitliliği, gayrimenkul danışmanlarının yetkinliği ve değişkenliği çok kapsamlı kanun, hüküm ve yönetmelikleri içerir. Bu nedenle gayrimenkul avukatları için çok çetrefilli, iyi bir tecrübe, birikim ve uzmanlık gerektiren bir alandır.

Gayrimenkul, Tapu ve İskan Hukuku

Dünyanın tarihinin belki de yönünü değiştirecek olan büyük ölçekli göç hareketlerinin tam göbeğinde bir ülke olan Türkiye, İstanbul’dan Anadolu’nun neredeyse tüm şehirlerine yayılmış göçmen ve mültecilerin hukuki süreçleri bu alanda da hızlı ve kapsamlı bir uzmanlaşma ihtiyacı doğurmuştur. Göçmenlik avukatı olarak bu konuda araştırma yapılabilir.

Göçmenlik ve Mülteci Hukuku

İcra, iflas, alışverişten, nafakadan veya ticari faaliyetlerden doğan hukuki süreçlerde hizmet veren avukatlar kendilerini icra avukatı olarak zaman zaman tanıtmaktadırlar.

İcra Hukuku

Devlet kurumlarına karşı açılan davalarda idari dava avukatı hizmeti verirler. Bu davaların hukuka uygun bir şekilde açılmasını ve yargı ayağında yürütülmesini sağlarlar.

İdare Hukuku

Çalışma hayatını düzenleyen iş kanunu, ilgilendirdiği kitlenin ve kapsadığı alanın büyüklüğü, çeşitliliği açısından tecrübe, teknik bilgi ve mevzuat yönünden kritik bir uzmanlık alanıdır. Hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı branşlardan biridir ve özellikle çalışanların hak ihlallerini önlemek adına büyük önem arz eder. İş hukuku avukatı detaylara hakim olmak durumundadır.

İş Hukuku

Sanayileşmenin en yoğun yaşandığı, onlarca farklı iş kolunda milyonlarca kişinin çalıştığı İstanbul gibi merkezlerde, iş kazaları da hem hacim hem de çeşitlilik açısından kapsamlı bir mevzuat bilgisi, teknik donanım,  tecrübe ve uzmanlık gerektirmektedir. İş kazaları sonucu doğan hak ve tazminatlar, ihmal ya da kusur ve kabahatlerden kaynaklı ceza davaları iş kazası avukatının hizmetlerinin konusudur.

İş Kazası Hukuku

Paylı mülkiyet ya da elbirliği mülkiyet şeklinde, miras yolu ile intikal eden, menkul ya da gayrimenkul mal ve eşya üzerinde ortaklığın giderilmesi için açılan davalarda uzmanlaşmış avukatlar, izale-i şuyu avukatı (ortaklığın giderilmesi avukatı) olarak kendilerini adlandırmaktadır.

İzale-i Şuyu Davası

İstanbul’un son dönem dava konularından biri olan kentsel dönüşüm itiraz ve anlaşmazlıklarında önemli bir rol oynayan kentsel dönüşüm avukatı; devlet, tüzel kişi ve şahıslar arasındaki koordinasyonu sağlayarak süreçleri ilerletir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Sayısı on milyonlarla ifade edilen iş yeri ve konutların, arsaların bulunduğu İstanbul'da, kira davaları da hem talep yoğunluğu hem de mevzuat bilgisine ihtiyaç duyulması nedeniyle özellikle tercih edilen bir avukatlık hizmetidir. Kira konusundaki anlaşmaları düzenlemek, ihtar, icra ve tahliye gibi anlaşmazlıklarda hukuki destek vermek, tahliye davaları açmak ve yürütmek gibi konusu kira olan süreçlerde kira ve tahliye hukuku avukatı destek vermektedirler.

Kira Hukuku

Fikri sınai mülkiyet hakları, marka tescili, marka taklidi gibi dava konularında destek ve danışmanlık veren avukatlar kendilerini marka patent avukatı olarak tanıtıyorlar.

Marka ve Patent Hukuku

Miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, miras davaları, vasiyet düzenlenmesi, veraset ve intikal gibi konularda danışmanlık hizmeti veren avukatlar miras avukatı olarak lanse edilebilir.

Miras Hukuku

Hastanelerde gerçekleşen hizmetlerde, özellikle ameliyatlarda oluşan, aksaklılar, uğranan maddi-manevi zararlar, hastane ve doktor hatası gibi tazminat ya da cezalara konu olabilecek davalara bakan avukatlar kendilerini sağlık hukuku avukatı ya da malpraktis avukatı olarak nitelendiriyorlar.

Sağlık Hukuku

Sosyal sigortalar kurumu ve sigortalı arasında dava konusu olan ihtilaflı durumları, sigorta konusunda uğranılan hak ihlalleri gibi konularda hizmet verirler, özellikle SGK mevzuatına hakimdir SGK Avukatları.

SGK Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukuku, şirket birleşmeleri, şirket yönetimi ve ortaklıklarından doğan anlaşmazlıklar vb. konularda hizmet verirler. Şahıs şirketleri de avukat tutabilmektedir. Ancak anonim şirketlerde belirli bir kriter sonrasında şirket avukatı zorunludur.

Şirketler Hukuku

Boşanma tazminatlarından, ticari faaliyetlere, alışverişten sağlığa, sanattan siyasete pek çok konuda uğranılan zarar ziyan, hak kaybı gibi mağduriyetler, tazminat konusu olabilmektedir. Maddi manevi tazminat gerektiren davaların açılması, takibi, tazminatın tahsili bu alanda hizmet veren uzman tazminatı avukatlarının görev alanındadır.

Tazminat Hukuku

Şirketlerin ticari davalarında uzmanlaşmış avukatlardır. Şirketlerin diğer şirketler arasındaki, şirketin şahıslar arasındaki ihtilafları çözümlemeye gayret eden avukatlara ticaret hukuku avukatı ya da ticari dava avukatı denebilir.

Ticaret Hukuku

Trafik kazalarından doğan zarar ziyan, hak kaybı, anlaşmazlıklar ve mağduriyetlerin dava konusu olduğu durumlarda hizmet veren avukatlardır. Trafik kazası avukatı, tazminat ve özellikle mağduriyetlerin giderilmesi konusunda çalışırlar.

Trafik Kazası Hukuku

Uluslararası hukuk kapsamına giren, özel ya da devletler hukuku alanlarında uzman, uluslararası sözleşmelere, mevzuata vakıf avukatlardır. İyi bir tecrübe, yeterli dil bilgisi ile uluslararası hukuk avukatı konusunda tam donanımlı olmayı hedef belirlemiştir.

Uluslararası Hukuk

Uyuşturucu bulundurma, uyuşturucu ticareti yapma faaliyetlerinden doğan davalara bakarlar. Bu alandaki uluslararası faaliyetlerin yoğunluğu ayrıca çeşitliliği nedeniyle de ağır ceza hukukunu iyi bilen ve takip eden uzman avukatlar kendilerini uyuşturucu avukatı olarak lanse etmektedirler.

Uyuşturucu Davaları

Yoğun göç hareketlerinin yarattığı talep, yoğunluk ve çeşitlilik bu alanda da uzmanlaşma ihtiyacını gerektiriyor. Bu nedenle, yabancılar hukukuna vakıf, oturma izinleri, vatandaş olma hakları, vize muafiyetleri gibi konularda dava takip eden, danışmanlık hizmeti veren uzman vatandaşlık avukatları özellikle tercih nedeni oluyor.

Vatandaşlık ve Vize Hukuku

Vergi hukuku alanında uzman avukatlar kendilerini vergi avukatı olarak adlandırabilirler. Gelir vergisi kanunu, vergi usul kanunu, kurumlar vergisi kanunu gibi pek çok kanunun uygulanması sürecinde ortaya çıkan vergi cezaları, vergi usulsüzlükleri ve suçları, vergi borcunun sona erdirilmesi gibi konularda dava açar, takip eder, anlaşmazlıklarda arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti verirler.

Vergi Hukuku


 • T.C. İstanbul Anadolu Adliyesi: Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ilçeleri

 • T.C. Beykoz Adliyesi: Beykoz ilçesi

 • T.C. Adalar Adliyesi: Burgazada, Büyükada, Heybeliada, Kınalıada’dan oluşan Adalar ilçesi

 • T.C. Şile Adliyesi: Şile ilçesi


 • T.C. İstanbul Adliyesi: Arnavutköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Eminönü, Eyüp, Fatih, Kâğıthane, Sarıyer, Şişli ilçeleri

 • T.C.Bakırköy Adliyesi: Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Güngören, Zeytinburnu

 • T.C. Büyükçekmece Adliyesi: Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ilçeleri

 • T.C. Çatalca Adliyesi: Çatalca ilçesi

 • T.C. Gaziosmanpaşa Adliyesi: Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçeleri

 • T.C. Küçükçekmece Adliyesi: Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece ilçeleri

 • T.C. Silivri adliyesi: Silivri ilçesi

Hizmet Verdiğimiz Diller

İstanbul gibi dünyanın pek çok yerinden insanın yaşadığı, iş yaptığı, konakladığı, ticaret yaptığı büyük metropollerde, yabancı lisan bilen avukat ayrıca bir önem arz etmektedir. Özellikle de Almanca…
Almanya’da yaşayan çok sayıdaki yurttaşımızın, İstanbul’daki ya da Almanya’daki hukuki süreçleri için, göç yoğunluğunun yeniden hız kazanması, tersine göçün de artması ile birlikte giderek daha fazla, hem sayıca hem de uzmanlık alanı açısından Almanca konuşan avukata ihtiyaç duyulmaktadır.

Almanca Bilen Avukat

Arapça konuşan göçmenler açısından da ciddi talep yoğunluğu olan bir şehirdir İstanbul. Başta Suriyeli ve Afgan göçmenler olmak üzere özellikle Arapça konuşan göçmen yoğunluğu, mülteci hakları, oturma, çalışma izni başvuruları, deport ihtimali doğuran suçlar nedeniyle açılan davalar bakımından, şehirde ciddi bir hukuki hizmet ihtiyacı oluşturmaktadır. Bu nedenle Arapça konuşan avukat ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Arapça Bilen Avukat

İstanbul, Farsça konuşan göçmen yoğunluğu bakımından da hukuki anlamda uzmanlık ihtiyacı olan bir kenttir.


Zira ülkemiz ve bilhassa İstanbul İran’daki rejimden kaçan ya da İran ile ticaret yapan pek çok kişi için de merkez coğrafyalardan biridir. Oturma ve çalışma, izni, vatandaşlık ve mülteci hukuku davaları Farsça konuşan avukatların konularıdır.

Farsça Bilen Avukat

Küreselleşen dünyada ortak dil (lingua franca) haline gelen İngilizce, enerji, ticaret, sanat, siyaset gibi pek çok konuda uluslararası mevzuatı bilmek, bu alanda çalışmak ve uzmanlaşmak isteyen avukatlar için olmazsa olmaz bir vasıftır. İngilizce sözleşmelerin hazırlanması ve ithalat-ihracat gibi konuların yapılabilmesi için İngilizce konuşan avukat zorundadır.

İngilizce Bilen Avukat

Rusya’da gerçekleşen rejim değişikliğinin ardından, çalışma, evlenme, ticaret gibi nedenlerle ülkemizde İstanbul ve Antalya başta olmak üzere hatırı sayılı bir Rus nüfusu oluşmuştur ve doğal olarak bu alanda oluşacak hukuki ihtiyaçlar da belirli bir uzmanlaşmayı gereksindirmiştir. Rusça konuşan avukatlar, bu süreçlerde çözüme daha yakındır.

Rusça Bilen Avukat

Avukatlık mesleğinde hekimlerde olduğu gibi belli bir alanda uzman avukat olarak anılmamaktadır. Uzmanlık alanı, avukatların çalışmayı tercih ettiği konularda ve bilgi sahibi olduğu alanlara göre müvekkilleri ya da çevresi tarafından hitap edilirler. Avukatlar, belli bir alanda uzman olduğunu belirtmek amacıyla bir sıfat takınarak gayrimenkul avukatı, boşanma avukatı, ceza avukatı gibi kendilerini tanıtamazlar.

Her hukuk fakültesi öğrencisi avukatlık ruhsatnamesini alması ile her hukuki alandan konu alabilecek, istediği alandan dava alma tercih hakkına sahip olabilecektir. Yıllar sonrasında belli bir konuda uzmanlaşan, o alanda tecrübeli avukat sadece o alandan dosya almayı tercih edebilecektir. Tercih ve çalışma alanı tamamıyla avukata bağlıdır.

Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul’da pek çok kurum ve kuruluşa ulaşmak için, işinizi kolaylaştıracak bazı spesifik bilgilere ihtiyacınızın olması kaçınılmazdır. Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız ya da İstanbul il sınırları içinde gerçekleşen bir iş için avukata ihtiyacınız varsa bu bilgiler daha da büyük bir önem taşıyor.

Örneğin konusunda en iyi ya da Türkiye'nin en ünlü avukatı gibi veya belirli bir uzmanlık alanında kendisini geliştirmiş, bu yönde tecrübe ve birikimi olan ve doğallığında mesleki anlamda önemli başarılara imza atmış avukat olsa da bu kullanım yanlıştır. Bu nedenle avukat seçiminde avukatın uzmanlık alanlarını ve ihtiyaç duyulan konudaki tecrübe ve başarılarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

#pgc-15-0-0 { width: 100%; } div#pg-15-0 { margin-left: -12%; margin-right: -12%; } .amp-wp-content table , .cntn-wrp.artl-cnt table{height: auto;} amp-img.amp-wp-enforced-sizes[layout=intrinsic] > img, .amp-wp-unknown-size > img { object-fit: contain; } .rtl amp-carousel {direction: ltr;} .rtl .amp-menu .toggle:after{left:0;right:unset;} .sharedaddy li{display:none} sub {vertical-align: sub;font-size: small;} sup {vertical-align: super;font-size: small;} @media only screen and (max-width: 480px) { svg {max-width: 250px;max-height: 250px;} } h2.amp-post-title { word-break: break-word; word-wrap: break-word; } @media (min-width: 768px){ .artl-cnt .wp-block-column { max-width: 100%; }} h1,h2,h3,h4,h5,h6,.amp-wp-title{ font-family:Georgia } .wp-block-table{ min-width :240px;} table.wp-block-table.alignright,table.wp-block-table.alignleft,table.wp-block-table.aligncenter{width: auto;} table.wp-block-table.aligncenter{width: 50%;} table.wp-block-table.alignfull,table.wp-block-table.alignwide{display: table;} table { overflow-x: auto; } table a:link { font-weight: bold; text-decoration: none; } table a:visited { color: #999999; font-weight: bold; text-decoration: none; } table a:active, table a:hover { color: #bd5a35; text-decoration: underline; } table { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #666; font-size: 15px; text-shadow: 1px 1px 0px #fff; background: inherit; margin: 0px; width: 95%; } table th { padding: 21px 25px 22px 25px; border-top: 1px solid #fafafa; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; background: #ededed; } table th:first-child { text-align: left; padding-left: 20px; } table tr:first-child th:first-child { -webkit-border-top-left-radius: 3px; border-top-left-radius: 3px; } table tr:first-child th:last-child { -webkit-border-top-right-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; } table tr { text-align: center; padding-left: 20px; border: 2px solid #eee;} table td:first-child {padding-left: 20px; border-left: 0; } table td { padding: 18px; border-top: 1px solid #ffffff; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; border-left: 1px solid #e0e0e0;} table tr.even td { background: #f6f6f6; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f8f8f8), to(#f6f6f6)); } table tr:last-child td {border-bottom: 0;} table tr:last-child td:first-child { -webkit-border-bottom-left-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; } table tr:last-child td:last-child { -webkit-border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; } @media screen and (min-width: 650px) { table {display: inline-table;} } .has-text-align-left { text-align: left;} .has-text-align-right { text-align: right;} .has-text-align-center { text-align: center;} .collapsible-captions amp-img img {object-fit: contain;} .web-stories-list__story-poster amp-img { width: 100%; height: 100%; } .su-clearfix:before,.su-clearfix:after {display: table; content: " ";} .su-clearfix:after { clear: both; } header#amp-spoiler-title{font-size:20px}@media only screen and (max-width: 767px) {.cntn-wrp .su-row .su-column{margin:0;}amp-selector .tabButton{width:100%;}} .su-list .fa { display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; } .wp-block-button { color: #fff} .wp-block-button a {background-color: #000000;border-radius: 28px;color: inherit;display: inline-block;padding: 12px 24px;} .wp-block-cover{position:relative;background-color: #000;background-size: cover;background-position: center center;min-height: 430px;width: 100%;margin: 1.5em 0 1.5em 0;display: flex;justify-content: center;align-items: center;overflow: hidden;} .wp-block-cover-text{color: #fff;font-size: 2em;line-height: 1.25;z-index: 1;} .wp-block-cover-image.has-background-dim::before, .wp-block-cover.has-background-dim::before {content: "";position: absolute;top: 0;left: 0;bottom: 0;right: 0;background-color: inherit;opacity: .5;z-index: 1;} .has-black-color { color: #000000;} .has-black-background-color { background-color: #000000 } .has-dark-gray-color { color: #28303D;} .has-dark-gray-background-color { background-color: #28303D } .has-gray-color { color: #39414D;} .has-gray-background-color { background-color: #39414D } .has-green-color { color: #D1E4DD;} .has-green-background-color { background-color: #D1E4DD } .has-blue-color { color: #D1DFE4;} .has-blue-background-color { background-color: #D1DFE4 } .has-purple-color { color: #D1D1E4;} .has-purple-background-color { background-color: #D1D1E4 } .has-red-color { color: #E4D1D1;} .has-red-background-color { background-color: #E4D1D1 } .has-orange-color { color: #E4DAD1;} .has-orange-background-color { background-color: #E4DAD1 } .has-yellow-color { color: #EEEADD;} .has-yellow-background-color { background-color: #EEEADD } .has-white-color { color: #FFFFFF;} .has-white-background-color { background-color: #FFFFFF } @charset "UTF-8";.wp-block-archives{box-sizing:border-box}.wp-block-archives-dropdown label{display:block}.wp-block-avatar{line-height:0}.wp-block-avatar,.wp-block-avatar img{box-sizing:border-box}.wp-block-avatar.aligncenter{text-align:center}.wp-block-audio{box-sizing:border-box}.wp-block-audio figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-audio audio{min-width:300px;width:100%}.wp-block-button__link{box-sizing:border-box;cursor:pointer;display:inline-block;text-align:center;word-break:break-word}.wp-block-button__link.aligncenter{text-align:center}.wp-block-button__link.alignright{text-align:right}:where(.wp-block-button__link){border-radius:9999px;box-shadow:none;padding:calc(.667em + 2px) calc(1.333em + 2px);text-decoration:none}.wp-block-button[style*=text-decoration] .wp-block-button__link{text-decoration:inherit}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-width{max-width:none}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-width .wp-block-button__link{width:100%}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-font-size .wp-block-button__link{font-size:inherit}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-25{width:calc(25% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.75)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-50{width:calc(50% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.5)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-75{width:calc(75% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.25)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-100{flex-basis:100%;width:100%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-25{width:25%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-50{width:50%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-75{width:75%}.wp-block-button.is-style-squared,.wp-block-button__link.wp-block-button.is-style-squared{border-radius:0}.wp-block-button.no-border-radius,.wp-block-button__link.no-border-radius{border-radius:0}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline,.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link{border:2px solid;padding:.667em 1.333em}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline:not(.has-text-color),.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link:not(.has-text-color){color:currentColor}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline:not(.has-background),.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link:not(.has-background){background-color:transparent;background-image:none}.wp-block-button .wp-block-button__link:where(.has-border-color){border-width:initial}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-top-color]){border-top-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-right-color]){border-right-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-left-color]){border-left-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-style]){border-width:initial}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-top-style]){border-top-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-right-style]){border-right-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-bottom-style]){border-bottom-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-left-style]){border-left-width:medium}.wp-block-buttons.is-vertical{flex-direction:column}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button:last-child{margin-bottom:0}.wp-block-buttons>.wp-block-button{display:inline-block;margin:0}.wp-block-buttons.is-content-justification-left{justify-content:flex-start}.wp-block-buttons.is-content-justification-left.is-vertical{align-items:flex-start}.wp-block-buttons.is-content-justification-center{justify-content:center}.wp-block-buttons.is-content-justification-center.is-vertical{align-items:center}.wp-block-buttons.is-content-justification-right{justify-content:flex-end}.wp-block-buttons.is-content-justification-right.is-vertical{align-items:flex-end}.wp-block-buttons.is-content-justification-space-between{justify-content:space-between}.wp-block-buttons.aligncenter{text-align:center}.wp-block-buttons:not(.is-content-justification-space-between,.is-content-justification-right,.is-content-justification-left,.is-content-justification-center) .wp-block-button.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;width:100%}.wp-block-buttons[style*=text-decoration] .wp-block-button,.wp-block-buttons[style*=text-decoration] .wp-block-button__link{text-decoration:inherit}.wp-block-buttons.has-custom-font-size .wp-block-button__link{font-size:inherit}.wp-block-button.aligncenter,.wp-block-calendar{text-align:center}.wp-block-calendar td,.wp-block-calendar th{border:1px solid;padding:.25em}.wp-block-calendar th{font-weight:400}.wp-block-calendar caption{background-color:inherit}.wp-block-calendar table{border-collapse:collapse;width:100%}.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)){color:#40464d}.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)) td,.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)) th{border-color:#ddd}.wp-block-calendar table.has-background th{background-color:inherit}.wp-block-calendar table.has-text-color th{color:inherit}:where(.wp-block-calendar table:not(.has-background) th){background:#ddd}.wp-block-categories{box-sizing:border-box}.wp-block-categories.alignleft{margin-right:2em}.wp-block-categories.alignright{margin-left:2em}.wp-block-categories.wp-block-categories-dropdown.aligncenter{text-align:center}.wp-block-code{box-sizing:border-box}.wp-block-code code{display:block;font-family:inherit;overflow-wrap:break-word;white-space:pre-wrap}.wp-block-columns{align-items:normal;box-sizing:border-box;display:flex;flex-wrap:wrap}@media (min-width:782px){.wp-block-columns{flex-wrap:nowrap}}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-top{align-items:flex-start}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-center{align-items:center}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-bottom{align-items:flex-end}@media (max-width:781px){.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column{flex-basis:100%}}@media (min-width:782px){.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column[style*=flex-basis]{flex-grow:0}}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile{flex-wrap:nowrap}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile>.wp-block-column{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile>.wp-block-column[style*=flex-basis]{flex-grow:0}:where(.wp-block-columns){margin-bottom:1.75em}:where(.wp-block-columns.has-background){padding:1.25em 2.375em}.wp-block-column{flex-grow:1;min-width:0;overflow-wrap:break-word;word-break:break-word}.wp-block-column.is-vertically-aligned-top{align-self:flex-start}.wp-block-column.is-vertically-aligned-center{align-self:center}.wp-block-column.is-vertically-aligned-bottom{align-self:flex-end}.wp-block-column.is-vertically-aligned-bottom,.wp-block-column.is-vertically-aligned-center,.wp-block-column.is-vertically-aligned-top{width:100%}.wp-block-post-comments{box-sizing:border-box}.wp-block-post-comments .alignleft{float:left}.wp-block-post-comments .alignright{float:right}.wp-block-post-comments .navigation:after{clear:both;content:"";display:table}.wp-block-post-comments .commentlist{clear:both;list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-block-post-comments .commentlist .comment{min-height:2.25em;padding-left:3.25em}.wp-block-post-comments .commentlist .comment p{font-size:1em;line-height:1.8;margin:1em 0}.wp-block-post-comments .commentlist .children{list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-block-post-comments .comment-author{line-height:1.5}.wp-block-post-comments .comment-author .avatar{border-radius:1.5em;display:block;float:left;height:2.5em;margin-right:.75em;margin-top:.5em;width:2.5em}.wp-block-post-comments .comment-author cite{font-style:normal}.wp-block-post-comments .comment-meta{font-size:.875em;line-height:1.5}.wp-block-post-comments .comment-meta b{font-weight:400}.wp-block-post-comments .comment-meta .comment-awaiting-moderation{display:block;margin-bottom:1em;margin-top:1em}.wp-block-post-comments .comment-body .commentmetadata{font-size:.875em}.wp-block-post-comments .comment-form-author label,.wp-block-post-comments .comment-form-comment label,.wp-block-post-comments .comment-form-email label,.wp-block-post-comments .comment-form-url label{display:block;margin-bottom:.25em}.wp-block-post-comments .comment-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments .comment-form textarea{box-sizing:border-box;display:block;width:100%}.wp-block-post-comments .comment-form-cookies-consent{display:flex;gap:.25em}.wp-block-post-comments .comment-form-cookies-consent #wp-comment-cookies-consent{margin-top:.35em}.wp-block-post-comments .comment-reply-title{margin-bottom:0}.wp-block-post-comments .comment-reply-title:where(small){font-size:var(--wp--preset--font-size--medium,smaller);margin-left:.5em}.wp-block-post-comments .reply{font-size:.875em;margin-bottom:1.4em}.wp-block-post-comments input:not([type=submit]),.wp-block-post-comments textarea{border:1px solid #949494;font-family:inherit;font-size:1em}.wp-block-post-comments input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments textarea{padding:calc(.667em + 2px)}:where(.wp-block-post-comments input[type=submit]){border:none}.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-next,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-numbers,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-previous{margin-bottom:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-next:last-child,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-numbers:last-child,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-previous:last-child{margin-right:0}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-previous-arrow{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-previous-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-next-arrow{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-next-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-comments-pagination.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-comment-template{box-sizing:border-box;list-style:none;margin-bottom:0;max-width:100%;padding:0}.wp-block-comment-template li{clear:both}.wp-block-comment-template ol{list-style:none;margin-bottom:0;max-width:100%;padding-left:2rem}.wp-block-comment-template.alignleft{float:left}.wp-block-comment-template.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;width:-moz-fit-content;width:fit-content}.wp-block-comment-template.alignright{float:right}.wp-block-cover,.wp-block-cover-image{align-items:center;background-position:50%;box-sizing:border-box;display:flex;justify-content:center;min-height:430px;overflow:hidden;overflow:clip;padding:1em;position:relative}.wp-block-cover .has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover-image .has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover-image.has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover.has-background-dim:not([class*=-background-color]){background-color:#000}.wp-block-cover .has-background-dim.has-background-gradient,.wp-block-cover-image .has-background-dim.has-background-gradient{background-color:transparent}.wp-block-cover-image.has-background-dim:before,.wp-block-cover.has-background-dim:before{background-color:inherit;content:""}.wp-block-cover .wp-block-cover__background,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim:not(.has-background-gradient):before{bottom:0;left:0;opacity:.5;position:absolute;right:0;top:0;z-index:1}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10:not(.has-background-gradient):before{opacity:.1}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20:not(.has-background-gradient):before{opacity:.2}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30:not(.has-background-gradient):before{opacity:.3}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40:not(.has-background-gradient):before{opacity:.4}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50:not(.has-background-gradient):before{opacity:.5}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60:not(.has-background-gradient):before{opacity:.6}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70:not(.has-background-gradient):before{opacity:.7}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80:not(.has-background-gradient):before{opacity:.8}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90:not(.has-background-gradient):before{opacity:.9}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100:not(.has-background-gradient):before{opacity:1}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-0{opacity:0}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-10{opacity:.1}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-20{opacity:.2}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-30{opacity:.3}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-40{opacity:.4}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-50{opacity:.5}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-60{opacity:.6}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-70{opacity:.7}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-80{opacity:.8}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-90{opacity:.9}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-100{opacity:1}.wp-block-cover-image.alignleft,.wp-block-cover-image.alignright,.wp-block-cover.alignleft,.wp-block-cover.alignright{max-width:420px;width:100%}.wp-block-cover-image:after,.wp-block-cover:after{content:"";display:block;font-size:0;min-height:inherit}@supports (position:sticky){.wp-block-cover-image:after,.wp-block-cover:after{content:none}}.wp-block-cover-image.aligncenter,.wp-block-cover-image.alignleft,.wp-block-cover-image.alignright,.wp-block-cover.aligncenter,.wp-block-cover.alignleft,.wp-block-cover.alignright{display:flex}.wp-block-cover .wp-block-cover__inner-container,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__inner-container{color:inherit;width:100%;z-index:1}.wp-block-cover h1:not(.has-text-color),.wp-block-cover h2:not(.has-text-color),.wp-block-cover h3:not(.has-text-color),.wp-block-cover h4:not(.has-text-color),.wp-block-cover h5:not(.has-text-color),.wp-block-cover h6:not(.has-text-color),.wp-block-cover p:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h1:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h2:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h3:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h4:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h5:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h6:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image p:not(.has-text-color){color:inherit}.wp-block-cover-image.is-position-top-left,.wp-block-cover.is-position-top-left{align-items:flex-start;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-top-center,.wp-block-cover.is-position-top-center{align-items:flex-start;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-top-right,.wp-block-cover.is-position-top-right{align-items:flex-start;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.is-position-center-left,.wp-block-cover.is-position-center-left{align-items:center;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-center-center,.wp-block-cover.is-position-center-center{align-items:center;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-center-right,.wp-block-cover.is-position-center-right{align-items:center;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-left,.wp-block-cover.is-position-bottom-left{align-items:flex-end;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-center,.wp-block-cover.is-position-bottom-center{align-items:flex-end;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-right,.wp-block-cover.is-position-bottom-right{align-items:flex-end;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.has-custom-content-position.has-custom-content-position .wp-block-cover__inner-container,.wp-block-cover.has-custom-content-position.has-custom-content-position .wp-block-cover__inner-container{margin:0;width:auto}.wp-block-cover .wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover video.wp-block-cover__video-background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover-image video.wp-block-cover__video-background{border:none;bottom:0;box-shadow:none;height:100%;left:0;margin:0;max-height:none;max-width:none;object-fit:cover;outline:none;padding:0;position:absolute;right:0;top:0;width:100%}.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:fixed;background-repeat:no-repeat;background-size:cover}@supports (-webkit-touch-callout:inherit){.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:scroll}}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:scroll}}.wp-block-cover-image.is-repeated,.wp-block-cover.is-repeated,.wp-block-cover__image-background.is-repeated,video.wp-block-cover__video-background.is-repeated{background-repeat:repeat;background-size:auto}.wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover__video-background{z-index:0}.wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover-image-text a,.wp-block-cover-image-text a:active,.wp-block-cover-image-text a:focus,.wp-block-cover-image-text a:hover,.wp-block-cover-text,.wp-block-cover-text a,.wp-block-cover-text a:active,.wp-block-cover-text a:focus,.wp-block-cover-text a:hover,section.wp-block-cover-image h2,section.wp-block-cover-image h2 a,section.wp-block-cover-image h2 a:active,section.wp-block-cover-image h2 a:focus,section.wp-block-cover-image h2 a:hover{color:#fff}.wp-block-cover-image .wp-block-cover.has-left-content{justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image .wp-block-cover.has-right-content{justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.has-left-content .wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover.has-left-content .wp-block-cover-text,section.wp-block-cover-image.has-left-content>h2{margin-left:0;text-align:left}.wp-block-cover-image.has-right-content .wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover.has-right-content .wp-block-cover-text,section.wp-block-cover-image.has-right-content>h2{margin-right:0;text-align:right}.wp-block-cover .wp-block-cover-text,.wp-block-cover-image .wp-block-cover-image-text,section.wp-block-cover-image>h2{font-size:2em;line-height:1.25;margin-bottom:0;max-width:840px;padding:.44em;text-align:center;z-index:1}:where(.wp-block-cover-image:not(.has-text-color)),:where(.wp-block-cover:not(.has-text-color)){color:#fff}:where(.wp-block-cover-image.is-light:not(.has-text-color)),:where(.wp-block-cover.is-light:not(.has-text-color)){color:#000}.wp-block-details{box-sizing:border-box;overflow:hidden}.wp-block-details summary{cursor:pointer}.wp-block-details>:not(summary){margin-block-end:0;margin-block-start:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-details>:last-child{margin-bottom:0}.wp-block-embed.alignleft,.wp-block-embed.alignright,.wp-block[data-align=left]>[data-type="core/embed"],.wp-block[data-align=right]>[data-type="core/embed"]{max-width:360px;width:100%}.wp-block-embed.alignleft .wp-block-embed__wrapper,.wp-block-embed.alignright .wp-block-embed__wrapper,.wp-block[data-align=left]>[data-type="core/embed"] .wp-block-embed__wrapper,.wp-block[data-align=right]>[data-type="core/embed"] .wp-block-embed__wrapper{min-width:280px}.wp-block-cover .wp-block-embed{min-height:240px;min-width:320px}.wp-block-embed{overflow-wrap:break-word}.wp-block-embed figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-embed iframe{max-width:100%}.wp-block-embed__wrapper{position:relative}.wp-embed-responsive .wp-has-aspect-ratio .wp-block-embed__wrapper:before{content:"";display:block;padding-top:50%}.wp-embed-responsive .wp-has-aspect-ratio iframe{bottom:0;height:100%;left:0;position:absolute;right:0;top:0;width:100%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-21-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:42.85%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-18-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:50%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-16-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:56.25%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-4-3 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:75%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-1-1 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:100%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-9-16 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:177.77%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-1-2 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:200%}.wp-block-file:not(.wp-element-button){font-size:.8em}.wp-block-file.aligncenter{text-align:center}.wp-block-file.alignright{text-align:right}.wp-block-file *+.wp-block-file__button{margin-left:.75em}:where(.wp-block-file){margin-bottom:1.5em}.wp-block-file__embed{margin-bottom:1em}:where(.wp-block-file__button){border-radius:2em;display:inline-block;padding:.5em 1em}:where(.wp-block-file__button):is(a):active,:where(.wp-block-file__button):is(a):focus,:where(.wp-block-file__button):is(a):hover,:where(.wp-block-file__button):is(a):visited{box-shadow:none;color:#fff;opacity:.85;text-decoration:none}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images){display:flex;flex-wrap:wrap;list-style-type:none;margin:0;padding:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item{display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;margin:0 1em 1em 0;position:relative;width:calc(50% - 1em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n){margin-right:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figure,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figure{align-items:flex-end;display:flex;height:100%;justify-content:flex-start;margin:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item img{display:block;height:auto;max-width:100%;width:auto}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption{background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.7),rgba(0,0,0,.3) 70%,transparent);bottom:0;box-sizing:border-box;color:#fff;font-size:.8em;margin:0;max-height:100%;padding:3em .77em .7em;position:absolute;text-align:center;width:100%;z-index:2}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption img{display:inline}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) figcaption{flex-grow:1}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image a,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item a,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image a,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item a,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item img{flex:1;height:100%;object-fit:cover;width:100%}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item{margin-right:0;width:100%}@media (min-width:600px){.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(33.33333% - .66667em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(25% - .75em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(20% - .8em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(16.66667% - .83333em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(14.28571% - .85714em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(12.5% - .875em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image:nth-of-type(1n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item:nth-of-type(1n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image:nth-of-type(3n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item:nth-of-type(3n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image:nth-of-type(4n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item:nth-of-type(4n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image:nth-of-type(5n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item:nth-of-type(5n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image:nth-of-type(6n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item:nth-of-type(6n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image:nth-of-type(7n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item:nth-of-type(7n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image:nth-of-type(8n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item:nth-of-type(8n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image:nth-of-type(1n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item:nth-of-type(1n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image:nth-of-type(3n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item:nth-of-type(3n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image:nth-of-type(4n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item:nth-of-type(4n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image:nth-of-type(5n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item:nth-of-type(5n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image:nth-of-type(6n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item:nth-of-type(6n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image:nth-of-type(7n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item:nth-of-type(7n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image:nth-of-type(8n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item:nth-of-type(8n){margin-right:0}}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:last-child,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:last-child,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:last-child,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:last-child{margin-right:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).alignleft,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).alignright,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).alignleft,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).alignright{max-width:420px;width:100%}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).aligncenter .blocks-gallery-item figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).aligncenter .blocks-gallery-item figure{justify-content:center}.wp-block-gallery:not(.is-cropped) .blocks-gallery-item{align-self:flex-start}figure.wp-block-gallery.has-nested-images{align-items:normal}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image:not(#individual-image){margin:0;width:calc(50% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)/2)}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image{box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;max-width:100%;position:relative}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image>div{flex-direction:column;flex-grow:1;margin:0}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image img{display:block;height:auto;max-width:100%;width:auto}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption{background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.7),rgba(0,0,0,.3) 70%,transparent);bottom:0;box-sizing:border-box;color:#fff;font-size:13px;left:0;margin-bottom:0;max-height:60%;padding:0 8px 8px;position:absolute;text-align:center;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption img{display:inline}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption a{color:inherit}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border img{box-sizing:border-box}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border>div,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded>div{flex:1 1 auto}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border figcaption,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded figcaption{background:none;color:inherit;flex:initial;margin:0;padding:10px 10px 9px;position:relative}.wp-block-gallery.has-nested-images figcaption{flex-basis:100%;flex-grow:1;text-align:center}.wp-block-gallery.has-nested-images:not(.is-cropped) figure.wp-block-image:not(#individual-image){margin-bottom:auto;margin-top:0}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image){align-self:inherit}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image)>a,.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image)>div:not(.components-drop-zone){display:flex}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image) a,.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image) img{flex:1 0 0%;height:100%;object-fit:cover;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-1 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-3 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(33.33333% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.66667)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-4 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(25% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.75)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-5 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(20% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.8)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-6 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(16.66667% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.83333)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-7 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(14.28571% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.85714)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-8 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(12.5% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.875)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(33.33% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.66667)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:nth-last-child(2),.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:nth-last-child(2)~figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(50% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.5)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:last-child{width:100%}}.wp-block-gallery.has-nested-images.alignleft,.wp-block-gallery.has-nested-images.alignright{max-width:420px;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-group{box-sizing:border-box}h1.has-background,h2.has-background,h3.has-background,h4.has-background,h5.has-background,h6.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-image img{box-sizing:border-box;height:auto;max-width:100%;vertical-align:bottom}.wp-block-image[style*=border-radius] img,.wp-block-image[style*=border-radius]>a{border-radius:inherit}.wp-block-image.has-custom-border img{box-sizing:border-box}.wp-block-image.aligncenter{text-align:center}.wp-block-image.alignfull img,.wp-block-image.alignwide img{height:auto;width:100%}.wp-block-image .aligncenter,.wp-block-image .alignleft,.wp-block-image .alignright,.wp-block-image.aligncenter,.wp-block-image.alignleft,.wp-block-image.alignright{display:table}.wp-block-image .aligncenter>figcaption,.wp-block-image .alignleft>figcaption,.wp-block-image .alignright>figcaption,.wp-block-image.aligncenter>figcaption,.wp-block-image.alignleft>figcaption,.wp-block-image.alignright>figcaption{caption-side:bottom;display:table-caption}.wp-block-image .alignleft{float:left;margin:.5em 1em .5em 0}.wp-block-image .alignright{float:right;margin:.5em 0 .5em 1em}.wp-block-image .aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto}.wp-block-image figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-image .is-style-rounded img,.wp-block-image.is-style-circle-mask img,.wp-block-image.is-style-rounded img{border-radius:9999px}@supports ((-webkit-mask-image:none) or (mask-image:none)) or (-webkit-mask-image:none){.wp-block-image.is-style-circle-mask img{border-radius:0;-webkit-mask-image:url('data:image/svg+xml;utf8,');mask-image:url('data:image/svg+xml;utf8,');mask-mode:alpha;-webkit-mask-position:center;mask-position:center;-webkit-mask-repeat:no-repeat;mask-repeat:no-repeat;-webkit-mask-size:contain;mask-size:contain}}.wp-block-image:where(.has-border-color){border-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-right-color]){border-right-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-left-color]){border-left-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-width]){border-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-top-width]){border-top-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-right-width]){border-right-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-bottom-width]){border-bottom-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}.wp-block-image figure{margin:0}.wp-lightbox-container .img-container{position:relative}.wp-lightbox-container button{background:none;border:none;cursor:zoom-in;height:100%;position:absolute;width:100%;z-index:100}.wp-lightbox-container button:focus-visible{outline:5px auto #212121;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset:5px}.wp-lightbox-overlay{height:100vh;left:0;overflow:hidden;position:fixed;top:0;visibility:hidden;width:100vw;z-index:100000}.wp-lightbox-overlay .close-button{cursor:pointer;padding:0;position:absolute;right:12.5px;top:12.5px;z-index:5000000}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image{align-items:center;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;height:100%;justify-content:center;position:absolute;width:100%;z-index:3000000}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image figcaption{display:none}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image img{max-height:100%;max-width:100%;width:auto}.wp-lightbox-overlay button{background:none;border:none}.wp-lightbox-overlay .scrim{background-color:#fff;height:100%;opacity:.9;position:absolute;width:100%;z-index:2000000}.wp-lightbox-overlay.fade.active{animation:turn-on-visibility .25s both;visibility:visible}.wp-lightbox-overlay.fade.active img{animation:turn-on-visibility .3s both}.wp-lightbox-overlay.fade.hideanimationenabled:not(.active){animation:turn-off-visibility .3s both}.wp-lightbox-overlay.fade.hideanimationenabled:not(.active) img{animation:turn-off-visibility .25s both}.wp-lightbox-overlay.zoom img{height:var(--lightbox-image-max-height);position:absolute;transform-origin:top left;width:var(--lightbox-image-max-width)}.wp-lightbox-overlay.zoom.active{opacity:1;visibility:visible}.wp-lightbox-overlay.zoom.active .wp-block-image img{animation:lightbox-zoom-in .4s forwards}@media (prefers-reduced-motion){.wp-lightbox-overlay.zoom.active .wp-block-image img{animation:turn-on-visibility .4s both}}.wp-lightbox-overlay.zoom.active .scrim{animation:turn-on-visibility .4s forwards}.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .wp-block-image img{animation:lightbox-zoom-out .4s forwards}@media (prefers-reduced-motion){.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .wp-block-image img{animation:turn-off-visibility .4s both}}.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .scrim{animation:turn-off-visibility .4s forwards}html.has-lightbox-open{overflow:hidden}@keyframes turn-on-visibility{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes turn-off-visibility{0%{opacity:1;visibility:visible}99%{opacity:0;visibility:visible}to{opacity:0;visibility:hidden}}@keyframes lightbox-zoom-in{0%{left:var(--lightbox-initial-left-position);top:var(--lightbox-initial-top-position);transform:scale(var(--lightbox-scale-width),var(--lightbox-scale-height))}to{left:var(--lightbox-target-left-position);top:var(--lightbox-target-top-position);transform:scale(1)}}@keyframes lightbox-zoom-out{0%{left:var(--lightbox-target-left-position);top:var(--lightbox-target-top-position);transform:scale(1);visibility:visible}99%{visibility:visible}to{left:var(--lightbox-initial-left-position);top:var(--lightbox-initial-top-position);transform:scale(var(--lightbox-scale-width),var(--lightbox-scale-height))}}ol.wp-block-latest-comments{box-sizing:border-box;margin-left:0}:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height] .wp-block-latest-comments__comment)){line-height:1.1}:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height] .wp-block-latest-comments__comment-excerpt p)){line-height:1.8}.has-dates:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height])),.has-excerpts:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height])){line-height:1.5}.wp-block-latest-comments .wp-block-latest-comments{padding-left:0}.wp-block-latest-comments__comment{list-style:none;margin-bottom:1em}.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment{list-style:none;min-height:2.25em}.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment .wp-block-latest-comments__comment-excerpt,.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment .wp-block-latest-comments__comment-meta{margin-left:3.25em}.wp-block-latest-comments__comment-excerpt p{font-size:.875em;margin:.36em 0 1.4em}.wp-block-latest-comments__comment-date{display:block;font-size:.75em}.wp-block-latest-comments .avatar,.wp-block-latest-comments__comment-avatar{border-radius:1.5em;display:block;float:left;height:2.5em;margin-right:.75em;width:2.5em}.wp-block-latest-comments[class*=-font-size] a,.wp-block-latest-comments[style*=font-size] a{font-size:inherit}.wp-block-latest-posts{box-sizing:border-box}.wp-block-latest-posts.alignleft{margin-right:2em}.wp-block-latest-posts.alignright{margin-left:2em}.wp-block-latest-posts.wp-block-latest-posts__list{list-style:none;padding-left:0}.wp-block-latest-posts.wp-block-latest-posts__list li{clear:both}.wp-block-latest-posts.is-grid{display:flex;flex-wrap:wrap;padding:0}.wp-block-latest-posts.is-grid li{margin:0 1.25em 1.25em 0;width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-latest-posts.columns-2 li{width:calc(50% - .625em)}.wp-block-latest-posts.columns-2 li:nth-child(2n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-3 li{width:calc(33.33333% - .83333em)}.wp-block-latest-posts.columns-3 li:nth-child(3n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-4 li{width:calc(25% - .9375em)}.wp-block-latest-posts.columns-4 li:nth-child(4n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-5 li{width:calc(20% - 1em)}.wp-block-latest-posts.columns-5 li:nth-child(5n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-6 li{width:calc(16.66667% - 1.04167em)}.wp-block-latest-posts.columns-6 li:nth-child(6n){margin-right:0}}.wp-block-latest-posts__post-author,.wp-block-latest-posts__post-date{display:block;font-size:.8125em}.wp-block-latest-posts__post-excerpt{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-latest-posts__featured-image a{display:inline-block}.wp-block-latest-posts__featured-image img{height:auto;max-width:100%;width:auto}.wp-block-latest-posts__featured-image.alignleft{float:left;margin-right:1em}.wp-block-latest-posts__featured-image.alignright{float:right;margin-left:1em}.wp-block-latest-posts__featured-image.aligncenter{margin-bottom:1em;text-align:center}ol,ul{box-sizing:border-box}ol.has-background,ul.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-media-text{box-sizing:border-box; direction:ltr; display:grid;grid-template-columns:50% 1fr;grid-template-rows:auto}.wp-block-media-text.has-media-on-the-right{grid-template-columns:1fr 50%}.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-top .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-top .wp-block-media-text__media{align-self:start}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text .wp-block-media-text__media,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-center .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-center .wp-block-media-text__media{align-self:center}.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-bottom .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-bottom .wp-block-media-text__media{align-self:end}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__media{ grid-column:1;grid-row:1; margin:0}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content{direction:ltr; grid-column:2;grid-row:1; padding:0 8%;word-break:break-word}.wp-block-media-text.has-media-on-the-right .wp-block-media-text__media{ grid-column:2;grid-row:1 }.wp-block-media-text.has-media-on-the-right .wp-block-media-text__content{ grid-column:1;grid-row:1 }.wp-block-media-text__media img,.wp-block-media-text__media video{height:auto;max-width:unset;vertical-align:middle;width:100%}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media{background-size:cover;height:100%;min-height:250px}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media>a{display:block;height:100%}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media img{clip:rect(0,0,0,0);border:0;height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}@media (max-width:600px){.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile{grid-template-columns:100%}.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile .wp-block-media-text__media{grid-column:1;grid-row:1}.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile .wp-block-media-text__content{grid-column:1;grid-row:2}}.wp-block-navigation{--navigation-layout-justification-setting:flex-start;--navigation-layout-direction:row;--navigation-layout-wrap:wrap;--navigation-layout-justify:flex-start;--navigation-layout-align:center;position:relative}.wp-block-navigation ul{margin-bottom:0;margin-left:0;margin-top:0;padding-left:0}.wp-block-navigation ul,.wp-block-navigation ul li{list-style:none;padding:0}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item{align-items:center;display:flex;position:relative}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item .wp-block-navigation__submenu-container:empty{display:none}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__content{display:block}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__content.wp-block-navigation-item__content{color:inherit}.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content,.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content:active,.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content:focus{text-decoration:underline}.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content,.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content:active,.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content:focus{text-decoration:line-through}.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a{text-decoration:none}.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a:active,.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a:focus{text-decoration:none}.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-icon{align-self:center;background-color:inherit;border:none;color:currentColor;display:inline-block;font-size:inherit;height:.6em;line-height:0;margin-left:.25em;padding:0;width:.6em}.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-icon svg{stroke:currentColor;display:inline-block;height:inherit;margin-top:.075em;width:inherit}.wp-block-navigation.is-vertical{--navigation-layout-direction:column;--navigation-layout-justify:initial;--navigation-layout-align:flex-start}.wp-block-navigation.no-wrap{--navigation-layout-wrap:nowrap}.wp-block-navigation.items-justified-center{--navigation-layout-justification-setting:center;--navigation-layout-justify:center}.wp-block-navigation.items-justified-center.is-vertical{--navigation-layout-align:center}.wp-block-navigation.items-justified-right{--navigation-layout-justification-setting:flex-end;--navigation-layout-justify:flex-end}.wp-block-navigation.items-justified-right.is-vertical{--navigation-layout-align:flex-end}.wp-block-navigation.items-justified-space-between{--navigation-layout-justification-setting:space-between;--navigation-layout-justify:space-between}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{align-items:normal;background-color:inherit;color:inherit;display:flex;flex-direction:column;height:0;left:-1px;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:100%;transition:opacity .1s linear;visibility:hidden;width:0;z-index:2}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container>.wp-block-navigation-item>.wp-block-navigation-item__content{display:flex;flex-grow:1}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container>.wp-block-navigation-item>.wp-block-navigation-item__content .wp-block-navigation__submenu-icon{margin-left:auto;margin-right:0}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-item__content{margin:0}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:100%;top:-1px}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container:before{background:transparent;content:"";display:block;height:100%;position:absolute;right:100%;width:.5em}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-icon{margin-right:.25em}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-icon svg{transform:rotate(-90deg)}}.wp-block-navigation .has-child:not(.open-on-click):hover>.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation .has-child:not(.open-on-click):not(.open-on-hover-click):focus-within>.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation-submenu__toggle[aria-expanded=true]~.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation.has-background .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{left:0;top:100%}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation.has-background .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:100%;top:0}}.wp-block-navigation-submenu{display:flex;position:relative}.wp-block-navigation-submenu .wp-block-navigation__submenu-icon svg{stroke:currentColor}button.wp-block-navigation-item__content{background-color:transparent;border:none;color:currentColor;font-family:inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;text-align:left;text-transform:inherit}.wp-block-navigation-submenu__toggle{cursor:pointer}.wp-block-navigation-item.open-on-click .wp-block-navigation-submenu__toggle{padding-right:.85em}.wp-block-navigation-item.open-on-click .wp-block-navigation-submenu__toggle+.wp-block-navigation__submenu-icon{margin-left:-.6em;pointer-events:none}.wp-block-navigation .wp-block-page-list,.wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-close,.wp-block-navigation__responsive-container,.wp-block-navigation__responsive-container-content,.wp-block-navigation__responsive-dialog{gap:inherit}:where(.wp-block-navigation.has-background .wp-block-navigation-item a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation.has-background .wp-block-navigation-submenu a:not(.wp-element-button)){padding:.5em 1em}:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-item a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-submenu a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-submenu button.wp-block-navigation-item__content),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-pages-list__item button.wp-block-navigation-item__content){padding:.5em 1em}.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:0}.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:-1px;right:-1px}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:100%}}.wp-block-navigation:not(.has-background) .wp-block-navigation__submenu-container{background-color:#fff;border:1px solid rgba(0,0,0,.15);color:#000}.wp-block-navigation__container{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial);list-style:none;margin:0;padding-left:0}.wp-block-navigation__container .is-responsive{display:none}.wp-block-navigation__container:only-child,.wp-block-page-list:only-child{flex-grow:1}@keyframes overlay-menu__fade-in-animation{0%{opacity:0;transform:translateY(.5em)}to{opacity:1;transform:translateY(0)}}.wp-block-navigation__responsive-container{bottom:0;display:none;left:0;position:fixed;right:0;top:0}.wp-block-navigation__responsive-container .wp-block-navigation-link a{color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container .wp-block-navigation__responsive-container-content{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial)}.wp-block-navigation__responsive-container:not(.is-menu-open.is-menu-open){background-color:inherit;color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{animation:overlay-menu__fade-in-animation .1s ease-out;animation-fill-mode:forwards;background-color:inherit;display:flex;flex-direction:column;padding:var(--wp--style--root--padding-top,2rem) var(--wp--style--root--padding-right,2rem) var(--wp--style--root--padding-bottom,2rem) var(--wp--style--root--padding-left,2rem);z-index:100000}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{animation-delay:0s;animation-duration:1ms}}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content{align-items:var(--navigation-layout-justification-setting,inherit);display:flex;flex-direction:column;flex-wrap:nowrap;overflow:visible;padding-top:calc(2rem + 24px)}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-page-list{justify-content:flex-start}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-icon{display:none}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{border:none;height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:initial;padding-left:2rem;padding-right:2rem;position:static;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-container{gap:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-container{padding-top:var(--wp--style--block-gap,2em)}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation-item__content{padding:0}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation-item,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-page-list{align-items:var(--navigation-layout-justification-setting,initial);display:flex;flex-direction:column}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation-item,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation-item .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-page-list{background:transparent;color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:auto}@media (min-width:600px){.wp-block-navigation__responsive-container:not(.hidden-by-default):not(.is-menu-open){background-color:inherit;display:block;position:relative;width:100%;z-index:auto}.wp-block-navigation__responsive-container:not(.hidden-by-default):not(.is-menu-open) .wp-block-navigation__responsive-container-close{display:none}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container{left:0}}.wp-block-navigation:not(.has-background) .wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{background-color:#fff;color:#000}.wp-block-navigation__toggle_button_label{font-size:1rem;font-weight:700}.wp-block-navigation__responsive-container-close,.wp-block-navigation__responsive-container-open{background:transparent;border:none;color:currentColor;cursor:pointer;margin:0;padding:0;text-transform:inherit;vertical-align:middle}.wp-block-navigation__responsive-container-close svg,.wp-block-navigation__responsive-container-open svg{fill:currentColor;display:block;height:24px;pointer-events:none;width:24px}.wp-block-navigation__responsive-container-open{display:flex}.wp-block-navigation__responsive-container-open.wp-block-navigation__responsive-container-open.wp-block-navigation__responsive-container-open{font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}@media (min-width:600px){.wp-block-navigation__responsive-container-open:not(.always-shown){display:none}}.wp-block-navigation__responsive-container-close{position:absolute;right:0;top:0;z-index:2}.wp-block-navigation__responsive-container-close.wp-block-navigation__responsive-container-close.wp-block-navigation__responsive-container-close{font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}.wp-block-navigation__responsive-close{width:100%}.has-modal-open .wp-block-navigation__responsive-close{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:var(--wp--style--global--wide-size,100%)}.wp-block-navigation__responsive-close:focus{outline:none}.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-close,.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content,.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{box-sizing:border-box}.wp-block-navigation__responsive-dialog{position:relative}.has-modal-open .admin-bar .is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{margin-top:46px}@media (min-width:782px){.has-modal-open .admin-bar .is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{margin-top:32px}}html.has-modal-open{overflow:hidden}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__label{overflow-wrap:break-word;word-break:normal}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__description{display:none}.wp-block-navigation .wp-block-page-list{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);background-color:inherit;display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial)}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item{background-color:inherit}.is-small-text{font-size:.875em}.is-regular-text{font-size:1em}.is-large-text{font-size:2.25em}.is-larger-text{font-size:3em}.has-drop-cap:not(:focus):first-letter{float:left;font-size:8.4em;font-style:normal;font-weight:100;line-height:.68;margin:.05em .1em 0 0;text-transform:uppercase}body.rtl .has-drop-cap:not(:focus):first-letter{float:none;margin-left:.1em}p.has-drop-cap.has-background{overflow:hidden}p.has-background{padding:1.25em 2.375em}:where(p.has-text-color:not(.has-link-color)) a{color:inherit}.wp-block-post-author{display:flex;flex-wrap:wrap}.wp-block-post-author__byline{font-size:.5em;margin-bottom:0;margin-top:0;width:100%}.wp-block-post-author__avatar{margin-right:1em}.wp-block-post-author__bio{font-size:.7em;margin-bottom:.7em}.wp-block-post-author__content{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-post-author__name{margin:0}.wp-block-post-comments-form{box-sizing:border-box}.wp-block-post-comments-form[style*=font-weight]:where(.comment-reply-title){font-weight:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=font-family]:where(.comment-reply-title){font-family:inherit}.wp-block-post-comments-form[class*=-font-size]:where(.comment-reply-title),.wp-block-post-comments-form[style*=font-size]:where(.comment-reply-title){font-size:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=line-height]:where(.comment-reply-title){line-height:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=font-style]:where(.comment-reply-title){font-style:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=letter-spacing]:where(.comment-reply-title){letter-spacing:inherit}.wp-block-post-comments-form input[type=submit]{box-shadow:none;cursor:pointer;display:inline-block;overflow-wrap:break-word;text-align:center}.wp-block-post-comments-form input:not([type=submit]),.wp-block-post-comments-form textarea{border:1px solid #949494;font-family:inherit;font-size:1em}.wp-block-post-comments-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments-form textarea{padding:calc(.667em + 2px)}.wp-block-post-comments-form .comment-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]):not([type=hidden]),.wp-block-post-comments-form .comment-form textarea{box-sizing:border-box;display:block;width:100%}.wp-block-post-comments-form .comment-form-author label,.wp-block-post-comments-form .comment-form-email label,.wp-block-post-comments-form .comment-form-url label{display:block;margin-bottom:.25em}.wp-block-post-comments-form .comment-form-cookies-consent{display:flex;gap:.25em}.wp-block-post-comments-form .comment-form-cookies-consent #wp-comment-cookies-consent{margin-top:.35em}.wp-block-post-comments-form .comment-reply-title{margin-bottom:0}.wp-block-post-comments-form .comment-reply-title:where(small){font-size:var(--wp--preset--font-size--medium,smaller);margin-left:.5em}.wp-block-post-date{box-sizing:border-box}:where(.wp-block-post-excerpt){margin-bottom:var(--wp--style--block-gap);margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-post-excerpt__excerpt{margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-post-excerpt__more-text{margin-bottom:0;margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-post-excerpt__more-link{display:inline-block}.wp-block-post-featured-image{margin-left:0;margin-right:0}.wp-block-post-featured-image a{display:block;height:100%}.wp-block-post-featured-image img{box-sizing:border-box;height:auto;max-width:100%;vertical-align:bottom;width:100%}.wp-block-post-featured-image.alignfull img,.wp-block-post-featured-image.alignwide img{width:100%}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim{background-color:#000;inset:0;position:absolute}.wp-block-post-featured-image{position:relative}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-gradient{background-color:transparent}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-0{opacity:0}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-10{opacity:.1}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-20{opacity:.2}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-30{opacity:.3}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-40{opacity:.4}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-50{opacity:.5}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-60{opacity:.6}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-70{opacity:.7}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-80{opacity:.8}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-90{opacity:.9}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-100{opacity:1}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-previous{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-previous:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-next{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-next:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-post-terms{box-sizing:border-box}.wp-block-post-terms .wp-block-post-terms__separator{white-space:pre-wrap}.wp-block-post-time-to-read,.wp-block-post-title{box-sizing:border-box}.wp-block-post-title{word-break:break-word}.wp-block-post-title a{display:inline-block}.wp-block-preformatted{white-space:pre-wrap}.wp-block-preformatted.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-pullquote{box-sizing:border-box;overflow-wrap:break-word;padding:3em 0;text-align:center}.wp-block-pullquote blockquote,.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote p{color:inherit}.wp-block-pullquote.alignleft,.wp-block-pullquote.alignright{max-width:420px}.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote footer{position:relative}.wp-block-pullquote .has-text-color a{color:inherit}:where(.wp-block-pullquote){margin:0 0 1em}.wp-block-pullquote.has-text-align-left blockquote{text-align:left}.wp-block-pullquote.has-text-align-right blockquote{text-align:right}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color{border:none}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:60%}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote p{font-size:2em;margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote cite{font-style:normal;text-transform:none}.wp-block-pullquote cite{color:inherit}.wp-block-post-template{list-style:none;margin-bottom:0;margin-top:0;max-width:100%;padding:0}.wp-block-post-template.wp-block-post-template{background:none}.wp-block-post-template.is-flex-container{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;gap:1.25em}.wp-block-post-template.is-flex-container>li{margin:0;width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-2>li{width:calc(50% - .625em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-3>li{width:calc(33.33333% - .83333em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-4>li{width:calc(25% - .9375em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-5>li{width:calc(20% - 1em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-6>li{width:calc(16.66667% - 1.04167em)}}@media (max-width:600px){.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid{grid-template-columns:1fr}}.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-next,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-numbers,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-previous{margin-bottom:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-next:last-child,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-numbers:last-child,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-previous:last-child{margin-right:0}.wp-block-query-pagination.is-content-justification-space-between>.wp-block-query-pagination-next:last-of-type{margin-inline-start:auto}.wp-block-query-pagination.is-content-justification-space-between>.wp-block-query-pagination-previous:first-child{margin-inline-end:auto}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-previous-arrow{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-previous-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-next-arrow{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-next-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-query-pagination.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-query-title,.wp-block-quote{box-sizing:border-box}.wp-block-quote{overflow-wrap:break-word}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)),.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)){margin-bottom:1em;padding:0 1em}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) p,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) p{font-size:1.5em;font-style:italic;line-height:1.6}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) cite,.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) footer,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) cite,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) footer{font-size:1.125em;text-align:right}.wp-block-read-more{display:block;width:-moz-fit-content;width:fit-content}.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]),.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]):active,.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]):focus{text-decoration:none}ul.wp-block-rss{list-style:none;padding:0}ul.wp-block-rss.wp-block-rss{box-sizing:border-box}ul.wp-block-rss.alignleft{margin-right:2em}ul.wp-block-rss.alignright{margin-left:2em}ul.wp-block-rss.is-grid{display:flex;flex-wrap:wrap;list-style:none;padding:0}ul.wp-block-rss.is-grid li{margin:0 1em 1em 0;width:100%}@media (min-width:600px){ul.wp-block-rss.columns-2 li{width:calc(50% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-3 li{width:calc(33.33333% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-4 li{width:calc(25% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-5 li{width:calc(20% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-6 li{width:calc(16.66667% - 1em)}}.wp-block-rss__item-author,.wp-block-rss__item-publish-date{display:block;font-size:.8125em}.wp-block-search__button{margin-left:10px;word-break:normal}.wp-block-search__button.has-icon{line-height:0}.wp-block-search__button svg{fill:currentColor;min-height:24px;min-width:24px;vertical-align:text-bottom}:where(.wp-block-search__button){border:1px solid #ccc;padding:6px 10px}.wp-block-search__inside-wrapper{display:flex;flex:auto;flex-wrap:nowrap;max-width:100%}.wp-block-search__label{width:100%}.wp-block-search__input{-webkit-appearance:initial;appearance:none;border:1px solid #949494;flex-grow:1;margin-left:0;margin-right:0;min-width:3rem;padding:8px;text-decoration:unset}.wp-block-search.wp-block-search__button-only .wp-block-search__button{margin-left:0}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper){border:1px solid #949494;box-sizing:border-box;padding:4px}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper) .wp-block-search__input{border:none;border-radius:0;padding:0 4px}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper) .wp-block-search__input:focus{outline:none}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper):where(.wp-block-search__button){padding:4px 8px}.wp-block-search.aligncenter .wp-block-search__inside-wrapper{margin:auto}.wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__inside-wrapper{min-width:0;transition-property:width}.wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__input{flex-basis:100%;transition-duration:.3s}.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden,.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden .wp-block-search__inside-wrapper{overflow:hidden}.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden .wp-block-search__input{border-left-width:0;border-right-width:0;flex-basis:0;flex-grow:0;margin:0;min-width:0;padding-left:0;padding-right:0;width:0}.wp-block[data-align=right] .wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__inside-wrapper{float:right}.wp-block-separator{border:1px solid;border-left:none;border-right:none}.wp-block-separator.is-style-dots{background:none;border:none;height:auto;line-height:1;text-align:center}.wp-block-separator.is-style-dots:before{color:currentColor;content:"···";font-family:serif;font-size:1.5em;letter-spacing:2em;padding-left:2em}.wp-block-site-logo{box-sizing:border-box;line-height:0}.wp-block-site-logo a{display:inline-block}.wp-block-site-logo.is-default-size img{height:auto;width:120px}.wp-block-site-logo img{height:auto;max-width:100%}.wp-block-site-logo a,.wp-block-site-logo img{border-radius:inherit}.wp-block-site-logo.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center}.wp-block-site-logo.is-style-rounded{border-radius:9999px}.wp-block-site-title a{color:inherit}.wp-block-social-links{background:none;box-sizing:border-box;margin-left:0;padding-left:0;padding-right:0;text-indent:0}.wp-block-social-links .wp-social-link a,.wp-block-social-links .wp-social-link a:hover{border-bottom:0;box-shadow:none;text-decoration:none}.wp-block-social-links .wp-social-link a{padding:.25em}.wp-block-social-links .wp-social-link svg{height:1em;width:1em}.wp-block-social-links .wp-social-link span:not(.screen-reader-text){font-size:.65em;margin-left:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-social-links.has-small-icon-size{font-size:16px}.wp-block-social-links,.wp-block-social-links.has-normal-icon-size{font-size:24px}.wp-block-social-links.has-large-icon-size{font-size:36px}.wp-block-social-links.has-huge-icon-size{font-size:48px}.wp-block-social-links.aligncenter{display:flex;justify-content:center}.wp-block-social-links.alignright{justify-content:flex-end}.wp-block-social-link{border-radius:9999px;display:block;height:auto;transition:transform .1s ease}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-social-link{transition-delay:0s;transition-duration:0s}}.wp-block-social-link a{align-items:center;display:flex;line-height:0;transition:transform .1s ease}.wp-block-social-link:hover{transform:scale(1.1)}.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor svg,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:active,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:hover,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:visited{fill:currentColor;color:currentColor}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link{background-color:#f0f0f0;color:#444}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-amazon{background-color:#f90;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-bandcamp{background-color:#1ea0c3;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-behance{background-color:#0757fe;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-codepen{background-color:#1e1f26;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-deviantart{background-color:#02e49b;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-dribbble{background-color:#e94c89;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-dropbox{background-color:#4280ff;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-etsy{background-color:#f45800;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-facebook{background-color:#1778f2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-fivehundredpx{background-color:#000;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-flickr{background-color:#0461dd;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-foursquare{background-color:#e65678;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-github{background-color:#24292d;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-goodreads{background-color:#eceadd;color:#382110}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-google{background-color:#ea4434;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-instagram{background-color:#f00075;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-lastfm{background-color:#e21b24;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-linkedin{background-color:#0d66c2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-mastodon{background-color:#3288d4;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-medium{background-color:#02ab6c;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-meetup{background-color:#f6405f;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-patreon{background-color:#ff424d;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-pinterest{background-color:#e60122;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-pocket{background-color:#ef4155;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-reddit{background-color:#ff4500;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-skype{background-color:#0478d7;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-snapchat{stroke:#000;background-color:#fefc00;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-soundcloud{background-color:#ff5600;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-spotify{background-color:#1bd760;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-telegram{background-color:#2aabee;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-tiktok{background-color:#000;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-tumblr{background-color:#011835;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-twitch{background-color:#6440a4;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-twitter{background-color:#1da1f2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-vimeo{background-color:#1eb7ea;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-vk{background-color:#4680c2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-wordpress{background-color:#3499cd;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-whatsapp{background-color:#25d366;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-yelp{background-color:#d32422;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-youtube{background-color:red;color:#fff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link{background:none}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link a{padding:0}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link svg{height:1.25em;width:1.25em}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-amazon{color:#f90}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-bandcamp{color:#1ea0c3}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-behance{color:#0757fe}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-codepen{color:#1e1f26}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-deviantart{color:#02e49b}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-dribbble{color:#e94c89}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-dropbox{color:#4280ff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-etsy{color:#f45800}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-facebook{color:#1778f2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-fivehundredpx{color:#000}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-flickr{color:#0461dd}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-foursquare{color:#e65678}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-github{color:#24292d}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-goodreads{color:#382110}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-google{color:#ea4434}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-instagram{color:#f00075}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-lastfm{color:#e21b24}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-linkedin{color:#0d66c2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-mastodon{color:#3288d4}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-medium{color:#02ab6c}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-meetup{color:#f6405f}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-patreon{color:#ff424d}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-pinterest{color:#e60122}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-pocket{color:#ef4155}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-reddit{color:#ff4500}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-skype{color:#0478d7}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-snapchat{stroke:#000;color:#fff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-soundcloud{color:#ff5600}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-spotify{color:#1bd760}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-telegram{color:#2aabee}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-tiktok{color:#000}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-tumblr{color:#011835}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-twitch{color:#6440a4}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-twitter{color:#1da1f2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-vimeo{color:#1eb7ea}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-vk{color:#4680c2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-whatsapp{color:#25d366}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-wordpress{color:#3499cd}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-yelp{color:#d32422}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-youtube{color:red}.wp-block-social-links.is-style-pill-shape .wp-social-link{width:auto}.wp-block-social-links.is-style-pill-shape .wp-social-link a{padding-left:.66667em;padding-right:.66667em}.wp-block-social-links:not(.has-icon-color):not(.has-icon-background-color) .wp-social-link-snapchat .wp-block-social-link-label{color:#000}.wp-block-spacer{clear:both}.wp-block-tag-cloud{box-sizing:border-box}.wp-block-tag-cloud.aligncenter{justify-content:center;text-align:center}.wp-block-tag-cloud.alignfull{padding-left:1em;padding-right:1em}.wp-block-tag-cloud a{display:inline-block;margin-right:5px}.wp-block-tag-cloud span{display:inline-block;margin-left:5px;text-decoration:none}.wp-block-tag-cloud.is-style-outline{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:1ch}.wp-block-tag-cloud.is-style-outline a{border:1px solid;font-size:unset;margin-right:0;padding:1ch 2ch;text-decoration:none}.wp-block-table{}.wp-block-table table{border-collapse:collapse;width:100%}.wp-block-table thead{border-bottom:3px solid}.wp-block-table tfoot{border-top:3px solid}.wp-block-table td,.wp-block-table th{border:1px solid;padding:.5em}.wp-block-table .has-fixed-layout{table-layout:fixed;width:100%}.wp-block-table .has-fixed-layout td,.wp-block-table .has-fixed-layout th{word-break:break-word}.wp-block-table.aligncenter,.wp-block-table.alignleft,.wp-block-table.alignright{display:table;width:auto}.wp-block-table.aligncenter td,.wp-block-table.aligncenter th,.wp-block-table.alignleft td,.wp-block-table.alignleft th,.wp-block-table.alignright td,.wp-block-table.alignright th{word-break:break-word}.wp-block-table .has-subtle-light-gray-background-color{background-color:#f3f4f5}.wp-block-table .has-subtle-pale-green-background-color{background-color:#e9fbe5}.wp-block-table .has-subtle-pale-blue-background-color{background-color:#e7f5fe}.wp-block-table .has-subtle-pale-pink-background-color{background-color:#fcf0ef}.wp-block-table.is-style-stripes{background-color:transparent;border-bottom:1px solid #f0f0f0;border-collapse:inherit;border-spacing:0}.wp-block-table.is-style-stripes tbody tr:nth-child(odd){background-color:#f0f0f0}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-light-gray-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#f3f4f5}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-green-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#e9fbe5}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-blue-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#e7f5fe}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-pink-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#fcf0ef}.wp-block-table.is-style-stripes td,.wp-block-table.is-style-stripes th{border-color:transparent}.wp-block-table .has-border-color td,.wp-block-table .has-border-color th,.wp-block-table .has-border-color tr,.wp-block-table .has-border-color>*{border-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child,.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child td,.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child th,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>*,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>* td,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>* th{border-top-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:not(:first-child){border-top-color:currentColor}.wp-block-table table[style*=border-right-color] td:last-child,.wp-block-table table[style*=border-right-color] th,.wp-block-table table[style*=border-right-color] tr,.wp-block-table table[style*=border-right-color]>*{border-right-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child td,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child th,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>*,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>* td,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>* th{border-bottom-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:not(:last-child){border-bottom-color:currentColor}.wp-block-table table[style*=border-left-color] td:first-child,.wp-block-table table[style*=border-left-color] th,.wp-block-table table[style*=border-left-color] tr,.wp-block-table table[style*=border-left-color]>*{border-left-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-style] td,.wp-block-table table[style*=border-style] th,.wp-block-table table[style*=border-style] tr,.wp-block-table table[style*=border-style]>*{border-style:inherit}.wp-block-table table[style*=border-width] td,.wp-block-table table[style*=border-width] th,.wp-block-table table[style*=border-width] tr,.wp-block-table table[style*=border-width]>*{border-style:inherit;border-width:inherit}:where(.wp-block-term-description){margin-bottom:var(--wp--style--block-gap);margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-term-description p{margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-text-columns,.wp-block-text-columns.aligncenter{display:flex}.wp-block-text-columns .wp-block-column{margin:0 1em;padding:0}.wp-block-text-columns .wp-block-column:first-child{margin-left:0}.wp-block-text-columns .wp-block-column:last-child{margin-right:0}.wp-block-text-columns.columns-2 .wp-block-column{width:50%}.wp-block-text-columns.columns-3 .wp-block-column{width:33.33333%}.wp-block-text-columns.columns-4 .wp-block-column{width:25%}pre.wp-block-verse{white-space:pre-wrap}:where(pre.wp-block-verse){font-family:inherit}.wp-block-video{box-sizing:border-box}.wp-block-video video{width:100%}@supports (position:sticky){.wp-block-video [poster]{object-fit:cover}}.wp-block-video.aligncenter{text-align:center}.wp-block-video figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.editor-styles-wrapper,.entry-content{counter-reset:footnotes}a[data-fn].fn{counter-increment:footnotes;display:inline-flex;font-size:smaller;text-decoration:none;text-indent:-9999999px;vertical-align:super}a[data-fn].fn:after{content:"[" counter(footnotes) "]";float:left;text-indent:0}.wp-element-button{cursor:pointer}:root{--wp--preset--font-size--normal:16px;--wp--preset--font-size--huge:42px}:root .has-very-light-gray-background-color{background-color:#eee}:root .has-very-dark-gray-background-color{background-color:#313131}:root .has-very-light-gray-color{color:#eee}:root .has-very-dark-gray-color{color:#313131}:root .has-vivid-green-cyan-to-vivid-cyan-blue-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#00d084,#0693e3)}:root .has-purple-crush-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#34e2e4,#4721fb 50%,#ab1dfe)}:root .has-hazy-dawn-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#faaca8,#dad0ec)}:root .has-subdued-olive-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fafae1,#67a671)}:root .has-atomic-cream-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fdd79a,#004a59)}:root .has-nightshade-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#330968,#31cdcf)}:root .has-midnight-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#020381,#2874fc)}.has-regular-font-size{font-size:1em}.has-larger-font-size{font-size:2.625em}.has-normal-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--normal)}.has-huge-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--huge)}.has-text-align-center{text-align:center}.has-text-align-left{text-align:left}.has-text-align-right{text-align:right}#end-resizable-editor-section{display:none}.aligncenter{clear:both}.items-justified-left{justify-content:flex-start}.items-justified-center{justify-content:center}.items-justified-right{justify-content:flex-end}.items-justified-space-between{justify-content:space-between}.screen-reader-text{clip:rect(1px,1px,1px,1px);word-wrap:normal;border:0;-webkit-clip-path:inset(50%);clip-path:inset(50%);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}.screen-reader-text:focus{clip:auto;background-color:#ddd;-webkit-clip-path:none;clip-path:none;color:#444;display:block;font-size:1em;height:auto;left:5px;line-height:normal;padding:15px 23px 14px;text-decoration:none;top:5px;width:auto;z-index:100000}html:where(.has-border-color){border-style:solid}html:where([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}html:where([style*=border-right-color]){border-right-style:solid}html:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-style:solid}html:where([style*=border-left-color]){border-left-style:solid}html:where([style*=border-width]){border-style:solid}html:where([style*=border-top-width]){border-top-style:solid}html:where([style*=border-right-width]){border-right-style:solid}html:where([style*=border-bottom-width]){border-bottom-style:solid}html:where([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}html:where(img[class*=wp-image-]){height:auto;max-width:100%}:where(figure){margin:0 0 1em}html:where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--position-offset:var(--wp-admin--admin-bar--height,0px)}@media screen and (max-width:600px){html:where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--position-offset:0px}} amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:300px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} div#amp-user-notification_60{ position: fixed; } #amp-user-notification_60{ background-color: #ffffff; } #amp-user-notification_60.ampforwp_cta_notification_bar p{ color:#ffffff } #amp-user-notification_60 .amp_cta_notification_bar_btn a { background-color: #d4ba66; color: #000000; } #amp-user-notification_60 .ampforwp_cta_secondary_button a{ background-color: #666666; color: #fff; } #amp-user-notification_60 .ampforwp_cta_cls_icon{ background-color: #fff; color: #000; } #amp-user-notification_60 button.ampforwp_cls_btn{ background-color: #fff; color: #000; } #amp-user-notification_60 { bottom:0px; z-index:9998; } .btt{bottom:55px;} .ampforwp_cta_notification_bar p{ display: block; text-align: center; line-height: 1.0; position:relative; } .ampforwp_cta_notification_bar { padding:13px 0px 13px 0px; font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 100%; flex-wrap: wrap; box-shadow: 0 0 11px rgba(0,0,0,.15); } .amp_notifi_de_btn{ display: inline-block; margin-left: 10px; font-size: 12px; line-height: 1; position:relative; } .ampforwp_cta_notification_bar .ampforwp_cta_secondary_button a { padding: 6px 14px; border-radius: 43px; display:inline-block; text-decoration:none; } .ampforwp_cta_notification_bar button{ font-size: 12px; height: 20px; position: absolute; right: 6px; border: 0; border-radius: 10px; } .ampforwp_cta_notification_bar .amp_cta_notification_bar_btn a { padding: 6px 8px; border-radius: 43px; text-decoration:none; display:inline-block; } .ampforwp_contact_bar_parent { position: fixed; left: 0; line-height: 0; width: 100%; z-index: 99999; display: inline-block; } .ampforwp_contact_bar ul{ display: table; height: inherit; list-style-type: none; margin: 0 auto; max-width: 100%; padding: 0; table-layout: fixed; width: inherit; list-style: none; } .ampforwp_contact_bar ul li { display: table-cell; text-align: center; vertical-align: middle; } .bar_phone{ position:relative } .bar_phone a:before { content: ""; display:inline-block; width: 4px; height: 8px; border-width: 6px 0 6px 3px; border-style: solid; border-color: #fff; background: transparent; transform: rotate(-30deg); box-sizing: initial; border-top-left-radius: 3px 5px; border-bottom-left-radius: 3px 5px; } .ampforwp_contact_bar ul li a { color: #fff; } #cta-optin-lightbox {z-index:10001;} amp-user-notification.amp-active { visibility: hidden; animation: 0s linear 2s forwards amp-cta-delay; } div#amp-user-notification_60{ visibility: hidden; animation: 0s linear 2s forwards amp-cta-delay; } @keyframes amp-cta-delay { to { visibility: visible; } } .amp_pb{display: inline-block;width: 100%;}.row{display: inline-flex;width: 100%;}.col-2{ width: calc(50% - 5px);float:left;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){ padding-right:5px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){ padding-left:5px;}.cb{clear:both;}.amp_blurb{text-align:center}.amp_blurb amp-img{margin: 0 auto;}.amp_btn{text-align:center}.amp_btn a{background: #f92c8b;color: #fff;padding: 9px 20px;border-radius: 3px;display: inline-block;box-shadow: 1px 1px 4px #ccc;}.ap_r_12.ap-fl{width:90%;}.ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_12.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_12{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; } .ap_m_27 .cntn-2{ display:flex; width:100%; align-items:center; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:50%; line-height:0; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-img amp-img{ max-width:100%; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-img img{width:100%;height:auto;} .ap_m_27 .cntn-desc{ width:50%; color:#404040; padding:20px; font-size:22px; font-weight: 400; text-align: center; line-height:1.6; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-desc h1{ font-size:42px; line-height:1.2; font-weight: 500; margin:0px 10px 50px 10px ; color:#404040; } .ap_m_27 .sub-heading{ font-size:28px; line-height:1.5; font-weight:400; color:#404040; margin: 20px 20px 10px 40px ; display: inline-block; } .ap_m_27 .cntn-desc a{ color:#0070c9; font-size:18px; line-height:1.4; font-weight:500; margin-top: 10px; display: inline-block; } .contents_presentation{line-height:0;} .ap_r_11.ap-fl{width:90%;}.ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_11.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_11{ color: #404040; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_32{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_32 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_21.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:21px;color:#404040;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_22.button-mod {width:100%;display:inline-block;text-align:center;margin:0px 0px 20px 0px ;padding:0px;}.ap_m_22 .btn-txt{font-size:20px; border-radius:0px; color:#000000;background:#d4ba66;display: inline-block;padding:10px 20px; width:200px;font-weight:400;box-sizing:initial; }.button-mod span{display: block;font-size: 12px;color: #404040;font-weight:300;margin-top:10px} .ap_r_14.ap-fl{width:90%;}.ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_14.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_14{ color: #000; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_33{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_33 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_34.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:21px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_35.feature-mod{margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_35 .ln-fx{width:100%;display:flex; flex-wrap:wrap;}.ap_m_35 .feat-blk{ margin: 0 3% 3% 0; background: #f4f4f4; width: 47%; text-align: center;padding: 40px; position: relative;color: #26292c;}.ap_m_35 .feat-blk p{color: #333;font-size: 18px;padding-top:15px;}.ap_m_35 .feat-blk h1{font-size:28px;}.ap_m_35 .feat-blk h2{font-size:25px;}.ap_m_35 .feat-blk h3{font-size:22px;}.ap_m_35 .feat-blk h4{font-size:19px;}.ap_m_35 .feat-blk h5{font-size:17px;}.ap_m_35 .feat-blk h6{font-size:15px;}.ap_m_35 .feat-blk h1, .ap_m_35 .feat-blk h2, .ap_m_35 .feat-blk h3, .ap_m_35 .feat-blk h4, .ap_m_35 .feat-blk h5, .ap_m_35 .feat-blk h6{ color:#404040;font-weight:400;padding-bottom:15px;}.ap_m_35 .feat-blk amp-img{margin:0 auto;width:600px;max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk .fe_btn{ font-size:16px; font-weight:400; color:#404040; background:#d4ba66; border-radius:0px; padding: 10px 20px; margin-top: 15px; display: inline-block;} .ap_m_35 .bg_color_0{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_1{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_2{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_3{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_4{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_5{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_6{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_7{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_8{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_9{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_10{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_11{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_12{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_13{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_14{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_15{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_16{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_17{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_18{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_19{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_20{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_21{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_22{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_23{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_24{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_25{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_26{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_27{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_28{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_29{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_30{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_31{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_32{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_33{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .pri-mod-2{ text-align:center; } .pri-cnt-2{ padding:20px 0px; text-align: left; } .pri-cnt-2 li{ list-style-type:none; } .ap_r_9.ap-fl{width:90%;}.ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_9.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_9{ color: #000; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_18{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_18 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_30.feature-mod{margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_30 .ln-fx{width:100%;display:flex; flex-wrap:wrap;}.ap_m_30 .feat-blk{ margin: 0 3% 3% 0; background: #f4f4f4; width: 47%; text-align: center;padding: 40px; position: relative;color: #26292c;}.ap_m_30 .feat-blk p{color: #333;font-size: 18px;padding-top:15px;}.ap_m_30 .feat-blk h1{font-size:28px;}.ap_m_30 .feat-blk h2{font-size:25px;}.ap_m_30 .feat-blk h3{font-size:22px;}.ap_m_30 .feat-blk h4{font-size:19px;}.ap_m_30 .feat-blk h5{font-size:17px;}.ap_m_30 .feat-blk h6{font-size:15px;}.ap_m_30 .feat-blk h1, .ap_m_30 .feat-blk h2, .ap_m_30 .feat-blk h3, .ap_m_30 .feat-blk h4, .ap_m_30 .feat-blk h5, .ap_m_30 .feat-blk h6{ color:#404040;font-weight:400;padding-bottom:15px;}.ap_m_30 .feat-blk amp-img{margin:0 auto;width:600px;max-width:100%;}.ap_m_30 .feat-blk .fe_btn{ font-size:16px; font-weight:400; color:#404040; background:#d4ba66; border-radius:0px; padding: 10px 20px; margin-top: 15px; display: inline-block;} .ap_m_30 .bg_color_0{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_1{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_2{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_3{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_4{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .pri-mod-2{ text-align:center; } .pri-cnt-2{ padding:20px 0px; text-align: left; } .pri-cnt-2 li{ list-style-type:none; } .ap_r_7.ap-fl{width:90%;}.ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_7.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_7{ color: #404040; margin:0px auto; padding:20px 0px 0px 0px ; }.ap_m_15.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:justify;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#404040;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;}.ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_15.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_15{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; }.ap_m_39.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:left;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_40.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:left;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;} @media(max-width:1024px){.ap-fi{width:100%;}.ap-fi{width:100%;}} @media(max-width:768px){.ap_r_12.ap-fl{width:100%;} .ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_27 .cntn-2{ display:inline-block; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:100%; padding:0; margin-top:30px; } .ap_m_27 .cntn-desc{ width:100%; padding:0; }.col-2{ width:100%; float:none; }.ap_r_11.ap-fl{width:100%;} .ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_21.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_14.ap-fl{width:100%;} .ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_34.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_9.ap-fl{width:100%;} .ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_30 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_7.ap-fl{width:100%;} .ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_15.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;} .ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_39.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_40.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_12.ap-fl{width:100%;} .ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_27 .cntn-2{ display:inline-block; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:100%; padding:0; margin-top:30px; } .ap_m_27 .cntn-desc{ width:100%; padding:0; }.col-2{ width:100%; float:none; }.ap_r_11.ap-fl{width:100%;} .ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_21.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_14.ap-fl{width:100%;} .ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_34.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_9.ap-fl{width:100%;} .ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_30 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_7.ap-fl{width:100%;} .ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_15.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;} .ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_39.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_40.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_27 .cntn-2 { display: inline-block; } .ap_m_27 .cntn-desc { width: 100%; } .ap_m_27 .cntn-img { width: 100%; padding-top: 30px; }} @media(max-width:600px){.ap_m_22 .btn {display: flex;flex-direction: column;align-items: center;}.ap_m_22 .btn {display: flex;flex-direction: column;align-items: center;}} @media(max-width:425px){.col-2{width:100%;float:none;margin-bottom:10%;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){padding-right:0px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){padding-left:0px;}.sbs .col-2{width: calc(50% - 5px);float: left;margin:2px;}.ap_r_12{ }.ap_r_11{ }.ap_m_22 .btn-txt{width:100%;box-sizing:inherit;}.ap_r_14{ }.ap_m_35 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_9{ }.ap_m_30 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_7{ }.ap_r_15{ }.col-2{width:100%;float:none;margin-bottom:10%;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){padding-right:0px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){padding-left:0px;}.sbs .col-2{width: calc(50% - 5px);float: left;margin:2px;}.ap_r_12{ }.ap_r_11{ }.ap_m_22 .btn-txt{width:100%;box-sizing:inherit;}.ap_r_14{ }.ap_m_35 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_9{ }.ap_m_30 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_7{ }.ap_r_15{ }} table {display: -webkit-box;overflow-x: auto;text-align: center;} table td {padding: 0.5em 1em;border: 1px solid #ddd;} table tr:nth-child(odd) td {background: #f7f7f7;} .m-menu{overflow-y: scroll;max-height: 90vh;} .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}.icon-check_circle:before {content: "\e86c";}

#pgc-15-0-0 { width: 100%; } div#pg-15-0 { margin-left: -12%; margin-right: -12%; } .amp-wp-content table , .cntn-wrp.artl-cnt table{height: auto;} amp-img.amp-wp-enforced-sizes[layout=intrinsic] > img, .amp-wp-unknown-size > img { object-fit: contain; } .rtl amp-carousel {direction: ltr;} .rtl .amp-menu .toggle:after{left:0;right:unset;} .sharedaddy li{display:none} sub {vertical-align: sub;font-size: small;} sup {vertical-align: super;font-size: small;} @media only screen and (max-width: 480px) { svg {max-width: 250px;max-height: 250px;} } h2.amp-post-title { word-break: break-word; word-wrap: break-word; } @media (min-width: 768px){ .artl-cnt .wp-block-column { max-width: 100%; }} h1,h2,h3,h4,h5,h6,.amp-wp-title{ font-family:Georgia } .wp-block-table{ min-width :240px;} table.wp-block-table.alignright,table.wp-block-table.alignleft,table.wp-block-table.aligncenter{width: auto;} table.wp-block-table.aligncenter{width: 50%;} table.wp-block-table.alignfull,table.wp-block-table.alignwide{display: table;} table { overflow-x: auto; } table a:link { font-weight: bold; text-decoration: none; } table a:visited { color: #999999; font-weight: bold; text-decoration: none; } table a:active, table a:hover { color: #bd5a35; text-decoration: underline; } table { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #666; font-size: 15px; text-shadow: 1px 1px 0px #fff; background: inherit; margin: 0px; width: 95%; } table th { padding: 21px 25px 22px 25px; border-top: 1px solid #fafafa; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; background: #ededed; } table th:first-child { text-align: left; padding-left: 20px; } table tr:first-child th:first-child { -webkit-border-top-left-radius: 3px; border-top-left-radius: 3px; } table tr:first-child th:last-child { -webkit-border-top-right-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; } table tr { text-align: center; padding-left: 20px; border: 2px solid #eee;} table td:first-child {padding-left: 20px; border-left: 0; } table td { padding: 18px; border-top: 1px solid #ffffff; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; border-left: 1px solid #e0e0e0;} table tr.even td { background: #f6f6f6; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f8f8f8), to(#f6f6f6)); } table tr:last-child td {border-bottom: 0;} table tr:last-child td:first-child { -webkit-border-bottom-left-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; } table tr:last-child td:last-child { -webkit-border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; } @media screen and (min-width: 650px) { table {display: inline-table;} } .has-text-align-left { text-align: left;} .has-text-align-right { text-align: right;} .has-text-align-center { text-align: center;} .collapsible-captions amp-img img {object-fit: contain;} .web-stories-list__story-poster amp-img { width: 100%; height: 100%; } .su-clearfix:before,.su-clearfix:after {display: table; content: " ";} .su-clearfix:after { clear: both; } header#amp-spoiler-title{font-size:20px}@media only screen and (max-width: 767px) {.cntn-wrp .su-row .su-column{margin:0;}amp-selector .tabButton{width:100%;}} .su-list .fa { display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; } .wp-block-button { color: #fff} .wp-block-button a {background-color: #000000;border-radius: 28px;color: inherit;display: inline-block;padding: 12px 24px;} .wp-block-cover{position:relative;background-color: #000;background-size: cover;background-position: center center;min-height: 430px;width: 100%;margin: 1.5em 0 1.5em 0;display: flex;justify-content: center;align-items: center;overflow: hidden;} .wp-block-cover-text{color: #fff;font-size: 2em;line-height: 1.25;z-index: 1;} .wp-block-cover-image.has-background-dim::before, .wp-block-cover.has-background-dim::before {content: "";position: absolute;top: 0;left: 0;bottom: 0;right: 0;background-color: inherit;opacity: .5;z-index: 1;} .has-black-color { color: #000000;} .has-black-background-color { background-color: #000000 } .has-dark-gray-color { color: #28303D;} .has-dark-gray-background-color { background-color: #28303D } .has-gray-color { color: #39414D;} .has-gray-background-color { background-color: #39414D } .has-green-color { color: #D1E4DD;} .has-green-background-color { background-color: #D1E4DD } .has-blue-color { color: #D1DFE4;} .has-blue-background-color { background-color: #D1DFE4 } .has-purple-color { color: #D1D1E4;} .has-purple-background-color { background-color: #D1D1E4 } .has-red-color { color: #E4D1D1;} .has-red-background-color { background-color: #E4D1D1 } .has-orange-color { color: #E4DAD1;} .has-orange-background-color { background-color: #E4DAD1 } .has-yellow-color { color: #EEEADD;} .has-yellow-background-color { background-color: #EEEADD } .has-white-color { color: #FFFFFF;} .has-white-background-color { background-color: #FFFFFF } @charset "UTF-8";.wp-block-archives{box-sizing:border-box}.wp-block-archives-dropdown label{display:block}.wp-block-avatar{line-height:0}.wp-block-avatar,.wp-block-avatar img{box-sizing:border-box}.wp-block-avatar.aligncenter{text-align:center}.wp-block-audio{box-sizing:border-box}.wp-block-audio figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-audio audio{min-width:300px;width:100%}.wp-block-button__link{box-sizing:border-box;cursor:pointer;display:inline-block;text-align:center;word-break:break-word}.wp-block-button__link.aligncenter{text-align:center}.wp-block-button__link.alignright{text-align:right}:where(.wp-block-button__link){border-radius:9999px;box-shadow:none;padding:calc(.667em + 2px) calc(1.333em + 2px);text-decoration:none}.wp-block-button[style*=text-decoration] .wp-block-button__link{text-decoration:inherit}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-width{max-width:none}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-width .wp-block-button__link{width:100%}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-font-size .wp-block-button__link{font-size:inherit}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-25{width:calc(25% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.75)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-50{width:calc(50% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.5)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-75{width:calc(75% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.25)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-100{flex-basis:100%;width:100%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-25{width:25%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-50{width:50%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-75{width:75%}.wp-block-button.is-style-squared,.wp-block-button__link.wp-block-button.is-style-squared{border-radius:0}.wp-block-button.no-border-radius,.wp-block-button__link.no-border-radius{border-radius:0}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline,.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link{border:2px solid;padding:.667em 1.333em}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline:not(.has-text-color),.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link:not(.has-text-color){color:currentColor}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline:not(.has-background),.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link:not(.has-background){background-color:transparent;background-image:none}.wp-block-button .wp-block-button__link:where(.has-border-color){border-width:initial}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-top-color]){border-top-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-right-color]){border-right-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-left-color]){border-left-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-style]){border-width:initial}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-top-style]){border-top-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-right-style]){border-right-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-bottom-style]){border-bottom-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-left-style]){border-left-width:medium}.wp-block-buttons.is-vertical{flex-direction:column}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button:last-child{margin-bottom:0}.wp-block-buttons>.wp-block-button{display:inline-block;margin:0}.wp-block-buttons.is-content-justification-left{justify-content:flex-start}.wp-block-buttons.is-content-justification-left.is-vertical{align-items:flex-start}.wp-block-buttons.is-content-justification-center{justify-content:center}.wp-block-buttons.is-content-justification-center.is-vertical{align-items:center}.wp-block-buttons.is-content-justification-right{justify-content:flex-end}.wp-block-buttons.is-content-justification-right.is-vertical{align-items:flex-end}.wp-block-buttons.is-content-justification-space-between{justify-content:space-between}.wp-block-buttons.aligncenter{text-align:center}.wp-block-buttons:not(.is-content-justification-space-between,.is-content-justification-right,.is-content-justification-left,.is-content-justification-center) .wp-block-button.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;width:100%}.wp-block-buttons[style*=text-decoration] .wp-block-button,.wp-block-buttons[style*=text-decoration] .wp-block-button__link{text-decoration:inherit}.wp-block-buttons.has-custom-font-size .wp-block-button__link{font-size:inherit}.wp-block-button.aligncenter,.wp-block-calendar{text-align:center}.wp-block-calendar td,.wp-block-calendar th{border:1px solid;padding:.25em}.wp-block-calendar th{font-weight:400}.wp-block-calendar caption{background-color:inherit}.wp-block-calendar table{border-collapse:collapse;width:100%}.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)){color:#40464d}.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)) td,.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)) th{border-color:#ddd}.wp-block-calendar table.has-background th{background-color:inherit}.wp-block-calendar table.has-text-color th{color:inherit}:where(.wp-block-calendar table:not(.has-background) th){background:#ddd}.wp-block-categories{box-sizing:border-box}.wp-block-categories.alignleft{margin-right:2em}.wp-block-categories.alignright{margin-left:2em}.wp-block-categories.wp-block-categories-dropdown.aligncenter{text-align:center}.wp-block-code{box-sizing:border-box}.wp-block-code code{display:block;font-family:inherit;overflow-wrap:break-word;white-space:pre-wrap}.wp-block-columns{align-items:normal;box-sizing:border-box;display:flex;flex-wrap:wrap}@media (min-width:782px){.wp-block-columns{flex-wrap:nowrap}}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-top{align-items:flex-start}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-center{align-items:center}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-bottom{align-items:flex-end}@media (max-width:781px){.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column{flex-basis:100%}}@media (min-width:782px){.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column[style*=flex-basis]{flex-grow:0}}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile{flex-wrap:nowrap}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile>.wp-block-column{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile>.wp-block-column[style*=flex-basis]{flex-grow:0}:where(.wp-block-columns){margin-bottom:1.75em}:where(.wp-block-columns.has-background){padding:1.25em 2.375em}.wp-block-column{flex-grow:1;min-width:0;overflow-wrap:break-word;word-break:break-word}.wp-block-column.is-vertically-aligned-top{align-self:flex-start}.wp-block-column.is-vertically-aligned-center{align-self:center}.wp-block-column.is-vertically-aligned-bottom{align-self:flex-end}.wp-block-column.is-vertically-aligned-bottom,.wp-block-column.is-vertically-aligned-center,.wp-block-column.is-vertically-aligned-top{width:100%}.wp-block-post-comments{box-sizing:border-box}.wp-block-post-comments .alignleft{float:left}.wp-block-post-comments .alignright{float:right}.wp-block-post-comments .navigation:after{clear:both;content:"";display:table}.wp-block-post-comments .commentlist{clear:both;list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-block-post-comments .commentlist .comment{min-height:2.25em;padding-left:3.25em}.wp-block-post-comments .commentlist .comment p{font-size:1em;line-height:1.8;margin:1em 0}.wp-block-post-comments .commentlist .children{list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-block-post-comments .comment-author{line-height:1.5}.wp-block-post-comments .comment-author .avatar{border-radius:1.5em;display:block;float:left;height:2.5em;margin-right:.75em;margin-top:.5em;width:2.5em}.wp-block-post-comments .comment-author cite{font-style:normal}.wp-block-post-comments .comment-meta{font-size:.875em;line-height:1.5}.wp-block-post-comments .comment-meta b{font-weight:400}.wp-block-post-comments .comment-meta .comment-awaiting-moderation{display:block;margin-bottom:1em;margin-top:1em}.wp-block-post-comments .comment-body .commentmetadata{font-size:.875em}.wp-block-post-comments .comment-form-author label,.wp-block-post-comments .comment-form-comment label,.wp-block-post-comments .comment-form-email label,.wp-block-post-comments .comment-form-url label{display:block;margin-bottom:.25em}.wp-block-post-comments .comment-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments .comment-form textarea{box-sizing:border-box;display:block;width:100%}.wp-block-post-comments .comment-form-cookies-consent{display:flex;gap:.25em}.wp-block-post-comments .comment-form-cookies-consent #wp-comment-cookies-consent{margin-top:.35em}.wp-block-post-comments .comment-reply-title{margin-bottom:0}.wp-block-post-comments .comment-reply-title:where(small){font-size:var(--wp--preset--font-size--medium,smaller);margin-left:.5em}.wp-block-post-comments .reply{font-size:.875em;margin-bottom:1.4em}.wp-block-post-comments input:not([type=submit]),.wp-block-post-comments textarea{border:1px solid #949494;font-family:inherit;font-size:1em}.wp-block-post-comments input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments textarea{padding:calc(.667em + 2px)}:where(.wp-block-post-comments input[type=submit]){border:none}.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-next,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-numbers,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-previous{margin-bottom:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-next:last-child,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-numbers:last-child,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-previous:last-child{margin-right:0}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-previous-arrow{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-previous-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-next-arrow{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-next-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-comments-pagination.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-comment-template{box-sizing:border-box;list-style:none;margin-bottom:0;max-width:100%;padding:0}.wp-block-comment-template li{clear:both}.wp-block-comment-template ol{list-style:none;margin-bottom:0;max-width:100%;padding-left:2rem}.wp-block-comment-template.alignleft{float:left}.wp-block-comment-template.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;width:-moz-fit-content;width:fit-content}.wp-block-comment-template.alignright{float:right}.wp-block-cover,.wp-block-cover-image{align-items:center;background-position:50%;box-sizing:border-box;display:flex;justify-content:center;min-height:430px;overflow:hidden;overflow:clip;padding:1em;position:relative}.wp-block-cover .has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover-image .has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover-image.has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover.has-background-dim:not([class*=-background-color]){background-color:#000}.wp-block-cover .has-background-dim.has-background-gradient,.wp-block-cover-image .has-background-dim.has-background-gradient{background-color:transparent}.wp-block-cover-image.has-background-dim:before,.wp-block-cover.has-background-dim:before{background-color:inherit;content:""}.wp-block-cover .wp-block-cover__background,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim:not(.has-background-gradient):before{bottom:0;left:0;opacity:.5;position:absolute;right:0;top:0;z-index:1}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10:not(.has-background-gradient):before{opacity:.1}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20:not(.has-background-gradient):before{opacity:.2}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30:not(.has-background-gradient):before{opacity:.3}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40:not(.has-background-gradient):before{opacity:.4}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50:not(.has-background-gradient):before{opacity:.5}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60:not(.has-background-gradient):before{opacity:.6}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70:not(.has-background-gradient):before{opacity:.7}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80:not(.has-background-gradient):before{opacity:.8}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90:not(.has-background-gradient):before{opacity:.9}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100:not(.has-background-gradient):before{opacity:1}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-0{opacity:0}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-10{opacity:.1}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-20{opacity:.2}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-30{opacity:.3}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-40{opacity:.4}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-50{opacity:.5}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-60{opacity:.6}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-70{opacity:.7}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-80{opacity:.8}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-90{opacity:.9}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-100{opacity:1}.wp-block-cover-image.alignleft,.wp-block-cover-image.alignright,.wp-block-cover.alignleft,.wp-block-cover.alignright{max-width:420px;width:100%}.wp-block-cover-image:after,.wp-block-cover:after{content:"";display:block;font-size:0;min-height:inherit}@supports (position:sticky){.wp-block-cover-image:after,.wp-block-cover:after{content:none}}.wp-block-cover-image.aligncenter,.wp-block-cover-image.alignleft,.wp-block-cover-image.alignright,.wp-block-cover.aligncenter,.wp-block-cover.alignleft,.wp-block-cover.alignright{display:flex}.wp-block-cover .wp-block-cover__inner-container,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__inner-container{color:inherit;width:100%;z-index:1}.wp-block-cover h1:not(.has-text-color),.wp-block-cover h2:not(.has-text-color),.wp-block-cover h3:not(.has-text-color),.wp-block-cover h4:not(.has-text-color),.wp-block-cover h5:not(.has-text-color),.wp-block-cover h6:not(.has-text-color),.wp-block-cover p:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h1:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h2:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h3:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h4:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h5:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h6:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image p:not(.has-text-color){color:inherit}.wp-block-cover-image.is-position-top-left,.wp-block-cover.is-position-top-left{align-items:flex-start;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-top-center,.wp-block-cover.is-position-top-center{align-items:flex-start;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-top-right,.wp-block-cover.is-position-top-right{align-items:flex-start;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.is-position-center-left,.wp-block-cover.is-position-center-left{align-items:center;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-center-center,.wp-block-cover.is-position-center-center{align-items:center;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-center-right,.wp-block-cover.is-position-center-right{align-items:center;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-left,.wp-block-cover.is-position-bottom-left{align-items:flex-end;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-center,.wp-block-cover.is-position-bottom-center{align-items:flex-end;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-right,.wp-block-cover.is-position-bottom-right{align-items:flex-end;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.has-custom-content-position.has-custom-content-position .wp-block-cover__inner-container,.wp-block-cover.has-custom-content-position.has-custom-content-position .wp-block-cover__inner-container{margin:0;width:auto}.wp-block-cover .wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover video.wp-block-cover__video-background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover-image video.wp-block-cover__video-background{border:none;bottom:0;box-shadow:none;height:100%;left:0;margin:0;max-height:none;max-width:none;object-fit:cover;outline:none;padding:0;position:absolute;right:0;top:0;width:100%}.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:fixed;background-repeat:no-repeat;background-size:cover}@supports (-webkit-touch-callout:inherit){.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:scroll}}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:scroll}}.wp-block-cover-image.is-repeated,.wp-block-cover.is-repeated,.wp-block-cover__image-background.is-repeated,video.wp-block-cover__video-background.is-repeated{background-repeat:repeat;background-size:auto}.wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover__video-background{z-index:0}.wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover-image-text a,.wp-block-cover-image-text a:active,.wp-block-cover-image-text a:focus,.wp-block-cover-image-text a:hover,.wp-block-cover-text,.wp-block-cover-text a,.wp-block-cover-text a:active,.wp-block-cover-text a:focus,.wp-block-cover-text a:hover,section.wp-block-cover-image h2,section.wp-block-cover-image h2 a,section.wp-block-cover-image h2 a:active,section.wp-block-cover-image h2 a:focus,section.wp-block-cover-image h2 a:hover{color:#fff}.wp-block-cover-image .wp-block-cover.has-left-content{justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image .wp-block-cover.has-right-content{justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.has-left-content .wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover.has-left-content .wp-block-cover-text,section.wp-block-cover-image.has-left-content>h2{margin-left:0;text-align:left}.wp-block-cover-image.has-right-content .wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover.has-right-content .wp-block-cover-text,section.wp-block-cover-image.has-right-content>h2{margin-right:0;text-align:right}.wp-block-cover .wp-block-cover-text,.wp-block-cover-image .wp-block-cover-image-text,section.wp-block-cover-image>h2{font-size:2em;line-height:1.25;margin-bottom:0;max-width:840px;padding:.44em;text-align:center;z-index:1}:where(.wp-block-cover-image:not(.has-text-color)),:where(.wp-block-cover:not(.has-text-color)){color:#fff}:where(.wp-block-cover-image.is-light:not(.has-text-color)),:where(.wp-block-cover.is-light:not(.has-text-color)){color:#000}.wp-block-details{box-sizing:border-box;overflow:hidden}.wp-block-details summary{cursor:pointer}.wp-block-details>:not(summary){margin-block-end:0;margin-block-start:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-details>:last-child{margin-bottom:0}.wp-block-embed.alignleft,.wp-block-embed.alignright,.wp-block[data-align=left]>[data-type="core/embed"],.wp-block[data-align=right]>[data-type="core/embed"]{max-width:360px;width:100%}.wp-block-embed.alignleft .wp-block-embed__wrapper,.wp-block-embed.alignright .wp-block-embed__wrapper,.wp-block[data-align=left]>[data-type="core/embed"] .wp-block-embed__wrapper,.wp-block[data-align=right]>[data-type="core/embed"] .wp-block-embed__wrapper{min-width:280px}.wp-block-cover .wp-block-embed{min-height:240px;min-width:320px}.wp-block-embed{overflow-wrap:break-word}.wp-block-embed figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-embed iframe{max-width:100%}.wp-block-embed__wrapper{position:relative}.wp-embed-responsive .wp-has-aspect-ratio .wp-block-embed__wrapper:before{content:"";display:block;padding-top:50%}.wp-embed-responsive .wp-has-aspect-ratio iframe{bottom:0;height:100%;left:0;position:absolute;right:0;top:0;width:100%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-21-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:42.85%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-18-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:50%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-16-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:56.25%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-4-3 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:75%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-1-1 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:100%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-9-16 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:177.77%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-1-2 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:200%}.wp-block-file:not(.wp-element-button){font-size:.8em}.wp-block-file.aligncenter{text-align:center}.wp-block-file.alignright{text-align:right}.wp-block-file *+.wp-block-file__button{margin-left:.75em}:where(.wp-block-file){margin-bottom:1.5em}.wp-block-file__embed{margin-bottom:1em}:where(.wp-block-file__button){border-radius:2em;display:inline-block;padding:.5em 1em}:where(.wp-block-file__button):is(a):active,:where(.wp-block-file__button):is(a):focus,:where(.wp-block-file__button):is(a):hover,:where(.wp-block-file__button):is(a):visited{box-shadow:none;color:#fff;opacity:.85;text-decoration:none}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images){display:flex;flex-wrap:wrap;list-style-type:none;margin:0;padding:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item{display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;margin:0 1em 1em 0;position:relative;width:calc(50% - 1em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n){margin-right:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figure,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figure{align-items:flex-end;display:flex;height:100%;justify-content:flex-start;margin:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item img{display:block;height:auto;max-width:100%;width:auto}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption{background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.7),rgba(0,0,0,.3) 70%,transparent);bottom:0;box-sizing:border-box;color:#fff;font-size:.8em;margin:0;max-height:100%;padding:3em .77em .7em;position:absolute;text-align:center;width:100%;z-index:2}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption img{display:inline}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) figcaption{flex-grow:1}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image a,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item a,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image a,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item a,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item img{flex:1;height:100%;object-fit:cover;width:100%}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item{margin-right:0;width:100%}@media (min-width:600px){.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(33.33333% - .66667em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(25% - .75em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(20% - .8em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(16.66667% - .83333em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(14.28571% - .85714em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(12.5% - .875em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image:nth-of-type(1n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item:nth-of-type(1n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image:nth-of-type(3n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item:nth-of-type(3n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image:nth-of-type(4n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item:nth-of-type(4n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image:nth-of-type(5n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item:nth-of-type(5n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image:nth-of-type(6n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item:nth-of-type(6n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image:nth-of-type(7n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item:nth-of-type(7n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image:nth-of-type(8n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item:nth-of-type(8n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image:nth-of-type(1n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item:nth-of-type(1n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image:nth-of-type(3n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item:nth-of-type(3n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image:nth-of-type(4n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item:nth-of-type(4n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image:nth-of-type(5n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item:nth-of-type(5n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image:nth-of-type(6n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item:nth-of-type(6n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image:nth-of-type(7n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item:nth-of-type(7n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image:nth-of-type(8n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item:nth-of-type(8n){margin-right:0}}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:last-child,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:last-child,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:last-child,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:last-child{margin-right:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).alignleft,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).alignright,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).alignleft,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).alignright{max-width:420px;width:100%}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).aligncenter .blocks-gallery-item figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).aligncenter .blocks-gallery-item figure{justify-content:center}.wp-block-gallery:not(.is-cropped) .blocks-gallery-item{align-self:flex-start}figure.wp-block-gallery.has-nested-images{align-items:normal}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image:not(#individual-image){margin:0;width:calc(50% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)/2)}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image{box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;max-width:100%;position:relative}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image>div{flex-direction:column;flex-grow:1;margin:0}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image img{display:block;height:auto;max-width:100%;width:auto}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption{background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.7),rgba(0,0,0,.3) 70%,transparent);bottom:0;box-sizing:border-box;color:#fff;font-size:13px;left:0;margin-bottom:0;max-height:60%;padding:0 8px 8px;position:absolute;text-align:center;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption img{display:inline}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption a{color:inherit}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border img{box-sizing:border-box}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border>div,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded>div{flex:1 1 auto}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border figcaption,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded figcaption{background:none;color:inherit;flex:initial;margin:0;padding:10px 10px 9px;position:relative}.wp-block-gallery.has-nested-images figcaption{flex-basis:100%;flex-grow:1;text-align:center}.wp-block-gallery.has-nested-images:not(.is-cropped) figure.wp-block-image:not(#individual-image){margin-bottom:auto;margin-top:0}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image){align-self:inherit}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image)>a,.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image)>div:not(.components-drop-zone){display:flex}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image) a,.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image) img{flex:1 0 0%;height:100%;object-fit:cover;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-1 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-3 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(33.33333% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.66667)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-4 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(25% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.75)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-5 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(20% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.8)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-6 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(16.66667% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.83333)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-7 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(14.28571% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.85714)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-8 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(12.5% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.875)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(33.33% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.66667)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:nth-last-child(2),.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:nth-last-child(2)~figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(50% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.5)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:last-child{width:100%}}.wp-block-gallery.has-nested-images.alignleft,.wp-block-gallery.has-nested-images.alignright{max-width:420px;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-group{box-sizing:border-box}h1.has-background,h2.has-background,h3.has-background,h4.has-background,h5.has-background,h6.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-image img{box-sizing:border-box;height:auto;max-width:100%;vertical-align:bottom}.wp-block-image[style*=border-radius] img,.wp-block-image[style*=border-radius]>a{border-radius:inherit}.wp-block-image.has-custom-border img{box-sizing:border-box}.wp-block-image.aligncenter{text-align:center}.wp-block-image.alignfull img,.wp-block-image.alignwide img{height:auto;width:100%}.wp-block-image .aligncenter,.wp-block-image .alignleft,.wp-block-image .alignright,.wp-block-image.aligncenter,.wp-block-image.alignleft,.wp-block-image.alignright{display:table}.wp-block-image .aligncenter>figcaption,.wp-block-image .alignleft>figcaption,.wp-block-image .alignright>figcaption,.wp-block-image.aligncenter>figcaption,.wp-block-image.alignleft>figcaption,.wp-block-image.alignright>figcaption{caption-side:bottom;display:table-caption}.wp-block-image .alignleft{float:left;margin:.5em 1em .5em 0}.wp-block-image .alignright{float:right;margin:.5em 0 .5em 1em}.wp-block-image .aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto}.wp-block-image figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-image .is-style-rounded img,.wp-block-image.is-style-circle-mask img,.wp-block-image.is-style-rounded img{border-radius:9999px}@supports ((-webkit-mask-image:none) or (mask-image:none)) or (-webkit-mask-image:none){.wp-block-image.is-style-circle-mask img{border-radius:0;-webkit-mask-image:url('data:image/svg+xml;utf8,');mask-image:url('data:image/svg+xml;utf8,');mask-mode:alpha;-webkit-mask-position:center;mask-position:center;-webkit-mask-repeat:no-repeat;mask-repeat:no-repeat;-webkit-mask-size:contain;mask-size:contain}}.wp-block-image:where(.has-border-color){border-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-right-color]){border-right-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-left-color]){border-left-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-width]){border-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-top-width]){border-top-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-right-width]){border-right-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-bottom-width]){border-bottom-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}.wp-block-image figure{margin:0}.wp-lightbox-container .img-container{position:relative}.wp-lightbox-container button{background:none;border:none;cursor:zoom-in;height:100%;position:absolute;width:100%;z-index:100}.wp-lightbox-container button:focus-visible{outline:5px auto #212121;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset:5px}.wp-lightbox-overlay{height:100vh;left:0;overflow:hidden;position:fixed;top:0;visibility:hidden;width:100vw;z-index:100000}.wp-lightbox-overlay .close-button{cursor:pointer;padding:0;position:absolute;right:12.5px;top:12.5px;z-index:5000000}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image{align-items:center;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;height:100%;justify-content:center;position:absolute;width:100%;z-index:3000000}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image figcaption{display:none}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image img{max-height:100%;max-width:100%;width:auto}.wp-lightbox-overlay button{background:none;border:none}.wp-lightbox-overlay .scrim{background-color:#fff;height:100%;opacity:.9;position:absolute;width:100%;z-index:2000000}.wp-lightbox-overlay.fade.active{animation:turn-on-visibility .25s both;visibility:visible}.wp-lightbox-overlay.fade.active img{animation:turn-on-visibility .3s both}.wp-lightbox-overlay.fade.hideanimationenabled:not(.active){animation:turn-off-visibility .3s both}.wp-lightbox-overlay.fade.hideanimationenabled:not(.active) img{animation:turn-off-visibility .25s both}.wp-lightbox-overlay.zoom img{height:var(--lightbox-image-max-height);position:absolute;transform-origin:top left;width:var(--lightbox-image-max-width)}.wp-lightbox-overlay.zoom.active{opacity:1;visibility:visible}.wp-lightbox-overlay.zoom.active .wp-block-image img{animation:lightbox-zoom-in .4s forwards}@media (prefers-reduced-motion){.wp-lightbox-overlay.zoom.active .wp-block-image img{animation:turn-on-visibility .4s both}}.wp-lightbox-overlay.zoom.active .scrim{animation:turn-on-visibility .4s forwards}.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .wp-block-image img{animation:lightbox-zoom-out .4s forwards}@media (prefers-reduced-motion){.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .wp-block-image img{animation:turn-off-visibility .4s both}}.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .scrim{animation:turn-off-visibility .4s forwards}html.has-lightbox-open{overflow:hidden}@keyframes turn-on-visibility{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes turn-off-visibility{0%{opacity:1;visibility:visible}99%{opacity:0;visibility:visible}to{opacity:0;visibility:hidden}}@keyframes lightbox-zoom-in{0%{left:var(--lightbox-initial-left-position);top:var(--lightbox-initial-top-position);transform:scale(var(--lightbox-scale-width),var(--lightbox-scale-height))}to{left:var(--lightbox-target-left-position);top:var(--lightbox-target-top-position);transform:scale(1)}}@keyframes lightbox-zoom-out{0%{left:var(--lightbox-target-left-position);top:var(--lightbox-target-top-position);transform:scale(1);visibility:visible}99%{visibility:visible}to{left:var(--lightbox-initial-left-position);top:var(--lightbox-initial-top-position);transform:scale(var(--lightbox-scale-width),var(--lightbox-scale-height))}}ol.wp-block-latest-comments{box-sizing:border-box;margin-left:0}:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height] .wp-block-latest-comments__comment)){line-height:1.1}:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height] .wp-block-latest-comments__comment-excerpt p)){line-height:1.8}.has-dates:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height])),.has-excerpts:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height])){line-height:1.5}.wp-block-latest-comments .wp-block-latest-comments{padding-left:0}.wp-block-latest-comments__comment{list-style:none;margin-bottom:1em}.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment{list-style:none;min-height:2.25em}.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment .wp-block-latest-comments__comment-excerpt,.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment .wp-block-latest-comments__comment-meta{margin-left:3.25em}.wp-block-latest-comments__comment-excerpt p{font-size:.875em;margin:.36em 0 1.4em}.wp-block-latest-comments__comment-date{display:block;font-size:.75em}.wp-block-latest-comments .avatar,.wp-block-latest-comments__comment-avatar{border-radius:1.5em;display:block;float:left;height:2.5em;margin-right:.75em;width:2.5em}.wp-block-latest-comments[class*=-font-size] a,.wp-block-latest-comments[style*=font-size] a{font-size:inherit}.wp-block-latest-posts{box-sizing:border-box}.wp-block-latest-posts.alignleft{margin-right:2em}.wp-block-latest-posts.alignright{margin-left:2em}.wp-block-latest-posts.wp-block-latest-posts__list{list-style:none;padding-left:0}.wp-block-latest-posts.wp-block-latest-posts__list li{clear:both}.wp-block-latest-posts.is-grid{display:flex;flex-wrap:wrap;padding:0}.wp-block-latest-posts.is-grid li{margin:0 1.25em 1.25em 0;width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-latest-posts.columns-2 li{width:calc(50% - .625em)}.wp-block-latest-posts.columns-2 li:nth-child(2n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-3 li{width:calc(33.33333% - .83333em)}.wp-block-latest-posts.columns-3 li:nth-child(3n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-4 li{width:calc(25% - .9375em)}.wp-block-latest-posts.columns-4 li:nth-child(4n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-5 li{width:calc(20% - 1em)}.wp-block-latest-posts.columns-5 li:nth-child(5n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-6 li{width:calc(16.66667% - 1.04167em)}.wp-block-latest-posts.columns-6 li:nth-child(6n){margin-right:0}}.wp-block-latest-posts__post-author,.wp-block-latest-posts__post-date{display:block;font-size:.8125em}.wp-block-latest-posts__post-excerpt{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-latest-posts__featured-image a{display:inline-block}.wp-block-latest-posts__featured-image img{height:auto;max-width:100%;width:auto}.wp-block-latest-posts__featured-image.alignleft{float:left;margin-right:1em}.wp-block-latest-posts__featured-image.alignright{float:right;margin-left:1em}.wp-block-latest-posts__featured-image.aligncenter{margin-bottom:1em;text-align:center}ol,ul{box-sizing:border-box}ol.has-background,ul.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-media-text{box-sizing:border-box; direction:ltr; display:grid;grid-template-columns:50% 1fr;grid-template-rows:auto}.wp-block-media-text.has-media-on-the-right{grid-template-columns:1fr 50%}.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-top .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-top .wp-block-media-text__media{align-self:start}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text .wp-block-media-text__media,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-center .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-center .wp-block-media-text__media{align-self:center}.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-bottom .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-bottom .wp-block-media-text__media{align-self:end}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__media{ grid-column:1;grid-row:1; margin:0}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content{direction:ltr; grid-column:2;grid-row:1; padding:0 8%;word-break:break-word}.wp-block-media-text.has-media-on-the-right .wp-block-media-text__media{ grid-column:2;grid-row:1 }.wp-block-media-text.has-media-on-the-right .wp-block-media-text__content{ grid-column:1;grid-row:1 }.wp-block-media-text__media img,.wp-block-media-text__media video{height:auto;max-width:unset;vertical-align:middle;width:100%}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media{background-size:cover;height:100%;min-height:250px}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media>a{display:block;height:100%}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media img{clip:rect(0,0,0,0);border:0;height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}@media (max-width:600px){.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile{grid-template-columns:100%}.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile .wp-block-media-text__media{grid-column:1;grid-row:1}.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile .wp-block-media-text__content{grid-column:1;grid-row:2}}.wp-block-navigation{--navigation-layout-justification-setting:flex-start;--navigation-layout-direction:row;--navigation-layout-wrap:wrap;--navigation-layout-justify:flex-start;--navigation-layout-align:center;position:relative}.wp-block-navigation ul{margin-bottom:0;margin-left:0;margin-top:0;padding-left:0}.wp-block-navigation ul,.wp-block-navigation ul li{list-style:none;padding:0}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item{align-items:center;display:flex;position:relative}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item .wp-block-navigation__submenu-container:empty{display:none}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__content{display:block}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__content.wp-block-navigation-item__content{color:inherit}.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content,.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content:active,.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content:focus{text-decoration:underline}.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content,.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content:active,.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content:focus{text-decoration:line-through}.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a{text-decoration:none}.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a:active,.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a:focus{text-decoration:none}.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-icon{align-self:center;background-color:inherit;border:none;color:currentColor;display:inline-block;font-size:inherit;height:.6em;line-height:0;margin-left:.25em;padding:0;width:.6em}.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-icon svg{stroke:currentColor;display:inline-block;height:inherit;margin-top:.075em;width:inherit}.wp-block-navigation.is-vertical{--navigation-layout-direction:column;--navigation-layout-justify:initial;--navigation-layout-align:flex-start}.wp-block-navigation.no-wrap{--navigation-layout-wrap:nowrap}.wp-block-navigation.items-justified-center{--navigation-layout-justification-setting:center;--navigation-layout-justify:center}.wp-block-navigation.items-justified-center.is-vertical{--navigation-layout-align:center}.wp-block-navigation.items-justified-right{--navigation-layout-justification-setting:flex-end;--navigation-layout-justify:flex-end}.wp-block-navigation.items-justified-right.is-vertical{--navigation-layout-align:flex-end}.wp-block-navigation.items-justified-space-between{--navigation-layout-justification-setting:space-between;--navigation-layout-justify:space-between}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{align-items:normal;background-color:inherit;color:inherit;display:flex;flex-direction:column;height:0;left:-1px;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:100%;transition:opacity .1s linear;visibility:hidden;width:0;z-index:2}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container>.wp-block-navigation-item>.wp-block-navigation-item__content{display:flex;flex-grow:1}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container>.wp-block-navigation-item>.wp-block-navigation-item__content .wp-block-navigation__submenu-icon{margin-left:auto;margin-right:0}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-item__content{margin:0}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:100%;top:-1px}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container:before{background:transparent;content:"";display:block;height:100%;position:absolute;right:100%;width:.5em}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-icon{margin-right:.25em}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-icon svg{transform:rotate(-90deg)}}.wp-block-navigation .has-child:not(.open-on-click):hover>.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation .has-child:not(.open-on-click):not(.open-on-hover-click):focus-within>.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation-submenu__toggle[aria-expanded=true]~.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation.has-background .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{left:0;top:100%}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation.has-background .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:100%;top:0}}.wp-block-navigation-submenu{display:flex;position:relative}.wp-block-navigation-submenu .wp-block-navigation__submenu-icon svg{stroke:currentColor}button.wp-block-navigation-item__content{background-color:transparent;border:none;color:currentColor;font-family:inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;text-align:left;text-transform:inherit}.wp-block-navigation-submenu__toggle{cursor:pointer}.wp-block-navigation-item.open-on-click .wp-block-navigation-submenu__toggle{padding-right:.85em}.wp-block-navigation-item.open-on-click .wp-block-navigation-submenu__toggle+.wp-block-navigation__submenu-icon{margin-left:-.6em;pointer-events:none}.wp-block-navigation .wp-block-page-list,.wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-close,.wp-block-navigation__responsive-container,.wp-block-navigation__responsive-container-content,.wp-block-navigation__responsive-dialog{gap:inherit}:where(.wp-block-navigation.has-background .wp-block-navigation-item a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation.has-background .wp-block-navigation-submenu a:not(.wp-element-button)){padding:.5em 1em}:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-item a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-submenu a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-submenu button.wp-block-navigation-item__content),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-pages-list__item button.wp-block-navigation-item__content){padding:.5em 1em}.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:0}.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:-1px;right:-1px}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:100%}}.wp-block-navigation:not(.has-background) .wp-block-navigation__submenu-container{background-color:#fff;border:1px solid rgba(0,0,0,.15);color:#000}.wp-block-navigation__container{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial);list-style:none;margin:0;padding-left:0}.wp-block-navigation__container .is-responsive{display:none}.wp-block-navigation__container:only-child,.wp-block-page-list:only-child{flex-grow:1}@keyframes overlay-menu__fade-in-animation{0%{opacity:0;transform:translateY(.5em)}to{opacity:1;transform:translateY(0)}}.wp-block-navigation__responsive-container{bottom:0;display:none;left:0;position:fixed;right:0;top:0}.wp-block-navigation__responsive-container .wp-block-navigation-link a{color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container .wp-block-navigation__responsive-container-content{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial)}.wp-block-navigation__responsive-container:not(.is-menu-open.is-menu-open){background-color:inherit;color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{animation:overlay-menu__fade-in-animation .1s ease-out;animation-fill-mode:forwards;background-color:inherit;display:flex;flex-direction:column;padding:var(--wp--style--root--padding-top,2rem) var(--wp--style--root--padding-right,2rem) var(--wp--style--root--padding-bottom,2rem) var(--wp--style--root--padding-left,2rem);z-index:100000}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{animation-delay:0s;animation-duration:1ms}}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content{align-items:var(--navigation-layout-justification-setting,inherit);display:flex;flex-direction:column;flex-wrap:nowrap;overflow:visible;padding-top:calc(2rem + 24px)}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-page-list{justify-content:flex-start}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-icon{display:none}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{border:none;height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:initial;padding-left:2rem;padding-right:2rem;position:static;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-container{gap:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-container{padding-top:var(--wp--style--block-gap,2em)}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation-item__content{padding:0}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation-item,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-page-list{align-items:var(--navigation-layout-justification-setting,initial);display:flex;flex-direction:column}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation-item,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation-item .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-page-list{background:transparent;color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:auto}@media (min-width:600px){.wp-block-navigation__responsive-container:not(.hidden-by-default):not(.is-menu-open){background-color:inherit;display:block;position:relative;width:100%;z-index:auto}.wp-block-navigation__responsive-container:not(.hidden-by-default):not(.is-menu-open) .wp-block-navigation__responsive-container-close{display:none}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container{left:0}}.wp-block-navigation:not(.has-background) .wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{background-color:#fff;color:#000}.wp-block-navigation__toggle_button_label{font-size:1rem;font-weight:700}.wp-block-navigation__responsive-container-close,.wp-block-navigation__responsive-container-open{background:transparent;border:none;color:currentColor;cursor:pointer;margin:0;padding:0;text-transform:inherit;vertical-align:middle}.wp-block-navigation__responsive-container-close svg,.wp-block-navigation__responsive-container-open svg{fill:currentColor;display:block;height:24px;pointer-events:none;width:24px}.wp-block-navigation__responsive-container-open{display:flex}.wp-block-navigation__responsive-container-open.wp-block-navigation__responsive-container-open.wp-block-navigation__responsive-container-open{font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}@media (min-width:600px){.wp-block-navigation__responsive-container-open:not(.always-shown){display:none}}.wp-block-navigation__responsive-container-close{position:absolute;right:0;top:0;z-index:2}.wp-block-navigation__responsive-container-close.wp-block-navigation__responsive-container-close.wp-block-navigation__responsive-container-close{font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}.wp-block-navigation__responsive-close{width:100%}.has-modal-open .wp-block-navigation__responsive-close{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:var(--wp--style--global--wide-size,100%)}.wp-block-navigation__responsive-close:focus{outline:none}.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-close,.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content,.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{box-sizing:border-box}.wp-block-navigation__responsive-dialog{position:relative}.has-modal-open .admin-bar .is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{margin-top:46px}@media (min-width:782px){.has-modal-open .admin-bar .is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{margin-top:32px}}html.has-modal-open{overflow:hidden}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__label{overflow-wrap:break-word;word-break:normal}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__description{display:none}.wp-block-navigation .wp-block-page-list{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);background-color:inherit;display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial)}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item{background-color:inherit}.is-small-text{font-size:.875em}.is-regular-text{font-size:1em}.is-large-text{font-size:2.25em}.is-larger-text{font-size:3em}.has-drop-cap:not(:focus):first-letter{float:left;font-size:8.4em;font-style:normal;font-weight:100;line-height:.68;margin:.05em .1em 0 0;text-transform:uppercase}body.rtl .has-drop-cap:not(:focus):first-letter{float:none;margin-left:.1em}p.has-drop-cap.has-background{overflow:hidden}p.has-background{padding:1.25em 2.375em}:where(p.has-text-color:not(.has-link-color)) a{color:inherit}.wp-block-post-author{display:flex;flex-wrap:wrap}.wp-block-post-author__byline{font-size:.5em;margin-bottom:0;margin-top:0;width:100%}.wp-block-post-author__avatar{margin-right:1em}.wp-block-post-author__bio{font-size:.7em;margin-bottom:.7em}.wp-block-post-author__content{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-post-author__name{margin:0}.wp-block-post-comments-form{box-sizing:border-box}.wp-block-post-comments-form[style*=font-weight]:where(.comment-reply-title){font-weight:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=font-family]:where(.comment-reply-title){font-family:inherit}.wp-block-post-comments-form[class*=-font-size]:where(.comment-reply-title),.wp-block-post-comments-form[style*=font-size]:where(.comment-reply-title){font-size:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=line-height]:where(.comment-reply-title){line-height:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=font-style]:where(.comment-reply-title){font-style:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=letter-spacing]:where(.comment-reply-title){letter-spacing:inherit}.wp-block-post-comments-form input[type=submit]{box-shadow:none;cursor:pointer;display:inline-block;overflow-wrap:break-word;text-align:center}.wp-block-post-comments-form input:not([type=submit]),.wp-block-post-comments-form textarea{border:1px solid #949494;font-family:inherit;font-size:1em}.wp-block-post-comments-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments-form textarea{padding:calc(.667em + 2px)}.wp-block-post-comments-form .comment-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]):not([type=hidden]),.wp-block-post-comments-form .comment-form textarea{box-sizing:border-box;display:block;width:100%}.wp-block-post-comments-form .comment-form-author label,.wp-block-post-comments-form .comment-form-email label,.wp-block-post-comments-form .comment-form-url label{display:block;margin-bottom:.25em}.wp-block-post-comments-form .comment-form-cookies-consent{display:flex;gap:.25em}.wp-block-post-comments-form .comment-form-cookies-consent #wp-comment-cookies-consent{margin-top:.35em}.wp-block-post-comments-form .comment-reply-title{margin-bottom:0}.wp-block-post-comments-form .comment-reply-title:where(small){font-size:var(--wp--preset--font-size--medium,smaller);margin-left:.5em}.wp-block-post-date{box-sizing:border-box}:where(.wp-block-post-excerpt){margin-bottom:var(--wp--style--block-gap);margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-post-excerpt__excerpt{margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-post-excerpt__more-text{margin-bottom:0;margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-post-excerpt__more-link{display:inline-block}.wp-block-post-featured-image{margin-left:0;margin-right:0}.wp-block-post-featured-image a{display:block;height:100%}.wp-block-post-featured-image img{box-sizing:border-box;height:auto;max-width:100%;vertical-align:bottom;width:100%}.wp-block-post-featured-image.alignfull img,.wp-block-post-featured-image.alignwide img{width:100%}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim{background-color:#000;inset:0;position:absolute}.wp-block-post-featured-image{position:relative}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-gradient{background-color:transparent}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-0{opacity:0}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-10{opacity:.1}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-20{opacity:.2}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-30{opacity:.3}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-40{opacity:.4}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-50{opacity:.5}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-60{opacity:.6}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-70{opacity:.7}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-80{opacity:.8}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-90{opacity:.9}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-100{opacity:1}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-previous{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-previous:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-next{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-next:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-post-terms{box-sizing:border-box}.wp-block-post-terms .wp-block-post-terms__separator{white-space:pre-wrap}.wp-block-post-time-to-read,.wp-block-post-title{box-sizing:border-box}.wp-block-post-title{word-break:break-word}.wp-block-post-title a{display:inline-block}.wp-block-preformatted{white-space:pre-wrap}.wp-block-preformatted.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-pullquote{box-sizing:border-box;overflow-wrap:break-word;padding:3em 0;text-align:center}.wp-block-pullquote blockquote,.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote p{color:inherit}.wp-block-pullquote.alignleft,.wp-block-pullquote.alignright{max-width:420px}.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote footer{position:relative}.wp-block-pullquote .has-text-color a{color:inherit}:where(.wp-block-pullquote){margin:0 0 1em}.wp-block-pullquote.has-text-align-left blockquote{text-align:left}.wp-block-pullquote.has-text-align-right blockquote{text-align:right}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color{border:none}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:60%}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote p{font-size:2em;margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote cite{font-style:normal;text-transform:none}.wp-block-pullquote cite{color:inherit}.wp-block-post-template{list-style:none;margin-bottom:0;margin-top:0;max-width:100%;padding:0}.wp-block-post-template.wp-block-post-template{background:none}.wp-block-post-template.is-flex-container{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;gap:1.25em}.wp-block-post-template.is-flex-container>li{margin:0;width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-2>li{width:calc(50% - .625em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-3>li{width:calc(33.33333% - .83333em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-4>li{width:calc(25% - .9375em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-5>li{width:calc(20% - 1em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-6>li{width:calc(16.66667% - 1.04167em)}}@media (max-width:600px){.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid{grid-template-columns:1fr}}.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-next,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-numbers,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-previous{margin-bottom:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-next:last-child,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-numbers:last-child,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-previous:last-child{margin-right:0}.wp-block-query-pagination.is-content-justification-space-between>.wp-block-query-pagination-next:last-of-type{margin-inline-start:auto}.wp-block-query-pagination.is-content-justification-space-between>.wp-block-query-pagination-previous:first-child{margin-inline-end:auto}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-previous-arrow{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-previous-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-next-arrow{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-next-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-query-pagination.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-query-title,.wp-block-quote{box-sizing:border-box}.wp-block-quote{overflow-wrap:break-word}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)),.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)){margin-bottom:1em;padding:0 1em}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) p,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) p{font-size:1.5em;font-style:italic;line-height:1.6}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) cite,.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) footer,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) cite,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) footer{font-size:1.125em;text-align:right}.wp-block-read-more{display:block;width:-moz-fit-content;width:fit-content}.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]),.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]):active,.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]):focus{text-decoration:none}ul.wp-block-rss{list-style:none;padding:0}ul.wp-block-rss.wp-block-rss{box-sizing:border-box}ul.wp-block-rss.alignleft{margin-right:2em}ul.wp-block-rss.alignright{margin-left:2em}ul.wp-block-rss.is-grid{display:flex;flex-wrap:wrap;list-style:none;padding:0}ul.wp-block-rss.is-grid li{margin:0 1em 1em 0;width:100%}@media (min-width:600px){ul.wp-block-rss.columns-2 li{width:calc(50% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-3 li{width:calc(33.33333% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-4 li{width:calc(25% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-5 li{width:calc(20% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-6 li{width:calc(16.66667% - 1em)}}.wp-block-rss__item-author,.wp-block-rss__item-publish-date{display:block;font-size:.8125em}.wp-block-search__button{margin-left:10px;word-break:normal}.wp-block-search__button.has-icon{line-height:0}.wp-block-search__button svg{fill:currentColor;min-height:24px;min-width:24px;vertical-align:text-bottom}:where(.wp-block-search__button){border:1px solid #ccc;padding:6px 10px}.wp-block-search__inside-wrapper{display:flex;flex:auto;flex-wrap:nowrap;max-width:100%}.wp-block-search__label{width:100%}.wp-block-search__input{-webkit-appearance:initial;appearance:none;border:1px solid #949494;flex-grow:1;margin-left:0;margin-right:0;min-width:3rem;padding:8px;text-decoration:unset}.wp-block-search.wp-block-search__button-only .wp-block-search__button{margin-left:0}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper){border:1px solid #949494;box-sizing:border-box;padding:4px}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper) .wp-block-search__input{border:none;border-radius:0;padding:0 4px}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper) .wp-block-search__input:focus{outline:none}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper):where(.wp-block-search__button){padding:4px 8px}.wp-block-search.aligncenter .wp-block-search__inside-wrapper{margin:auto}.wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__inside-wrapper{min-width:0;transition-property:width}.wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__input{flex-basis:100%;transition-duration:.3s}.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden,.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden .wp-block-search__inside-wrapper{overflow:hidden}.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden .wp-block-search__input{border-left-width:0;border-right-width:0;flex-basis:0;flex-grow:0;margin:0;min-width:0;padding-left:0;padding-right:0;width:0}.wp-block[data-align=right] .wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__inside-wrapper{float:right}.wp-block-separator{border:1px solid;border-left:none;border-right:none}.wp-block-separator.is-style-dots{background:none;border:none;height:auto;line-height:1;text-align:center}.wp-block-separator.is-style-dots:before{color:currentColor;content:"···";font-family:serif;font-size:1.5em;letter-spacing:2em;padding-left:2em}.wp-block-site-logo{box-sizing:border-box;line-height:0}.wp-block-site-logo a{display:inline-block}.wp-block-site-logo.is-default-size img{height:auto;width:120px}.wp-block-site-logo img{height:auto;max-width:100%}.wp-block-site-logo a,.wp-block-site-logo img{border-radius:inherit}.wp-block-site-logo.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center}.wp-block-site-logo.is-style-rounded{border-radius:9999px}.wp-block-site-title a{color:inherit}.wp-block-social-links{background:none;box-sizing:border-box;margin-left:0;padding-left:0;padding-right:0;text-indent:0}.wp-block-social-links .wp-social-link a,.wp-block-social-links .wp-social-link a:hover{border-bottom:0;box-shadow:none;text-decoration:none}.wp-block-social-links .wp-social-link a{padding:.25em}.wp-block-social-links .wp-social-link svg{height:1em;width:1em}.wp-block-social-links .wp-social-link span:not(.screen-reader-text){font-size:.65em;margin-left:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-social-links.has-small-icon-size{font-size:16px}.wp-block-social-links,.wp-block-social-links.has-normal-icon-size{font-size:24px}.wp-block-social-links.has-large-icon-size{font-size:36px}.wp-block-social-links.has-huge-icon-size{font-size:48px}.wp-block-social-links.aligncenter{display:flex;justify-content:center}.wp-block-social-links.alignright{justify-content:flex-end}.wp-block-social-link{border-radius:9999px;display:block;height:auto;transition:transform .1s ease}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-social-link{transition-delay:0s;transition-duration:0s}}.wp-block-social-link a{align-items:center;display:flex;line-height:0;transition:transform .1s ease}.wp-block-social-link:hover{transform:scale(1.1)}.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor svg,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:active,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:hover,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:visited{fill:currentColor;color:currentColor}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link{background-color:#f0f0f0;color:#444}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-amazon{background-color:#f90;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-bandcamp{background-color:#1ea0c3;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-behance{background-color:#0757fe;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-codepen{background-color:#1e1f26;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-deviantart{background-color:#02e49b;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-dribbble{background-color:#e94c89;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-dropbox{background-color:#4280ff;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-etsy{background-color:#f45800;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-facebook{background-color:#1778f2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-fivehundredpx{background-color:#000;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-flickr{background-color:#0461dd;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-foursquare{background-color:#e65678;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-github{background-color:#24292d;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-goodreads{background-color:#eceadd;color:#382110}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-google{background-color:#ea4434;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-instagram{background-color:#f00075;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-lastfm{background-color:#e21b24;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-linkedin{background-color:#0d66c2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-mastodon{background-color:#3288d4;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-medium{background-color:#02ab6c;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-meetup{background-color:#f6405f;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-patreon{background-color:#ff424d;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-pinterest{background-color:#e60122;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-pocket{background-color:#ef4155;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-reddit{background-color:#ff4500;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-skype{background-color:#0478d7;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-snapchat{stroke:#000;background-color:#fefc00;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-soundcloud{background-color:#ff5600;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-spotify{background-color:#1bd760;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-telegram{background-color:#2aabee;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-tiktok{background-color:#000;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-tumblr{background-color:#011835;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-twitch{background-color:#6440a4;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-twitter{background-color:#1da1f2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-vimeo{background-color:#1eb7ea;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-vk{background-color:#4680c2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-wordpress{background-color:#3499cd;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-whatsapp{background-color:#25d366;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-yelp{background-color:#d32422;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-youtube{background-color:red;color:#fff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link{background:none}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link a{padding:0}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link svg{height:1.25em;width:1.25em}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-amazon{color:#f90}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-bandcamp{color:#1ea0c3}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-behance{color:#0757fe}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-codepen{color:#1e1f26}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-deviantart{color:#02e49b}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-dribbble{color:#e94c89}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-dropbox{color:#4280ff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-etsy{color:#f45800}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-facebook{color:#1778f2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-fivehundredpx{color:#000}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-flickr{color:#0461dd}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-foursquare{color:#e65678}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-github{color:#24292d}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-goodreads{color:#382110}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-google{color:#ea4434}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-instagram{color:#f00075}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-lastfm{color:#e21b24}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-linkedin{color:#0d66c2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-mastodon{color:#3288d4}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-medium{color:#02ab6c}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-meetup{color:#f6405f}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-patreon{color:#ff424d}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-pinterest{color:#e60122}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-pocket{color:#ef4155}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-reddit{color:#ff4500}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-skype{color:#0478d7}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-snapchat{stroke:#000;color:#fff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-soundcloud{color:#ff5600}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-spotify{color:#1bd760}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-telegram{color:#2aabee}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-tiktok{color:#000}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-tumblr{color:#011835}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-twitch{color:#6440a4}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-twitter{color:#1da1f2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-vimeo{color:#1eb7ea}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-vk{color:#4680c2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-whatsapp{color:#25d366}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-wordpress{color:#3499cd}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-yelp{color:#d32422}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-youtube{color:red}.wp-block-social-links.is-style-pill-shape .wp-social-link{width:auto}.wp-block-social-links.is-style-pill-shape .wp-social-link a{padding-left:.66667em;padding-right:.66667em}.wp-block-social-links:not(.has-icon-color):not(.has-icon-background-color) .wp-social-link-snapchat .wp-block-social-link-label{color:#000}.wp-block-spacer{clear:both}.wp-block-tag-cloud{box-sizing:border-box}.wp-block-tag-cloud.aligncenter{justify-content:center;text-align:center}.wp-block-tag-cloud.alignfull{padding-left:1em;padding-right:1em}.wp-block-tag-cloud a{display:inline-block;margin-right:5px}.wp-block-tag-cloud span{display:inline-block;margin-left:5px;text-decoration:none}.wp-block-tag-cloud.is-style-outline{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:1ch}.wp-block-tag-cloud.is-style-outline a{border:1px solid;font-size:unset;margin-right:0;padding:1ch 2ch;text-decoration:none}.wp-block-table{}.wp-block-table table{border-collapse:collapse;width:100%}.wp-block-table thead{border-bottom:3px solid}.wp-block-table tfoot{border-top:3px solid}.wp-block-table td,.wp-block-table th{border:1px solid;padding:.5em}.wp-block-table .has-fixed-layout{table-layout:fixed;width:100%}.wp-block-table .has-fixed-layout td,.wp-block-table .has-fixed-layout th{word-break:break-word}.wp-block-table.aligncenter,.wp-block-table.alignleft,.wp-block-table.alignright{display:table;width:auto}.wp-block-table.aligncenter td,.wp-block-table.aligncenter th,.wp-block-table.alignleft td,.wp-block-table.alignleft th,.wp-block-table.alignright td,.wp-block-table.alignright th{word-break:break-word}.wp-block-table .has-subtle-light-gray-background-color{background-color:#f3f4f5}.wp-block-table .has-subtle-pale-green-background-color{background-color:#e9fbe5}.wp-block-table .has-subtle-pale-blue-background-color{background-color:#e7f5fe}.wp-block-table .has-subtle-pale-pink-background-color{background-color:#fcf0ef}.wp-block-table.is-style-stripes{background-color:transparent;border-bottom:1px solid #f0f0f0;border-collapse:inherit;border-spacing:0}.wp-block-table.is-style-stripes tbody tr:nth-child(odd){background-color:#f0f0f0}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-light-gray-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#f3f4f5}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-green-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#e9fbe5}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-blue-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#e7f5fe}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-pink-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#fcf0ef}.wp-block-table.is-style-stripes td,.wp-block-table.is-style-stripes th{border-color:transparent}.wp-block-table .has-border-color td,.wp-block-table .has-border-color th,.wp-block-table .has-border-color tr,.wp-block-table .has-border-color>*{border-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child,.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child td,.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child th,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>*,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>* td,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>* th{border-top-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:not(:first-child){border-top-color:currentColor}.wp-block-table table[style*=border-right-color] td:last-child,.wp-block-table table[style*=border-right-color] th,.wp-block-table table[style*=border-right-color] tr,.wp-block-table table[style*=border-right-color]>*{border-right-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child td,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child th,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>*,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>* td,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>* th{border-bottom-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:not(:last-child){border-bottom-color:currentColor}.wp-block-table table[style*=border-left-color] td:first-child,.wp-block-table table[style*=border-left-color] th,.wp-block-table table[style*=border-left-color] tr,.wp-block-table table[style*=border-left-color]>*{border-left-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-style] td,.wp-block-table table[style*=border-style] th,.wp-block-table table[style*=border-style] tr,.wp-block-table table[style*=border-style]>*{border-style:inherit}.wp-block-table table[style*=border-width] td,.wp-block-table table[style*=border-width] th,.wp-block-table table[style*=border-width] tr,.wp-block-table table[style*=border-width]>*{border-style:inherit;border-width:inherit}:where(.wp-block-term-description){margin-bottom:var(--wp--style--block-gap);margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-term-description p{margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-text-columns,.wp-block-text-columns.aligncenter{display:flex}.wp-block-text-columns .wp-block-column{margin:0 1em;padding:0}.wp-block-text-columns .wp-block-column:first-child{margin-left:0}.wp-block-text-columns .wp-block-column:last-child{margin-right:0}.wp-block-text-columns.columns-2 .wp-block-column{width:50%}.wp-block-text-columns.columns-3 .wp-block-column{width:33.33333%}.wp-block-text-columns.columns-4 .wp-block-column{width:25%}pre.wp-block-verse{white-space:pre-wrap}:where(pre.wp-block-verse){font-family:inherit}.wp-block-video{box-sizing:border-box}.wp-block-video video{width:100%}@supports (position:sticky){.wp-block-video [poster]{object-fit:cover}}.wp-block-video.aligncenter{text-align:center}.wp-block-video figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.editor-styles-wrapper,.entry-content{counter-reset:footnotes}a[data-fn].fn{counter-increment:footnotes;display:inline-flex;font-size:smaller;text-decoration:none;text-indent:-9999999px;vertical-align:super}a[data-fn].fn:after{content:"[" counter(footnotes) "]";float:left;text-indent:0}.wp-element-button{cursor:pointer}:root{--wp--preset--font-size--normal:16px;--wp--preset--font-size--huge:42px}:root .has-very-light-gray-background-color{background-color:#eee}:root .has-very-dark-gray-background-color{background-color:#313131}:root .has-very-light-gray-color{color:#eee}:root .has-very-dark-gray-color{color:#313131}:root .has-vivid-green-cyan-to-vivid-cyan-blue-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#00d084,#0693e3)}:root .has-purple-crush-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#34e2e4,#4721fb 50%,#ab1dfe)}:root .has-hazy-dawn-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#faaca8,#dad0ec)}:root .has-subdued-olive-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fafae1,#67a671)}:root .has-atomic-cream-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fdd79a,#004a59)}:root .has-nightshade-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#330968,#31cdcf)}:root .has-midnight-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#020381,#2874fc)}.has-regular-font-size{font-size:1em}.has-larger-font-size{font-size:2.625em}.has-normal-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--normal)}.has-huge-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--huge)}.has-text-align-center{text-align:center}.has-text-align-left{text-align:left}.has-text-align-right{text-align:right}#end-resizable-editor-section{display:none}.aligncenter{clear:both}.items-justified-left{justify-content:flex-start}.items-justified-center{justify-content:center}.items-justified-right{justify-content:flex-end}.items-justified-space-between{justify-content:space-between}.screen-reader-text{clip:rect(1px,1px,1px,1px);word-wrap:normal;border:0;-webkit-clip-path:inset(50%);clip-path:inset(50%);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}.screen-reader-text:focus{clip:auto;background-color:#ddd;-webkit-clip-path:none;clip-path:none;color:#444;display:block;font-size:1em;height:auto;left:5px;line-height:normal;padding:15px 23px 14px;text-decoration:none;top:5px;width:auto;z-index:100000}html:where(.has-border-color){border-style:solid}html:where([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}html:where([style*=border-right-color]){border-right-style:solid}html:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-style:solid}html:where([style*=border-left-color]){border-left-style:solid}html:where([style*=border-width]){border-style:solid}html:where([style*=border-top-width]){border-top-style:solid}html:where([style*=border-right-width]){border-right-style:solid}html:where([style*=border-bottom-width]){border-bottom-style:solid}html:where([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}html:where(img[class*=wp-image-]){height:auto;max-width:100%}:where(figure){margin:0 0 1em}html:where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--position-offset:var(--wp-admin--admin-bar--height,0px)}@media screen and (max-width:600px){html:where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--position-offset:0px}} amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:300px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} div#amp-user-notification_60{ position: fixed; } #amp-user-notification_60{ background-color: #ffffff; } #amp-user-notification_60.ampforwp_cta_notification_bar p{ color:#ffffff } #amp-user-notification_60 .amp_cta_notification_bar_btn a { background-color: #d4ba66; color: #000000; } #amp-user-notification_60 .ampforwp_cta_secondary_button a{ background-color: #666666; color: #fff; } #amp-user-notification_60 .ampforwp_cta_cls_icon{ background-color: #fff; color: #000; } #amp-user-notification_60 button.ampforwp_cls_btn{ background-color: #fff; color: #000; } #amp-user-notification_60 { bottom:0px; z-index:9998; } .btt{bottom:55px;} .ampforwp_cta_notification_bar p{ display: block; text-align: center; line-height: 1.0; position:relative; } .ampforwp_cta_notification_bar { padding:13px 0px 13px 0px; font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 100%; flex-wrap: wrap; box-shadow: 0 0 11px rgba(0,0,0,.15); } .amp_notifi_de_btn{ display: inline-block; margin-left: 10px; font-size: 12px; line-height: 1; position:relative; } .ampforwp_cta_notification_bar .ampforwp_cta_secondary_button a { padding: 6px 14px; border-radius: 43px; display:inline-block; text-decoration:none; } .ampforwp_cta_notification_bar button{ font-size: 12px; height: 20px; position: absolute; right: 6px; border: 0; border-radius: 10px; } .ampforwp_cta_notification_bar .amp_cta_notification_bar_btn a { padding: 6px 8px; border-radius: 43px; text-decoration:none; display:inline-block; } .ampforwp_contact_bar_parent { position: fixed; left: 0; line-height: 0; width: 100%; z-index: 99999; display: inline-block; } .ampforwp_contact_bar ul{ display: table; height: inherit; list-style-type: none; margin: 0 auto; max-width: 100%; padding: 0; table-layout: fixed; width: inherit; list-style: none; } .ampforwp_contact_bar ul li { display: table-cell; text-align: center; vertical-align: middle; } .bar_phone{ position:relative } .bar_phone a:before { content: ""; display:inline-block; width: 4px; height: 8px; border-width: 6px 0 6px 3px; border-style: solid; border-color: #fff; background: transparent; transform: rotate(-30deg); box-sizing: initial; border-top-left-radius: 3px 5px; border-bottom-left-radius: 3px 5px; } .ampforwp_contact_bar ul li a { color: #fff; } #cta-optin-lightbox {z-index:10001;} amp-user-notification.amp-active { visibility: hidden; animation: 0s linear 2s forwards amp-cta-delay; } div#amp-user-notification_60{ visibility: hidden; animation: 0s linear 2s forwards amp-cta-delay; } @keyframes amp-cta-delay { to { visibility: visible; } } .amp_pb{display: inline-block;width: 100%;}.row{display: inline-flex;width: 100%;}.col-2{ width: calc(50% - 5px);float:left;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){ padding-right:5px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){ padding-left:5px;}.cb{clear:both;}.amp_blurb{text-align:center}.amp_blurb amp-img{margin: 0 auto;}.amp_btn{text-align:center}.amp_btn a{background: #f92c8b;color: #fff;padding: 9px 20px;border-radius: 3px;display: inline-block;box-shadow: 1px 1px 4px #ccc;}.ap_r_12.ap-fl{width:90%;}.ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_12.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_12{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; } .ap_m_27 .cntn-2{ display:flex; width:100%; align-items:center; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:50%; line-height:0; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-img amp-img{ max-width:100%; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-img img{width:100%;height:auto;} .ap_m_27 .cntn-desc{ width:50%; color:#404040; padding:20px; font-size:22px; font-weight: 400; text-align: center; line-height:1.6; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-desc h1{ font-size:42px; line-height:1.2; font-weight: 500; margin:0px 10px 50px 10px ; color:#404040; } .ap_m_27 .sub-heading{ font-size:28px; line-height:1.5; font-weight:400; color:#404040; margin: 20px 20px 10px 40px ; display: inline-block; } .ap_m_27 .cntn-desc a{ color:#0070c9; font-size:18px; line-height:1.4; font-weight:500; margin-top: 10px; display: inline-block; } .contents_presentation{line-height:0;} .ap_r_11.ap-fl{width:90%;}.ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_11.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_11{ color: #404040; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_32{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_32 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_21.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:21px;color:#404040;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_22.button-mod {width:100%;display:inline-block;text-align:center;margin:0px 0px 20px 0px ;padding:0px;}.ap_m_22 .btn-txt{font-size:20px; border-radius:0px; color:#000000;background:#d4ba66;display: inline-block;padding:10px 20px; width:200px;font-weight:400;box-sizing:initial; }.button-mod span{display: block;font-size: 12px;color: #404040;font-weight:300;margin-top:10px} .ap_r_14.ap-fl{width:90%;}.ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_14.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_14{ color: #000; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_33{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_33 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_34.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:21px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_35.feature-mod{margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_35 .ln-fx{width:100%;display:flex; flex-wrap:wrap;}.ap_m_35 .feat-blk{ margin: 0 3% 3% 0; background: #f4f4f4; width: 47%; text-align: center;padding: 40px; position: relative;color: #26292c;}.ap_m_35 .feat-blk p{color: #333;font-size: 18px;padding-top:15px;}.ap_m_35 .feat-blk h1{font-size:28px;}.ap_m_35 .feat-blk h2{font-size:25px;}.ap_m_35 .feat-blk h3{font-size:22px;}.ap_m_35 .feat-blk h4{font-size:19px;}.ap_m_35 .feat-blk h5{font-size:17px;}.ap_m_35 .feat-blk h6{font-size:15px;}.ap_m_35 .feat-blk h1, .ap_m_35 .feat-blk h2, .ap_m_35 .feat-blk h3, .ap_m_35 .feat-blk h4, .ap_m_35 .feat-blk h5, .ap_m_35 .feat-blk h6{ color:#404040;font-weight:400;padding-bottom:15px;}.ap_m_35 .feat-blk amp-img{margin:0 auto;width:600px;max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk .fe_btn{ font-size:16px; font-weight:400; color:#404040; background:#d4ba66; border-radius:0px; padding: 10px 20px; margin-top: 15px; display: inline-block;} .ap_m_35 .bg_color_0{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_1{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_2{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_3{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_4{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_5{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_6{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_7{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_8{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_9{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_10{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_11{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_12{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_13{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_14{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_15{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_16{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_17{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_18{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_19{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_20{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_21{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_22{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_23{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_24{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_25{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_26{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_27{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_28{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_29{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_30{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_31{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_32{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_33{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .pri-mod-2{ text-align:center; } .pri-cnt-2{ padding:20px 0px; text-align: left; } .pri-cnt-2 li{ list-style-type:none; } .ap_r_9.ap-fl{width:90%;}.ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_9.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_9{ color: #000; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_18{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_18 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_30.feature-mod{margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_30 .ln-fx{width:100%;display:flex; flex-wrap:wrap;}.ap_m_30 .feat-blk{ margin: 0 3% 3% 0; background: #f4f4f4; width: 47%; text-align: center;padding: 40px; position: relative;color: #26292c;}.ap_m_30 .feat-blk p{color: #333;font-size: 18px;padding-top:15px;}.ap_m_30 .feat-blk h1{font-size:28px;}.ap_m_30 .feat-blk h2{font-size:25px;}.ap_m_30 .feat-blk h3{font-size:22px;}.ap_m_30 .feat-blk h4{font-size:19px;}.ap_m_30 .feat-blk h5{font-size:17px;}.ap_m_30 .feat-blk h6{font-size:15px;}.ap_m_30 .feat-blk h1, .ap_m_30 .feat-blk h2, .ap_m_30 .feat-blk h3, .ap_m_30 .feat-blk h4, .ap_m_30 .feat-blk h5, .ap_m_30 .feat-blk h6{ color:#404040;font-weight:400;padding-bottom:15px;}.ap_m_30 .feat-blk amp-img{margin:0 auto;width:600px;max-width:100%;}.ap_m_30 .feat-blk .fe_btn{ font-size:16px; font-weight:400; color:#404040; background:#d4ba66; border-radius:0px; padding: 10px 20px; margin-top: 15px; display: inline-block;} .ap_m_30 .bg_color_0{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_1{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_2{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_3{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_4{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .pri-mod-2{ text-align:center; } .pri-cnt-2{ padding:20px 0px; text-align: left; } .pri-cnt-2 li{ list-style-type:none; } .ap_r_7.ap-fl{width:90%;}.ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_7.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_7{ color: #404040; margin:0px auto; padding:20px 0px 0px 0px ; }.ap_m_15.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:justify;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#404040;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;}.ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_15.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_15{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; }.ap_m_39.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:left;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_40.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:left;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;} @media(max-width:1024px){.ap-fi{width:100%;}.ap-fi{width:100%;}} @media(max-width:768px){.ap_r_12.ap-fl{width:100%;} .ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_27 .cntn-2{ display:inline-block; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:100%; padding:0; margin-top:30px; } .ap_m_27 .cntn-desc{ width:100%; padding:0; }.col-2{ width:100%; float:none; }.ap_r_11.ap-fl{width:100%;} .ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_21.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_14.ap-fl{width:100%;} .ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_34.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_9.ap-fl{width:100%;} .ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_30 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_7.ap-fl{width:100%;} .ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_15.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;} .ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_39.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_40.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_12.ap-fl{width:100%;} .ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_27 .cntn-2{ display:inline-block; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:100%; padding:0; margin-top:30px; } .ap_m_27 .cntn-desc{ width:100%; padding:0; }.col-2{ width:100%; float:none; }.ap_r_11.ap-fl{width:100%;} .ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_21.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_14.ap-fl{width:100%;} .ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_34.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_9.ap-fl{width:100%;} .ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_30 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_7.ap-fl{width:100%;} .ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_15.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;} .ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_39.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_40.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_27 .cntn-2 { display: inline-block; } .ap_m_27 .cntn-desc { width: 100%; } .ap_m_27 .cntn-img { width: 100%; padding-top: 30px; }} @media(max-width:600px){.ap_m_22 .btn {display: flex;flex-direction: column;align-items: center;}.ap_m_22 .btn {display: flex;flex-direction: column;align-items: center;}} @media(max-width:425px){.col-2{width:100%;float:none;margin-bottom:10%;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){padding-right:0px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){padding-left:0px;}.sbs .col-2{width: calc(50% - 5px);float: left;margin:2px;}.ap_r_12{ }.ap_r_11{ }.ap_m_22 .btn-txt{width:100%;box-sizing:inherit;}.ap_r_14{ }.ap_m_35 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_9{ }.ap_m_30 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_7{ }.ap_r_15{ }.col-2{width:100%;float:none;margin-bottom:10%;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){padding-right:0px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){padding-left:0px;}.sbs .col-2{width: calc(50% - 5px);float: left;margin:2px;}.ap_r_12{ }.ap_r_11{ }.ap_m_22 .btn-txt{width:100%;box-sizing:inherit;}.ap_r_14{ }.ap_m_35 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_9{ }.ap_m_30 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_7{ }.ap_r_15{ }} table {display: -webkit-box;overflow-x: auto;text-align: center;} table td {padding: 0.5em 1em;border: 1px solid #ddd;} table tr:nth-child(odd) td {background: #f7f7f7;} .m-menu{overflow-y: scroll;max-height: 90vh;} .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}.icon-check_circle:before {content: "\e86c";}

#pgc-15-0-0 { width: 100%; } div#pg-15-0 { margin-left: -12%; margin-right: -12%; } .amp-wp-content table , .cntn-wrp.artl-cnt table{height: auto;} amp-img.amp-wp-enforced-sizes[layout=intrinsic] > img, .amp-wp-unknown-size > img { object-fit: contain; } .rtl amp-carousel {direction: ltr;} .rtl .amp-menu .toggle:after{left:0;right:unset;} .sharedaddy li{display:none} sub {vertical-align: sub;font-size: small;} sup {vertical-align: super;font-size: small;} @media only screen and (max-width: 480px) { svg {max-width: 250px;max-height: 250px;} } h2.amp-post-title { word-break: break-word; word-wrap: break-word; } @media (min-width: 768px){ .artl-cnt .wp-block-column { max-width: 100%; }} h1,h2,h3,h4,h5,h6,.amp-wp-title{ font-family:Georgia } .wp-block-table{ min-width :240px;} table.wp-block-table.alignright,table.wp-block-table.alignleft,table.wp-block-table.aligncenter{width: auto;} table.wp-block-table.aligncenter{width: 50%;} table.wp-block-table.alignfull,table.wp-block-table.alignwide{display: table;} table { overflow-x: auto; } table a:link { font-weight: bold; text-decoration: none; } table a:visited { color: #999999; font-weight: bold; text-decoration: none; } table a:active, table a:hover { color: #bd5a35; text-decoration: underline; } table { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #666; font-size: 15px; text-shadow: 1px 1px 0px #fff; background: inherit; margin: 0px; width: 95%; } table th { padding: 21px 25px 22px 25px; border-top: 1px solid #fafafa; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; background: #ededed; } table th:first-child { text-align: left; padding-left: 20px; } table tr:first-child th:first-child { -webkit-border-top-left-radius: 3px; border-top-left-radius: 3px; } table tr:first-child th:last-child { -webkit-border-top-right-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; } table tr { text-align: center; padding-left: 20px; border: 2px solid #eee;} table td:first-child {padding-left: 20px; border-left: 0; } table td { padding: 18px; border-top: 1px solid #ffffff; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; border-left: 1px solid #e0e0e0;} table tr.even td { background: #f6f6f6; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f8f8f8), to(#f6f6f6)); } table tr:last-child td {border-bottom: 0;} table tr:last-child td:first-child { -webkit-border-bottom-left-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; } table tr:last-child td:last-child { -webkit-border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; } @media screen and (min-width: 650px) { table {display: inline-table;} } .has-text-align-left { text-align: left;} .has-text-align-right { text-align: right;} .has-text-align-center { text-align: center;} .collapsible-captions amp-img img {object-fit: contain;} .web-stories-list__story-poster amp-img { width: 100%; height: 100%; } .su-clearfix:before,.su-clearfix:after {display: table; content: " ";} .su-clearfix:after { clear: both; } header#amp-spoiler-title{font-size:20px}@media only screen and (max-width: 767px) {.cntn-wrp .su-row .su-column{margin:0;}amp-selector .tabButton{width:100%;}} .su-list .fa { display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; } .wp-block-button { color: #fff} .wp-block-button a {background-color: #000000;border-radius: 28px;color: inherit;display: inline-block;padding: 12px 24px;} .wp-block-cover{position:relative;background-color: #000;background-size: cover;background-position: center center;min-height: 430px;width: 100%;margin: 1.5em 0 1.5em 0;display: flex;justify-content: center;align-items: center;overflow: hidden;} .wp-block-cover-text{color: #fff;font-size: 2em;line-height: 1.25;z-index: 1;} .wp-block-cover-image.has-background-dim::before, .wp-block-cover.has-background-dim::before {content: "";position: absolute;top: 0;left: 0;bottom: 0;right: 0;background-color: inherit;opacity: .5;z-index: 1;} .has-black-color { color: #000000;} .has-black-background-color { background-color: #000000 } .has-dark-gray-color { color: #28303D;} .has-dark-gray-background-color { background-color: #28303D } .has-gray-color { color: #39414D;} .has-gray-background-color { background-color: #39414D } .has-green-color { color: #D1E4DD;} .has-green-background-color { background-color: #D1E4DD } .has-blue-color { color: #D1DFE4;} .has-blue-background-color { background-color: #D1DFE4 } .has-purple-color { color: #D1D1E4;} .has-purple-background-color { background-color: #D1D1E4 } .has-red-color { color: #E4D1D1;} .has-red-background-color { background-color: #E4D1D1 } .has-orange-color { color: #E4DAD1;} .has-orange-background-color { background-color: #E4DAD1 } .has-yellow-color { color: #EEEADD;} .has-yellow-background-color { background-color: #EEEADD } .has-white-color { color: #FFFFFF;} .has-white-background-color { background-color: #FFFFFF } @charset "UTF-8";.wp-block-archives{box-sizing:border-box}.wp-block-archives-dropdown label{display:block}.wp-block-avatar{line-height:0}.wp-block-avatar,.wp-block-avatar img{box-sizing:border-box}.wp-block-avatar.aligncenter{text-align:center}.wp-block-audio{box-sizing:border-box}.wp-block-audio figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-audio audio{min-width:300px;width:100%}.wp-block-button__link{box-sizing:border-box;cursor:pointer;display:inline-block;text-align:center;word-break:break-word}.wp-block-button__link.aligncenter{text-align:center}.wp-block-button__link.alignright{text-align:right}:where(.wp-block-button__link){border-radius:9999px;box-shadow:none;padding:calc(.667em + 2px) calc(1.333em + 2px);text-decoration:none}.wp-block-button[style*=text-decoration] .wp-block-button__link{text-decoration:inherit}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-width{max-width:none}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-width .wp-block-button__link{width:100%}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-font-size .wp-block-button__link{font-size:inherit}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-25{width:calc(25% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.75)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-50{width:calc(50% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.5)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-75{width:calc(75% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.25)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-100{flex-basis:100%;width:100%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-25{width:25%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-50{width:50%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-75{width:75%}.wp-block-button.is-style-squared,.wp-block-button__link.wp-block-button.is-style-squared{border-radius:0}.wp-block-button.no-border-radius,.wp-block-button__link.no-border-radius{border-radius:0}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline,.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link{border:2px solid;padding:.667em 1.333em}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline:not(.has-text-color),.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link:not(.has-text-color){color:currentColor}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline:not(.has-background),.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link:not(.has-background){background-color:transparent;background-image:none}.wp-block-button .wp-block-button__link:where(.has-border-color){border-width:initial}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-top-color]){border-top-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-right-color]){border-right-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-left-color]){border-left-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-style]){border-width:initial}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-top-style]){border-top-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-right-style]){border-right-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-bottom-style]){border-bottom-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-left-style]){border-left-width:medium}.wp-block-buttons.is-vertical{flex-direction:column}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button:last-child{margin-bottom:0}.wp-block-buttons>.wp-block-button{display:inline-block;margin:0}.wp-block-buttons.is-content-justification-left{justify-content:flex-start}.wp-block-buttons.is-content-justification-left.is-vertical{align-items:flex-start}.wp-block-buttons.is-content-justification-center{justify-content:center}.wp-block-buttons.is-content-justification-center.is-vertical{align-items:center}.wp-block-buttons.is-content-justification-right{justify-content:flex-end}.wp-block-buttons.is-content-justification-right.is-vertical{align-items:flex-end}.wp-block-buttons.is-content-justification-space-between{justify-content:space-between}.wp-block-buttons.aligncenter{text-align:center}.wp-block-buttons:not(.is-content-justification-space-between,.is-content-justification-right,.is-content-justification-left,.is-content-justification-center) .wp-block-button.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;width:100%}.wp-block-buttons[style*=text-decoration] .wp-block-button,.wp-block-buttons[style*=text-decoration] .wp-block-button__link{text-decoration:inherit}.wp-block-buttons.has-custom-font-size .wp-block-button__link{font-size:inherit}.wp-block-button.aligncenter,.wp-block-calendar{text-align:center}.wp-block-calendar td,.wp-block-calendar th{border:1px solid;padding:.25em}.wp-block-calendar th{font-weight:400}.wp-block-calendar caption{background-color:inherit}.wp-block-calendar table{border-collapse:collapse;width:100%}.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)){color:#40464d}.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)) td,.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)) th{border-color:#ddd}.wp-block-calendar table.has-background th{background-color:inherit}.wp-block-calendar table.has-text-color th{color:inherit}:where(.wp-block-calendar table:not(.has-background) th){background:#ddd}.wp-block-categories{box-sizing:border-box}.wp-block-categories.alignleft{margin-right:2em}.wp-block-categories.alignright{margin-left:2em}.wp-block-categories.wp-block-categories-dropdown.aligncenter{text-align:center}.wp-block-code{box-sizing:border-box}.wp-block-code code{display:block;font-family:inherit;overflow-wrap:break-word;white-space:pre-wrap}.wp-block-columns{align-items:normal;box-sizing:border-box;display:flex;flex-wrap:wrap}@media (min-width:782px){.wp-block-columns{flex-wrap:nowrap}}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-top{align-items:flex-start}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-center{align-items:center}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-bottom{align-items:flex-end}@media (max-width:781px){.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column{flex-basis:100%}}@media (min-width:782px){.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column[style*=flex-basis]{flex-grow:0}}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile{flex-wrap:nowrap}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile>.wp-block-column{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile>.wp-block-column[style*=flex-basis]{flex-grow:0}:where(.wp-block-columns){margin-bottom:1.75em}:where(.wp-block-columns.has-background){padding:1.25em 2.375em}.wp-block-column{flex-grow:1;min-width:0;overflow-wrap:break-word;word-break:break-word}.wp-block-column.is-vertically-aligned-top{align-self:flex-start}.wp-block-column.is-vertically-aligned-center{align-self:center}.wp-block-column.is-vertically-aligned-bottom{align-self:flex-end}.wp-block-column.is-vertically-aligned-bottom,.wp-block-column.is-vertically-aligned-center,.wp-block-column.is-vertically-aligned-top{width:100%}.wp-block-post-comments{box-sizing:border-box}.wp-block-post-comments .alignleft{float:left}.wp-block-post-comments .alignright{float:right}.wp-block-post-comments .navigation:after{clear:both;content:"";display:table}.wp-block-post-comments .commentlist{clear:both;list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-block-post-comments .commentlist .comment{min-height:2.25em;padding-left:3.25em}.wp-block-post-comments .commentlist .comment p{font-size:1em;line-height:1.8;margin:1em 0}.wp-block-post-comments .commentlist .children{list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-block-post-comments .comment-author{line-height:1.5}.wp-block-post-comments .comment-author .avatar{border-radius:1.5em;display:block;float:left;height:2.5em;margin-right:.75em;margin-top:.5em;width:2.5em}.wp-block-post-comments .comment-author cite{font-style:normal}.wp-block-post-comments .comment-meta{font-size:.875em;line-height:1.5}.wp-block-post-comments .comment-meta b{font-weight:400}.wp-block-post-comments .comment-meta .comment-awaiting-moderation{display:block;margin-bottom:1em;margin-top:1em}.wp-block-post-comments .comment-body .commentmetadata{font-size:.875em}.wp-block-post-comments .comment-form-author label,.wp-block-post-comments .comment-form-comment label,.wp-block-post-comments .comment-form-email label,.wp-block-post-comments .comment-form-url label{display:block;margin-bottom:.25em}.wp-block-post-comments .comment-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments .comment-form textarea{box-sizing:border-box;display:block;width:100%}.wp-block-post-comments .comment-form-cookies-consent{display:flex;gap:.25em}.wp-block-post-comments .comment-form-cookies-consent #wp-comment-cookies-consent{margin-top:.35em}.wp-block-post-comments .comment-reply-title{margin-bottom:0}.wp-block-post-comments .comment-reply-title:where(small){font-size:var(--wp--preset--font-size--medium,smaller);margin-left:.5em}.wp-block-post-comments .reply{font-size:.875em;margin-bottom:1.4em}.wp-block-post-comments input:not([type=submit]),.wp-block-post-comments textarea{border:1px solid #949494;font-family:inherit;font-size:1em}.wp-block-post-comments input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments textarea{padding:calc(.667em + 2px)}:where(.wp-block-post-comments input[type=submit]){border:none}.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-next,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-numbers,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-previous{margin-bottom:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-next:last-child,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-numbers:last-child,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-previous:last-child{margin-right:0}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-previous-arrow{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-previous-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-next-arrow{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-next-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-comments-pagination.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-comment-template{box-sizing:border-box;list-style:none;margin-bottom:0;max-width:100%;padding:0}.wp-block-comment-template li{clear:both}.wp-block-comment-template ol{list-style:none;margin-bottom:0;max-width:100%;padding-left:2rem}.wp-block-comment-template.alignleft{float:left}.wp-block-comment-template.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;width:-moz-fit-content;width:fit-content}.wp-block-comment-template.alignright{float:right}.wp-block-cover,.wp-block-cover-image{align-items:center;background-position:50%;box-sizing:border-box;display:flex;justify-content:center;min-height:430px;overflow:hidden;overflow:clip;padding:1em;position:relative}.wp-block-cover .has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover-image .has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover-image.has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover.has-background-dim:not([class*=-background-color]){background-color:#000}.wp-block-cover .has-background-dim.has-background-gradient,.wp-block-cover-image .has-background-dim.has-background-gradient{background-color:transparent}.wp-block-cover-image.has-background-dim:before,.wp-block-cover.has-background-dim:before{background-color:inherit;content:""}.wp-block-cover .wp-block-cover__background,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim:not(.has-background-gradient):before{bottom:0;left:0;opacity:.5;position:absolute;right:0;top:0;z-index:1}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10:not(.has-background-gradient):before{opacity:.1}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20:not(.has-background-gradient):before{opacity:.2}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30:not(.has-background-gradient):before{opacity:.3}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40:not(.has-background-gradient):before{opacity:.4}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50:not(.has-background-gradient):before{opacity:.5}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60:not(.has-background-gradient):before{opacity:.6}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70:not(.has-background-gradient):before{opacity:.7}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80:not(.has-background-gradient):before{opacity:.8}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90:not(.has-background-gradient):before{opacity:.9}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100:not(.has-background-gradient):before{opacity:1}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-0{opacity:0}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-10{opacity:.1}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-20{opacity:.2}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-30{opacity:.3}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-40{opacity:.4}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-50{opacity:.5}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-60{opacity:.6}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-70{opacity:.7}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-80{opacity:.8}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-90{opacity:.9}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-100{opacity:1}.wp-block-cover-image.alignleft,.wp-block-cover-image.alignright,.wp-block-cover.alignleft,.wp-block-cover.alignright{max-width:420px;width:100%}.wp-block-cover-image:after,.wp-block-cover:after{content:"";display:block;font-size:0;min-height:inherit}@supports (position:sticky){.wp-block-cover-image:after,.wp-block-cover:after{content:none}}.wp-block-cover-image.aligncenter,.wp-block-cover-image.alignleft,.wp-block-cover-image.alignright,.wp-block-cover.aligncenter,.wp-block-cover.alignleft,.wp-block-cover.alignright{display:flex}.wp-block-cover .wp-block-cover__inner-container,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__inner-container{color:inherit;width:100%;z-index:1}.wp-block-cover h1:not(.has-text-color),.wp-block-cover h2:not(.has-text-color),.wp-block-cover h3:not(.has-text-color),.wp-block-cover h4:not(.has-text-color),.wp-block-cover h5:not(.has-text-color),.wp-block-cover h6:not(.has-text-color),.wp-block-cover p:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h1:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h2:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h3:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h4:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h5:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h6:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image p:not(.has-text-color){color:inherit}.wp-block-cover-image.is-position-top-left,.wp-block-cover.is-position-top-left{align-items:flex-start;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-top-center,.wp-block-cover.is-position-top-center{align-items:flex-start;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-top-right,.wp-block-cover.is-position-top-right{align-items:flex-start;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.is-position-center-left,.wp-block-cover.is-position-center-left{align-items:center;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-center-center,.wp-block-cover.is-position-center-center{align-items:center;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-center-right,.wp-block-cover.is-position-center-right{align-items:center;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-left,.wp-block-cover.is-position-bottom-left{align-items:flex-end;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-center,.wp-block-cover.is-position-bottom-center{align-items:flex-end;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-right,.wp-block-cover.is-position-bottom-right{align-items:flex-end;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.has-custom-content-position.has-custom-content-position .wp-block-cover__inner-container,.wp-block-cover.has-custom-content-position.has-custom-content-position .wp-block-cover__inner-container{margin:0;width:auto}.wp-block-cover .wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover video.wp-block-cover__video-background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover-image video.wp-block-cover__video-background{border:none;bottom:0;box-shadow:none;height:100%;left:0;margin:0;max-height:none;max-width:none;object-fit:cover;outline:none;padding:0;position:absolute;right:0;top:0;width:100%}.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:fixed;background-repeat:no-repeat;background-size:cover}@supports (-webkit-touch-callout:inherit){.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:scroll}}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:scroll}}.wp-block-cover-image.is-repeated,.wp-block-cover.is-repeated,.wp-block-cover__image-background.is-repeated,video.wp-block-cover__video-background.is-repeated{background-repeat:repeat;background-size:auto}.wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover__video-background{z-index:0}.wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover-image-text a,.wp-block-cover-image-text a:active,.wp-block-cover-image-text a:focus,.wp-block-cover-image-text a:hover,.wp-block-cover-text,.wp-block-cover-text a,.wp-block-cover-text a:active,.wp-block-cover-text a:focus,.wp-block-cover-text a:hover,section.wp-block-cover-image h2,section.wp-block-cover-image h2 a,section.wp-block-cover-image h2 a:active,section.wp-block-cover-image h2 a:focus,section.wp-block-cover-image h2 a:hover{color:#fff}.wp-block-cover-image .wp-block-cover.has-left-content{justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image .wp-block-cover.has-right-content{justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.has-left-content .wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover.has-left-content .wp-block-cover-text,section.wp-block-cover-image.has-left-content>h2{margin-left:0;text-align:left}.wp-block-cover-image.has-right-content .wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover.has-right-content .wp-block-cover-text,section.wp-block-cover-image.has-right-content>h2{margin-right:0;text-align:right}.wp-block-cover .wp-block-cover-text,.wp-block-cover-image .wp-block-cover-image-text,section.wp-block-cover-image>h2{font-size:2em;line-height:1.25;margin-bottom:0;max-width:840px;padding:.44em;text-align:center;z-index:1}:where(.wp-block-cover-image:not(.has-text-color)),:where(.wp-block-cover:not(.has-text-color)){color:#fff}:where(.wp-block-cover-image.is-light:not(.has-text-color)),:where(.wp-block-cover.is-light:not(.has-text-color)){color:#000}.wp-block-details{box-sizing:border-box;overflow:hidden}.wp-block-details summary{cursor:pointer}.wp-block-details>:not(summary){margin-block-end:0;margin-block-start:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-details>:last-child{margin-bottom:0}.wp-block-embed.alignleft,.wp-block-embed.alignright,.wp-block[data-align=left]>[data-type="core/embed"],.wp-block[data-align=right]>[data-type="core/embed"]{max-width:360px;width:100%}.wp-block-embed.alignleft .wp-block-embed__wrapper,.wp-block-embed.alignright .wp-block-embed__wrapper,.wp-block[data-align=left]>[data-type="core/embed"] .wp-block-embed__wrapper,.wp-block[data-align=right]>[data-type="core/embed"] .wp-block-embed__wrapper{min-width:280px}.wp-block-cover .wp-block-embed{min-height:240px;min-width:320px}.wp-block-embed{overflow-wrap:break-word}.wp-block-embed figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-embed iframe{max-width:100%}.wp-block-embed__wrapper{position:relative}.wp-embed-responsive .wp-has-aspect-ratio .wp-block-embed__wrapper:before{content:"";display:block;padding-top:50%}.wp-embed-responsive .wp-has-aspect-ratio iframe{bottom:0;height:100%;left:0;position:absolute;right:0;top:0;width:100%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-21-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:42.85%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-18-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:50%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-16-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:56.25%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-4-3 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:75%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-1-1 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:100%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-9-16 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:177.77%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-1-2 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:200%}.wp-block-file:not(.wp-element-button){font-size:.8em}.wp-block-file.aligncenter{text-align:center}.wp-block-file.alignright{text-align:right}.wp-block-file *+.wp-block-file__button{margin-left:.75em}:where(.wp-block-file){margin-bottom:1.5em}.wp-block-file__embed{margin-bottom:1em}:where(.wp-block-file__button){border-radius:2em;display:inline-block;padding:.5em 1em}:where(.wp-block-file__button):is(a):active,:where(.wp-block-file__button):is(a):focus,:where(.wp-block-file__button):is(a):hover,:where(.wp-block-file__button):is(a):visited{box-shadow:none;color:#fff;opacity:.85;text-decoration:none}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images){display:flex;flex-wrap:wrap;list-style-type:none;margin:0;padding:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item{display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;margin:0 1em 1em 0;position:relative;width:calc(50% - 1em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n){margin-right:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figure,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figure{align-items:flex-end;display:flex;height:100%;justify-content:flex-start;margin:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item img{display:block;height:auto;max-width:100%;width:auto}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption{background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.7),rgba(0,0,0,.3) 70%,transparent);bottom:0;box-sizing:border-box;color:#fff;font-size:.8em;margin:0;max-height:100%;padding:3em .77em .7em;position:absolute;text-align:center;width:100%;z-index:2}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption img{display:inline}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) figcaption{flex-grow:1}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image a,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item a,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image a,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item a,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item img{flex:1;height:100%;object-fit:cover;width:100%}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item{margin-right:0;width:100%}@media (min-width:600px){.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(33.33333% - .66667em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(25% - .75em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(20% - .8em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(16.66667% - .83333em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(14.28571% - .85714em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(12.5% - .875em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image:nth-of-type(1n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item:nth-of-type(1n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image:nth-of-type(3n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item:nth-of-type(3n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image:nth-of-type(4n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item:nth-of-type(4n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image:nth-of-type(5n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item:nth-of-type(5n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image:nth-of-type(6n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item:nth-of-type(6n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image:nth-of-type(7n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item:nth-of-type(7n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image:nth-of-type(8n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item:nth-of-type(8n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image:nth-of-type(1n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item:nth-of-type(1n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image:nth-of-type(3n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item:nth-of-type(3n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image:nth-of-type(4n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item:nth-of-type(4n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image:nth-of-type(5n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item:nth-of-type(5n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image:nth-of-type(6n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item:nth-of-type(6n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image:nth-of-type(7n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item:nth-of-type(7n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image:nth-of-type(8n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item:nth-of-type(8n){margin-right:0}}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:last-child,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:last-child,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:last-child,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:last-child{margin-right:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).alignleft,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).alignright,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).alignleft,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).alignright{max-width:420px;width:100%}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).aligncenter .blocks-gallery-item figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).aligncenter .blocks-gallery-item figure{justify-content:center}.wp-block-gallery:not(.is-cropped) .blocks-gallery-item{align-self:flex-start}figure.wp-block-gallery.has-nested-images{align-items:normal}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image:not(#individual-image){margin:0;width:calc(50% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)/2)}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image{box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;max-width:100%;position:relative}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image>div{flex-direction:column;flex-grow:1;margin:0}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image img{display:block;height:auto;max-width:100%;width:auto}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption{background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.7),rgba(0,0,0,.3) 70%,transparent);bottom:0;box-sizing:border-box;color:#fff;font-size:13px;left:0;margin-bottom:0;max-height:60%;padding:0 8px 8px;position:absolute;text-align:center;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption img{display:inline}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption a{color:inherit}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border img{box-sizing:border-box}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border>div,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded>div{flex:1 1 auto}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border figcaption,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded figcaption{background:none;color:inherit;flex:initial;margin:0;padding:10px 10px 9px;position:relative}.wp-block-gallery.has-nested-images figcaption{flex-basis:100%;flex-grow:1;text-align:center}.wp-block-gallery.has-nested-images:not(.is-cropped) figure.wp-block-image:not(#individual-image){margin-bottom:auto;margin-top:0}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image){align-self:inherit}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image)>a,.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image)>div:not(.components-drop-zone){display:flex}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image) a,.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image) img{flex:1 0 0%;height:100%;object-fit:cover;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-1 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-3 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(33.33333% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.66667)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-4 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(25% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.75)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-5 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(20% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.8)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-6 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(16.66667% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.83333)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-7 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(14.28571% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.85714)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-8 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(12.5% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.875)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(33.33% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.66667)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:nth-last-child(2),.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:nth-last-child(2)~figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(50% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.5)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:last-child{width:100%}}.wp-block-gallery.has-nested-images.alignleft,.wp-block-gallery.has-nested-images.alignright{max-width:420px;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-group{box-sizing:border-box}h1.has-background,h2.has-background,h3.has-background,h4.has-background,h5.has-background,h6.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-image img{box-sizing:border-box;height:auto;max-width:100%;vertical-align:bottom}.wp-block-image[style*=border-radius] img,.wp-block-image[style*=border-radius]>a{border-radius:inherit}.wp-block-image.has-custom-border img{box-sizing:border-box}.wp-block-image.aligncenter{text-align:center}.wp-block-image.alignfull img,.wp-block-image.alignwide img{height:auto;width:100%}.wp-block-image .aligncenter,.wp-block-image .alignleft,.wp-block-image .alignright,.wp-block-image.aligncenter,.wp-block-image.alignleft,.wp-block-image.alignright{display:table}.wp-block-image .aligncenter>figcaption,.wp-block-image .alignleft>figcaption,.wp-block-image .alignright>figcaption,.wp-block-image.aligncenter>figcaption,.wp-block-image.alignleft>figcaption,.wp-block-image.alignright>figcaption{caption-side:bottom;display:table-caption}.wp-block-image .alignleft{float:left;margin:.5em 1em .5em 0}.wp-block-image .alignright{float:right;margin:.5em 0 .5em 1em}.wp-block-image .aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto}.wp-block-image figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-image .is-style-rounded img,.wp-block-image.is-style-circle-mask img,.wp-block-image.is-style-rounded img{border-radius:9999px}@supports ((-webkit-mask-image:none) or (mask-image:none)) or (-webkit-mask-image:none){.wp-block-image.is-style-circle-mask img{border-radius:0;-webkit-mask-image:url('data:image/svg+xml;utf8,');mask-image:url('data:image/svg+xml;utf8,');mask-mode:alpha;-webkit-mask-position:center;mask-position:center;-webkit-mask-repeat:no-repeat;mask-repeat:no-repeat;-webkit-mask-size:contain;mask-size:contain}}.wp-block-image:where(.has-border-color){border-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-right-color]){border-right-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-left-color]){border-left-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-width]){border-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-top-width]){border-top-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-right-width]){border-right-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-bottom-width]){border-bottom-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}.wp-block-image figure{margin:0}.wp-lightbox-container .img-container{position:relative}.wp-lightbox-container button{background:none;border:none;cursor:zoom-in;height:100%;position:absolute;width:100%;z-index:100}.wp-lightbox-container button:focus-visible{outline:5px auto #212121;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset:5px}.wp-lightbox-overlay{height:100vh;left:0;overflow:hidden;position:fixed;top:0;visibility:hidden;width:100vw;z-index:100000}.wp-lightbox-overlay .close-button{cursor:pointer;padding:0;position:absolute;right:12.5px;top:12.5px;z-index:5000000}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image{align-items:center;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;height:100%;justify-content:center;position:absolute;width:100%;z-index:3000000}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image figcaption{display:none}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image img{max-height:100%;max-width:100%;width:auto}.wp-lightbox-overlay button{background:none;border:none}.wp-lightbox-overlay .scrim{background-color:#fff;height:100%;opacity:.9;position:absolute;width:100%;z-index:2000000}.wp-lightbox-overlay.fade.active{animation:turn-on-visibility .25s both;visibility:visible}.wp-lightbox-overlay.fade.active img{animation:turn-on-visibility .3s both}.wp-lightbox-overlay.fade.hideanimationenabled:not(.active){animation:turn-off-visibility .3s both}.wp-lightbox-overlay.fade.hideanimationenabled:not(.active) img{animation:turn-off-visibility .25s both}.wp-lightbox-overlay.zoom img{height:var(--lightbox-image-max-height);position:absolute;transform-origin:top left;width:var(--lightbox-image-max-width)}.wp-lightbox-overlay.zoom.active{opacity:1;visibility:visible}.wp-lightbox-overlay.zoom.active .wp-block-image img{animation:lightbox-zoom-in .4s forwards}@media (prefers-reduced-motion){.wp-lightbox-overlay.zoom.active .wp-block-image img{animation:turn-on-visibility .4s both}}.wp-lightbox-overlay.zoom.active .scrim{animation:turn-on-visibility .4s forwards}.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .wp-block-image img{animation:lightbox-zoom-out .4s forwards}@media (prefers-reduced-motion){.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .wp-block-image img{animation:turn-off-visibility .4s both}}.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .scrim{animation:turn-off-visibility .4s forwards}html.has-lightbox-open{overflow:hidden}@keyframes turn-on-visibility{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes turn-off-visibility{0%{opacity:1;visibility:visible}99%{opacity:0;visibility:visible}to{opacity:0;visibility:hidden}}@keyframes lightbox-zoom-in{0%{left:var(--lightbox-initial-left-position);top:var(--lightbox-initial-top-position);transform:scale(var(--lightbox-scale-width),var(--lightbox-scale-height))}to{left:var(--lightbox-target-left-position);top:var(--lightbox-target-top-position);transform:scale(1)}}@keyframes lightbox-zoom-out{0%{left:var(--lightbox-target-left-position);top:var(--lightbox-target-top-position);transform:scale(1);visibility:visible}99%{visibility:visible}to{left:var(--lightbox-initial-left-position);top:var(--lightbox-initial-top-position);transform:scale(var(--lightbox-scale-width),var(--lightbox-scale-height))}}ol.wp-block-latest-comments{box-sizing:border-box;margin-left:0}:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height] .wp-block-latest-comments__comment)){line-height:1.1}:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height] .wp-block-latest-comments__comment-excerpt p)){line-height:1.8}.has-dates:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height])),.has-excerpts:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height])){line-height:1.5}.wp-block-latest-comments .wp-block-latest-comments{padding-left:0}.wp-block-latest-comments__comment{list-style:none;margin-bottom:1em}.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment{list-style:none;min-height:2.25em}.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment .wp-block-latest-comments__comment-excerpt,.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment .wp-block-latest-comments__comment-meta{margin-left:3.25em}.wp-block-latest-comments__comment-excerpt p{font-size:.875em;margin:.36em 0 1.4em}.wp-block-latest-comments__comment-date{display:block;font-size:.75em}.wp-block-latest-comments .avatar,.wp-block-latest-comments__comment-avatar{border-radius:1.5em;display:block;float:left;height:2.5em;margin-right:.75em;width:2.5em}.wp-block-latest-comments[class*=-font-size] a,.wp-block-latest-comments[style*=font-size] a{font-size:inherit}.wp-block-latest-posts{box-sizing:border-box}.wp-block-latest-posts.alignleft{margin-right:2em}.wp-block-latest-posts.alignright{margin-left:2em}.wp-block-latest-posts.wp-block-latest-posts__list{list-style:none;padding-left:0}.wp-block-latest-posts.wp-block-latest-posts__list li{clear:both}.wp-block-latest-posts.is-grid{display:flex;flex-wrap:wrap;padding:0}.wp-block-latest-posts.is-grid li{margin:0 1.25em 1.25em 0;width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-latest-posts.columns-2 li{width:calc(50% - .625em)}.wp-block-latest-posts.columns-2 li:nth-child(2n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-3 li{width:calc(33.33333% - .83333em)}.wp-block-latest-posts.columns-3 li:nth-child(3n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-4 li{width:calc(25% - .9375em)}.wp-block-latest-posts.columns-4 li:nth-child(4n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-5 li{width:calc(20% - 1em)}.wp-block-latest-posts.columns-5 li:nth-child(5n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-6 li{width:calc(16.66667% - 1.04167em)}.wp-block-latest-posts.columns-6 li:nth-child(6n){margin-right:0}}.wp-block-latest-posts__post-author,.wp-block-latest-posts__post-date{display:block;font-size:.8125em}.wp-block-latest-posts__post-excerpt{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-latest-posts__featured-image a{display:inline-block}.wp-block-latest-posts__featured-image img{height:auto;max-width:100%;width:auto}.wp-block-latest-posts__featured-image.alignleft{float:left;margin-right:1em}.wp-block-latest-posts__featured-image.alignright{float:right;margin-left:1em}.wp-block-latest-posts__featured-image.aligncenter{margin-bottom:1em;text-align:center}ol,ul{box-sizing:border-box}ol.has-background,ul.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-media-text{box-sizing:border-box; direction:ltr; display:grid;grid-template-columns:50% 1fr;grid-template-rows:auto}.wp-block-media-text.has-media-on-the-right{grid-template-columns:1fr 50%}.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-top .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-top .wp-block-media-text__media{align-self:start}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text .wp-block-media-text__media,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-center .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-center .wp-block-media-text__media{align-self:center}.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-bottom .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-bottom .wp-block-media-text__media{align-self:end}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__media{ grid-column:1;grid-row:1; margin:0}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content{direction:ltr; grid-column:2;grid-row:1; padding:0 8%;word-break:break-word}.wp-block-media-text.has-media-on-the-right .wp-block-media-text__media{ grid-column:2;grid-row:1 }.wp-block-media-text.has-media-on-the-right .wp-block-media-text__content{ grid-column:1;grid-row:1 }.wp-block-media-text__media img,.wp-block-media-text__media video{height:auto;max-width:unset;vertical-align:middle;width:100%}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media{background-size:cover;height:100%;min-height:250px}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media>a{display:block;height:100%}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media img{clip:rect(0,0,0,0);border:0;height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}@media (max-width:600px){.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile{grid-template-columns:100%}.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile .wp-block-media-text__media{grid-column:1;grid-row:1}.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile .wp-block-media-text__content{grid-column:1;grid-row:2}}.wp-block-navigation{--navigation-layout-justification-setting:flex-start;--navigation-layout-direction:row;--navigation-layout-wrap:wrap;--navigation-layout-justify:flex-start;--navigation-layout-align:center;position:relative}.wp-block-navigation ul{margin-bottom:0;margin-left:0;margin-top:0;padding-left:0}.wp-block-navigation ul,.wp-block-navigation ul li{list-style:none;padding:0}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item{align-items:center;display:flex;position:relative}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item .wp-block-navigation__submenu-container:empty{display:none}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__content{display:block}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__content.wp-block-navigation-item__content{color:inherit}.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content,.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content:active,.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content:focus{text-decoration:underline}.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content,.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content:active,.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content:focus{text-decoration:line-through}.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a{text-decoration:none}.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a:active,.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a:focus{text-decoration:none}.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-icon{align-self:center;background-color:inherit;border:none;color:currentColor;display:inline-block;font-size:inherit;height:.6em;line-height:0;margin-left:.25em;padding:0;width:.6em}.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-icon svg{stroke:currentColor;display:inline-block;height:inherit;margin-top:.075em;width:inherit}.wp-block-navigation.is-vertical{--navigation-layout-direction:column;--navigation-layout-justify:initial;--navigation-layout-align:flex-start}.wp-block-navigation.no-wrap{--navigation-layout-wrap:nowrap}.wp-block-navigation.items-justified-center{--navigation-layout-justification-setting:center;--navigation-layout-justify:center}.wp-block-navigation.items-justified-center.is-vertical{--navigation-layout-align:center}.wp-block-navigation.items-justified-right{--navigation-layout-justification-setting:flex-end;--navigation-layout-justify:flex-end}.wp-block-navigation.items-justified-right.is-vertical{--navigation-layout-align:flex-end}.wp-block-navigation.items-justified-space-between{--navigation-layout-justification-setting:space-between;--navigation-layout-justify:space-between}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{align-items:normal;background-color:inherit;color:inherit;display:flex;flex-direction:column;height:0;left:-1px;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:100%;transition:opacity .1s linear;visibility:hidden;width:0;z-index:2}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container>.wp-block-navigation-item>.wp-block-navigation-item__content{display:flex;flex-grow:1}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container>.wp-block-navigation-item>.wp-block-navigation-item__content .wp-block-navigation__submenu-icon{margin-left:auto;margin-right:0}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-item__content{margin:0}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:100%;top:-1px}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container:before{background:transparent;content:"";display:block;height:100%;position:absolute;right:100%;width:.5em}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-icon{margin-right:.25em}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-icon svg{transform:rotate(-90deg)}}.wp-block-navigation .has-child:not(.open-on-click):hover>.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation .has-child:not(.open-on-click):not(.open-on-hover-click):focus-within>.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation-submenu__toggle[aria-expanded=true]~.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation.has-background .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{left:0;top:100%}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation.has-background .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:100%;top:0}}.wp-block-navigation-submenu{display:flex;position:relative}.wp-block-navigation-submenu .wp-block-navigation__submenu-icon svg{stroke:currentColor}button.wp-block-navigation-item__content{background-color:transparent;border:none;color:currentColor;font-family:inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;text-align:left;text-transform:inherit}.wp-block-navigation-submenu__toggle{cursor:pointer}.wp-block-navigation-item.open-on-click .wp-block-navigation-submenu__toggle{padding-right:.85em}.wp-block-navigation-item.open-on-click .wp-block-navigation-submenu__toggle+.wp-block-navigation__submenu-icon{margin-left:-.6em;pointer-events:none}.wp-block-navigation .wp-block-page-list,.wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-close,.wp-block-navigation__responsive-container,.wp-block-navigation__responsive-container-content,.wp-block-navigation__responsive-dialog{gap:inherit}:where(.wp-block-navigation.has-background .wp-block-navigation-item a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation.has-background .wp-block-navigation-submenu a:not(.wp-element-button)){padding:.5em 1em}:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-item a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-submenu a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-submenu button.wp-block-navigation-item__content),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-pages-list__item button.wp-block-navigation-item__content){padding:.5em 1em}.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:0}.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:-1px;right:-1px}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:100%}}.wp-block-navigation:not(.has-background) .wp-block-navigation__submenu-container{background-color:#fff;border:1px solid rgba(0,0,0,.15);color:#000}.wp-block-navigation__container{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial);list-style:none;margin:0;padding-left:0}.wp-block-navigation__container .is-responsive{display:none}.wp-block-navigation__container:only-child,.wp-block-page-list:only-child{flex-grow:1}@keyframes overlay-menu__fade-in-animation{0%{opacity:0;transform:translateY(.5em)}to{opacity:1;transform:translateY(0)}}.wp-block-navigation__responsive-container{bottom:0;display:none;left:0;position:fixed;right:0;top:0}.wp-block-navigation__responsive-container .wp-block-navigation-link a{color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container .wp-block-navigation__responsive-container-content{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial)}.wp-block-navigation__responsive-container:not(.is-menu-open.is-menu-open){background-color:inherit;color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{animation:overlay-menu__fade-in-animation .1s ease-out;animation-fill-mode:forwards;background-color:inherit;display:flex;flex-direction:column;padding:var(--wp--style--root--padding-top,2rem) var(--wp--style--root--padding-right,2rem) var(--wp--style--root--padding-bottom,2rem) var(--wp--style--root--padding-left,2rem);z-index:100000}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{animation-delay:0s;animation-duration:1ms}}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content{align-items:var(--navigation-layout-justification-setting,inherit);display:flex;flex-direction:column;flex-wrap:nowrap;overflow:visible;padding-top:calc(2rem + 24px)}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-page-list{justify-content:flex-start}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-icon{display:none}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{border:none;height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:initial;padding-left:2rem;padding-right:2rem;position:static;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-container{gap:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-container{padding-top:var(--wp--style--block-gap,2em)}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation-item__content{padding:0}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation-item,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-page-list{align-items:var(--navigation-layout-justification-setting,initial);display:flex;flex-direction:column}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation-item,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation-item .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-page-list{background:transparent;color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:auto}@media (min-width:600px){.wp-block-navigation__responsive-container:not(.hidden-by-default):not(.is-menu-open){background-color:inherit;display:block;position:relative;width:100%;z-index:auto}.wp-block-navigation__responsive-container:not(.hidden-by-default):not(.is-menu-open) .wp-block-navigation__responsive-container-close{display:none}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container{left:0}}.wp-block-navigation:not(.has-background) .wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{background-color:#fff;color:#000}.wp-block-navigation__toggle_button_label{font-size:1rem;font-weight:700}.wp-block-navigation__responsive-container-close,.wp-block-navigation__responsive-container-open{background:transparent;border:none;color:currentColor;cursor:pointer;margin:0;padding:0;text-transform:inherit;vertical-align:middle}.wp-block-navigation__responsive-container-close svg,.wp-block-navigation__responsive-container-open svg{fill:currentColor;display:block;height:24px;pointer-events:none;width:24px}.wp-block-navigation__responsive-container-open{display:flex}.wp-block-navigation__responsive-container-open.wp-block-navigation__responsive-container-open.wp-block-navigation__responsive-container-open{font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}@media (min-width:600px){.wp-block-navigation__responsive-container-open:not(.always-shown){display:none}}.wp-block-navigation__responsive-container-close{position:absolute;right:0;top:0;z-index:2}.wp-block-navigation__responsive-container-close.wp-block-navigation__responsive-container-close.wp-block-navigation__responsive-container-close{font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}.wp-block-navigation__responsive-close{width:100%}.has-modal-open .wp-block-navigation__responsive-close{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:var(--wp--style--global--wide-size,100%)}.wp-block-navigation__responsive-close:focus{outline:none}.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-close,.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content,.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{box-sizing:border-box}.wp-block-navigation__responsive-dialog{position:relative}.has-modal-open .admin-bar .is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{margin-top:46px}@media (min-width:782px){.has-modal-open .admin-bar .is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{margin-top:32px}}html.has-modal-open{overflow:hidden}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__label{overflow-wrap:break-word;word-break:normal}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__description{display:none}.wp-block-navigation .wp-block-page-list{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);background-color:inherit;display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial)}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item{background-color:inherit}.is-small-text{font-size:.875em}.is-regular-text{font-size:1em}.is-large-text{font-size:2.25em}.is-larger-text{font-size:3em}.has-drop-cap:not(:focus):first-letter{float:left;font-size:8.4em;font-style:normal;font-weight:100;line-height:.68;margin:.05em .1em 0 0;text-transform:uppercase}body.rtl .has-drop-cap:not(:focus):first-letter{float:none;margin-left:.1em}p.has-drop-cap.has-background{overflow:hidden}p.has-background{padding:1.25em 2.375em}:where(p.has-text-color:not(.has-link-color)) a{color:inherit}.wp-block-post-author{display:flex;flex-wrap:wrap}.wp-block-post-author__byline{font-size:.5em;margin-bottom:0;margin-top:0;width:100%}.wp-block-post-author__avatar{margin-right:1em}.wp-block-post-author__bio{font-size:.7em;margin-bottom:.7em}.wp-block-post-author__content{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-post-author__name{margin:0}.wp-block-post-comments-form{box-sizing:border-box}.wp-block-post-comments-form[style*=font-weight]:where(.comment-reply-title){font-weight:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=font-family]:where(.comment-reply-title){font-family:inherit}.wp-block-post-comments-form[class*=-font-size]:where(.comment-reply-title),.wp-block-post-comments-form[style*=font-size]:where(.comment-reply-title){font-size:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=line-height]:where(.comment-reply-title){line-height:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=font-style]:where(.comment-reply-title){font-style:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=letter-spacing]:where(.comment-reply-title){letter-spacing:inherit}.wp-block-post-comments-form input[type=submit]{box-shadow:none;cursor:pointer;display:inline-block;overflow-wrap:break-word;text-align:center}.wp-block-post-comments-form input:not([type=submit]),.wp-block-post-comments-form textarea{border:1px solid #949494;font-family:inherit;font-size:1em}.wp-block-post-comments-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments-form textarea{padding:calc(.667em + 2px)}.wp-block-post-comments-form .comment-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]):not([type=hidden]),.wp-block-post-comments-form .comment-form textarea{box-sizing:border-box;display:block;width:100%}.wp-block-post-comments-form .comment-form-author label,.wp-block-post-comments-form .comment-form-email label,.wp-block-post-comments-form .comment-form-url label{display:block;margin-bottom:.25em}.wp-block-post-comments-form .comment-form-cookies-consent{display:flex;gap:.25em}.wp-block-post-comments-form .comment-form-cookies-consent #wp-comment-cookies-consent{margin-top:.35em}.wp-block-post-comments-form .comment-reply-title{margin-bottom:0}.wp-block-post-comments-form .comment-reply-title:where(small){font-size:var(--wp--preset--font-size--medium,smaller);margin-left:.5em}.wp-block-post-date{box-sizing:border-box}:where(.wp-block-post-excerpt){margin-bottom:var(--wp--style--block-gap);margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-post-excerpt__excerpt{margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-post-excerpt__more-text{margin-bottom:0;margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-post-excerpt__more-link{display:inline-block}.wp-block-post-featured-image{margin-left:0;margin-right:0}.wp-block-post-featured-image a{display:block;height:100%}.wp-block-post-featured-image img{box-sizing:border-box;height:auto;max-width:100%;vertical-align:bottom;width:100%}.wp-block-post-featured-image.alignfull img,.wp-block-post-featured-image.alignwide img{width:100%}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim{background-color:#000;inset:0;position:absolute}.wp-block-post-featured-image{position:relative}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-gradient{background-color:transparent}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-0{opacity:0}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-10{opacity:.1}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-20{opacity:.2}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-30{opacity:.3}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-40{opacity:.4}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-50{opacity:.5}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-60{opacity:.6}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-70{opacity:.7}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-80{opacity:.8}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-90{opacity:.9}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-100{opacity:1}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-previous{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-previous:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-next{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-next:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-post-terms{box-sizing:border-box}.wp-block-post-terms .wp-block-post-terms__separator{white-space:pre-wrap}.wp-block-post-time-to-read,.wp-block-post-title{box-sizing:border-box}.wp-block-post-title{word-break:break-word}.wp-block-post-title a{display:inline-block}.wp-block-preformatted{white-space:pre-wrap}.wp-block-preformatted.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-pullquote{box-sizing:border-box;overflow-wrap:break-word;padding:3em 0;text-align:center}.wp-block-pullquote blockquote,.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote p{color:inherit}.wp-block-pullquote.alignleft,.wp-block-pullquote.alignright{max-width:420px}.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote footer{position:relative}.wp-block-pullquote .has-text-color a{color:inherit}:where(.wp-block-pullquote){margin:0 0 1em}.wp-block-pullquote.has-text-align-left blockquote{text-align:left}.wp-block-pullquote.has-text-align-right blockquote{text-align:right}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color{border:none}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:60%}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote p{font-size:2em;margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote cite{font-style:normal;text-transform:none}.wp-block-pullquote cite{color:inherit}.wp-block-post-template{list-style:none;margin-bottom:0;margin-top:0;max-width:100%;padding:0}.wp-block-post-template.wp-block-post-template{background:none}.wp-block-post-template.is-flex-container{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;gap:1.25em}.wp-block-post-template.is-flex-container>li{margin:0;width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-2>li{width:calc(50% - .625em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-3>li{width:calc(33.33333% - .83333em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-4>li{width:calc(25% - .9375em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-5>li{width:calc(20% - 1em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-6>li{width:calc(16.66667% - 1.04167em)}}@media (max-width:600px){.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid{grid-template-columns:1fr}}.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-next,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-numbers,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-previous{margin-bottom:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-next:last-child,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-numbers:last-child,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-previous:last-child{margin-right:0}.wp-block-query-pagination.is-content-justification-space-between>.wp-block-query-pagination-next:last-of-type{margin-inline-start:auto}.wp-block-query-pagination.is-content-justification-space-between>.wp-block-query-pagination-previous:first-child{margin-inline-end:auto}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-previous-arrow{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-previous-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-next-arrow{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-next-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-query-pagination.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-query-title,.wp-block-quote{box-sizing:border-box}.wp-block-quote{overflow-wrap:break-word}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)),.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)){margin-bottom:1em;padding:0 1em}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) p,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) p{font-size:1.5em;font-style:italic;line-height:1.6}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) cite,.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) footer,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) cite,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) footer{font-size:1.125em;text-align:right}.wp-block-read-more{display:block;width:-moz-fit-content;width:fit-content}.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]),.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]):active,.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]):focus{text-decoration:none}ul.wp-block-rss{list-style:none;padding:0}ul.wp-block-rss.wp-block-rss{box-sizing:border-box}ul.wp-block-rss.alignleft{margin-right:2em}ul.wp-block-rss.alignright{margin-left:2em}ul.wp-block-rss.is-grid{display:flex;flex-wrap:wrap;list-style:none;padding:0}ul.wp-block-rss.is-grid li{margin:0 1em 1em 0;width:100%}@media (min-width:600px){ul.wp-block-rss.columns-2 li{width:calc(50% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-3 li{width:calc(33.33333% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-4 li{width:calc(25% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-5 li{width:calc(20% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-6 li{width:calc(16.66667% - 1em)}}.wp-block-rss__item-author,.wp-block-rss__item-publish-date{display:block;font-size:.8125em}.wp-block-search__button{margin-left:10px;word-break:normal}.wp-block-search__button.has-icon{line-height:0}.wp-block-search__button svg{fill:currentColor;min-height:24px;min-width:24px;vertical-align:text-bottom}:where(.wp-block-search__button){border:1px solid #ccc;padding:6px 10px}.wp-block-search__inside-wrapper{display:flex;flex:auto;flex-wrap:nowrap;max-width:100%}.wp-block-search__label{width:100%}.wp-block-search__input{-webkit-appearance:initial;appearance:none;border:1px solid #949494;flex-grow:1;margin-left:0;margin-right:0;min-width:3rem;padding:8px;text-decoration:unset}.wp-block-search.wp-block-search__button-only .wp-block-search__button{margin-left:0}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper){border:1px solid #949494;box-sizing:border-box;padding:4px}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper) .wp-block-search__input{border:none;border-radius:0;padding:0 4px}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper) .wp-block-search__input:focus{outline:none}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper):where(.wp-block-search__button){padding:4px 8px}.wp-block-search.aligncenter .wp-block-search__inside-wrapper{margin:auto}.wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__inside-wrapper{min-width:0;transition-property:width}.wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__input{flex-basis:100%;transition-duration:.3s}.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden,.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden .wp-block-search__inside-wrapper{overflow:hidden}.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden .wp-block-search__input{border-left-width:0;border-right-width:0;flex-basis:0;flex-grow:0;margin:0;min-width:0;padding-left:0;padding-right:0;width:0}.wp-block[data-align=right] .wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__inside-wrapper{float:right}.wp-block-separator{border:1px solid;border-left:none;border-right:none}.wp-block-separator.is-style-dots{background:none;border:none;height:auto;line-height:1;text-align:center}.wp-block-separator.is-style-dots:before{color:currentColor;content:"···";font-family:serif;font-size:1.5em;letter-spacing:2em;padding-left:2em}.wp-block-site-logo{box-sizing:border-box;line-height:0}.wp-block-site-logo a{display:inline-block}.wp-block-site-logo.is-default-size img{height:auto;width:120px}.wp-block-site-logo img{height:auto;max-width:100%}.wp-block-site-logo a,.wp-block-site-logo img{border-radius:inherit}.wp-block-site-logo.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center}.wp-block-site-logo.is-style-rounded{border-radius:9999px}.wp-block-site-title a{color:inherit}.wp-block-social-links{background:none;box-sizing:border-box;margin-left:0;padding-left:0;padding-right:0;text-indent:0}.wp-block-social-links .wp-social-link a,.wp-block-social-links .wp-social-link a:hover{border-bottom:0;box-shadow:none;text-decoration:none}.wp-block-social-links .wp-social-link a{padding:.25em}.wp-block-social-links .wp-social-link svg{height:1em;width:1em}.wp-block-social-links .wp-social-link span:not(.screen-reader-text){font-size:.65em;margin-left:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-social-links.has-small-icon-size{font-size:16px}.wp-block-social-links,.wp-block-social-links.has-normal-icon-size{font-size:24px}.wp-block-social-links.has-large-icon-size{font-size:36px}.wp-block-social-links.has-huge-icon-size{font-size:48px}.wp-block-social-links.aligncenter{display:flex;justify-content:center}.wp-block-social-links.alignright{justify-content:flex-end}.wp-block-social-link{border-radius:9999px;display:block;height:auto;transition:transform .1s ease}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-social-link{transition-delay:0s;transition-duration:0s}}.wp-block-social-link a{align-items:center;display:flex;line-height:0;transition:transform .1s ease}.wp-block-social-link:hover{transform:scale(1.1)}.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor svg,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:active,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:hover,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:visited{fill:currentColor;color:currentColor}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link{background-color:#f0f0f0;color:#444}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-amazon{background-color:#f90;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-bandcamp{background-color:#1ea0c3;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-behance{background-color:#0757fe;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-codepen{background-color:#1e1f26;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-deviantart{background-color:#02e49b;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-dribbble{background-color:#e94c89;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-dropbox{background-color:#4280ff;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-etsy{background-color:#f45800;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-facebook{background-color:#1778f2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-fivehundredpx{background-color:#000;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-flickr{background-color:#0461dd;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-foursquare{background-color:#e65678;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-github{background-color:#24292d;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-goodreads{background-color:#eceadd;color:#382110}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-google{background-color:#ea4434;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-instagram{background-color:#f00075;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-lastfm{background-color:#e21b24;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-linkedin{background-color:#0d66c2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-mastodon{background-color:#3288d4;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-medium{background-color:#02ab6c;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-meetup{background-color:#f6405f;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-patreon{background-color:#ff424d;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-pinterest{background-color:#e60122;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-pocket{background-color:#ef4155;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-reddit{background-color:#ff4500;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-skype{background-color:#0478d7;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-snapchat{stroke:#000;background-color:#fefc00;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-soundcloud{background-color:#ff5600;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-spotify{background-color:#1bd760;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-telegram{background-color:#2aabee;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-tiktok{background-color:#000;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-tumblr{background-color:#011835;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-twitch{background-color:#6440a4;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-twitter{background-color:#1da1f2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-vimeo{background-color:#1eb7ea;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-vk{background-color:#4680c2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-wordpress{background-color:#3499cd;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-whatsapp{background-color:#25d366;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-yelp{background-color:#d32422;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-youtube{background-color:red;color:#fff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link{background:none}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link a{padding:0}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link svg{height:1.25em;width:1.25em}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-amazon{color:#f90}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-bandcamp{color:#1ea0c3}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-behance{color:#0757fe}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-codepen{color:#1e1f26}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-deviantart{color:#02e49b}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-dribbble{color:#e94c89}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-dropbox{color:#4280ff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-etsy{color:#f45800}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-facebook{color:#1778f2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-fivehundredpx{color:#000}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-flickr{color:#0461dd}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-foursquare{color:#e65678}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-github{color:#24292d}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-goodreads{color:#382110}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-google{color:#ea4434}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-instagram{color:#f00075}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-lastfm{color:#e21b24}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-linkedin{color:#0d66c2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-mastodon{color:#3288d4}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-medium{color:#02ab6c}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-meetup{color:#f6405f}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-patreon{color:#ff424d}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-pinterest{color:#e60122}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-pocket{color:#ef4155}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-reddit{color:#ff4500}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-skype{color:#0478d7}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-snapchat{stroke:#000;color:#fff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-soundcloud{color:#ff5600}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-spotify{color:#1bd760}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-telegram{color:#2aabee}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-tiktok{color:#000}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-tumblr{color:#011835}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-twitch{color:#6440a4}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-twitter{color:#1da1f2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-vimeo{color:#1eb7ea}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-vk{color:#4680c2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-whatsapp{color:#25d366}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-wordpress{color:#3499cd}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-yelp{color:#d32422}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-youtube{color:red}.wp-block-social-links.is-style-pill-shape .wp-social-link{width:auto}.wp-block-social-links.is-style-pill-shape .wp-social-link a{padding-left:.66667em;padding-right:.66667em}.wp-block-social-links:not(.has-icon-color):not(.has-icon-background-color) .wp-social-link-snapchat .wp-block-social-link-label{color:#000}.wp-block-spacer{clear:both}.wp-block-tag-cloud{box-sizing:border-box}.wp-block-tag-cloud.aligncenter{justify-content:center;text-align:center}.wp-block-tag-cloud.alignfull{padding-left:1em;padding-right:1em}.wp-block-tag-cloud a{display:inline-block;margin-right:5px}.wp-block-tag-cloud span{display:inline-block;margin-left:5px;text-decoration:none}.wp-block-tag-cloud.is-style-outline{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:1ch}.wp-block-tag-cloud.is-style-outline a{border:1px solid;font-size:unset;margin-right:0;padding:1ch 2ch;text-decoration:none}.wp-block-table{}.wp-block-table table{border-collapse:collapse;width:100%}.wp-block-table thead{border-bottom:3px solid}.wp-block-table tfoot{border-top:3px solid}.wp-block-table td,.wp-block-table th{border:1px solid;padding:.5em}.wp-block-table .has-fixed-layout{table-layout:fixed;width:100%}.wp-block-table .has-fixed-layout td,.wp-block-table .has-fixed-layout th{word-break:break-word}.wp-block-table.aligncenter,.wp-block-table.alignleft,.wp-block-table.alignright{display:table;width:auto}.wp-block-table.aligncenter td,.wp-block-table.aligncenter th,.wp-block-table.alignleft td,.wp-block-table.alignleft th,.wp-block-table.alignright td,.wp-block-table.alignright th{word-break:break-word}.wp-block-table .has-subtle-light-gray-background-color{background-color:#f3f4f5}.wp-block-table .has-subtle-pale-green-background-color{background-color:#e9fbe5}.wp-block-table .has-subtle-pale-blue-background-color{background-color:#e7f5fe}.wp-block-table .has-subtle-pale-pink-background-color{background-color:#fcf0ef}.wp-block-table.is-style-stripes{background-color:transparent;border-bottom:1px solid #f0f0f0;border-collapse:inherit;border-spacing:0}.wp-block-table.is-style-stripes tbody tr:nth-child(odd){background-color:#f0f0f0}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-light-gray-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#f3f4f5}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-green-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#e9fbe5}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-blue-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#e7f5fe}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-pink-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#fcf0ef}.wp-block-table.is-style-stripes td,.wp-block-table.is-style-stripes th{border-color:transparent}.wp-block-table .has-border-color td,.wp-block-table .has-border-color th,.wp-block-table .has-border-color tr,.wp-block-table .has-border-color>*{border-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child,.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child td,.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child th,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>*,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>* td,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>* th{border-top-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:not(:first-child){border-top-color:currentColor}.wp-block-table table[style*=border-right-color] td:last-child,.wp-block-table table[style*=border-right-color] th,.wp-block-table table[style*=border-right-color] tr,.wp-block-table table[style*=border-right-color]>*{border-right-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child td,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child th,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>*,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>* td,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>* th{border-bottom-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:not(:last-child){border-bottom-color:currentColor}.wp-block-table table[style*=border-left-color] td:first-child,.wp-block-table table[style*=border-left-color] th,.wp-block-table table[style*=border-left-color] tr,.wp-block-table table[style*=border-left-color]>*{border-left-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-style] td,.wp-block-table table[style*=border-style] th,.wp-block-table table[style*=border-style] tr,.wp-block-table table[style*=border-style]>*{border-style:inherit}.wp-block-table table[style*=border-width] td,.wp-block-table table[style*=border-width] th,.wp-block-table table[style*=border-width] tr,.wp-block-table table[style*=border-width]>*{border-style:inherit;border-width:inherit}:where(.wp-block-term-description){margin-bottom:var(--wp--style--block-gap);margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-term-description p{margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-text-columns,.wp-block-text-columns.aligncenter{display:flex}.wp-block-text-columns .wp-block-column{margin:0 1em;padding:0}.wp-block-text-columns .wp-block-column:first-child{margin-left:0}.wp-block-text-columns .wp-block-column:last-child{margin-right:0}.wp-block-text-columns.columns-2 .wp-block-column{width:50%}.wp-block-text-columns.columns-3 .wp-block-column{width:33.33333%}.wp-block-text-columns.columns-4 .wp-block-column{width:25%}pre.wp-block-verse{white-space:pre-wrap}:where(pre.wp-block-verse){font-family:inherit}.wp-block-video{box-sizing:border-box}.wp-block-video video{width:100%}@supports (position:sticky){.wp-block-video [poster]{object-fit:cover}}.wp-block-video.aligncenter{text-align:center}.wp-block-video figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.editor-styles-wrapper,.entry-content{counter-reset:footnotes}a[data-fn].fn{counter-increment:footnotes;display:inline-flex;font-size:smaller;text-decoration:none;text-indent:-9999999px;vertical-align:super}a[data-fn].fn:after{content:"[" counter(footnotes) "]";float:left;text-indent:0}.wp-element-button{cursor:pointer}:root{--wp--preset--font-size--normal:16px;--wp--preset--font-size--huge:42px}:root .has-very-light-gray-background-color{background-color:#eee}:root .has-very-dark-gray-background-color{background-color:#313131}:root .has-very-light-gray-color{color:#eee}:root .has-very-dark-gray-color{color:#313131}:root .has-vivid-green-cyan-to-vivid-cyan-blue-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#00d084,#0693e3)}:root .has-purple-crush-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#34e2e4,#4721fb 50%,#ab1dfe)}:root .has-hazy-dawn-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#faaca8,#dad0ec)}:root .has-subdued-olive-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fafae1,#67a671)}:root .has-atomic-cream-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fdd79a,#004a59)}:root .has-nightshade-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#330968,#31cdcf)}:root .has-midnight-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#020381,#2874fc)}.has-regular-font-size{font-size:1em}.has-larger-font-size{font-size:2.625em}.has-normal-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--normal)}.has-huge-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--huge)}.has-text-align-center{text-align:center}.has-text-align-left{text-align:left}.has-text-align-right{text-align:right}#end-resizable-editor-section{display:none}.aligncenter{clear:both}.items-justified-left{justify-content:flex-start}.items-justified-center{justify-content:center}.items-justified-right{justify-content:flex-end}.items-justified-space-between{justify-content:space-between}.screen-reader-text{clip:rect(1px,1px,1px,1px);word-wrap:normal;border:0;-webkit-clip-path:inset(50%);clip-path:inset(50%);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}.screen-reader-text:focus{clip:auto;background-color:#ddd;-webkit-clip-path:none;clip-path:none;color:#444;display:block;font-size:1em;height:auto;left:5px;line-height:normal;padding:15px 23px 14px;text-decoration:none;top:5px;width:auto;z-index:100000}html:where(.has-border-color){border-style:solid}html:where([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}html:where([style*=border-right-color]){border-right-style:solid}html:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-style:solid}html:where([style*=border-left-color]){border-left-style:solid}html:where([style*=border-width]){border-style:solid}html:where([style*=border-top-width]){border-top-style:solid}html:where([style*=border-right-width]){border-right-style:solid}html:where([style*=border-bottom-width]){border-bottom-style:solid}html:where([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}html:where(img[class*=wp-image-]){height:auto;max-width:100%}:where(figure){margin:0 0 1em}html:where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--position-offset:var(--wp-admin--admin-bar--height,0px)}@media screen and (max-width:600px){html:where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--position-offset:0px}} amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:300px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} div#amp-user-notification_60{ position: fixed; } #amp-user-notification_60{ background-color: #ffffff; } #amp-user-notification_60.ampforwp_cta_notification_bar p{ color:#ffffff } #amp-user-notification_60 .amp_cta_notification_bar_btn a { background-color: #d4ba66; color: #000000; } #amp-user-notification_60 .ampforwp_cta_secondary_button a{ background-color: #666666; color: #fff; } #amp-user-notification_60 .ampforwp_cta_cls_icon{ background-color: #fff; color: #000; } #amp-user-notification_60 button.ampforwp_cls_btn{ background-color: #fff; color: #000; } #amp-user-notification_60 { bottom:0px; z-index:9998; } .btt{bottom:55px;} .ampforwp_cta_notification_bar p{ display: block; text-align: center; line-height: 1.0; position:relative; } .ampforwp_cta_notification_bar { padding:13px 0px 13px 0px; font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 100%; flex-wrap: wrap; box-shadow: 0 0 11px rgba(0,0,0,.15); } .amp_notifi_de_btn{ display: inline-block; margin-left: 10px; font-size: 12px; line-height: 1; position:relative; } .ampforwp_cta_notification_bar .ampforwp_cta_secondary_button a { padding: 6px 14px; border-radius: 43px; display:inline-block; text-decoration:none; } .ampforwp_cta_notification_bar button{ font-size: 12px; height: 20px; position: absolute; right: 6px; border: 0; border-radius: 10px; } .ampforwp_cta_notification_bar .amp_cta_notification_bar_btn a { padding: 6px 8px; border-radius: 43px; text-decoration:none; display:inline-block; } .ampforwp_contact_bar_parent { position: fixed; left: 0; line-height: 0; width: 100%; z-index: 99999; display: inline-block; } .ampforwp_contact_bar ul{ display: table; height: inherit; list-style-type: none; margin: 0 auto; max-width: 100%; padding: 0; table-layout: fixed; width: inherit; list-style: none; } .ampforwp_contact_bar ul li { display: table-cell; text-align: center; vertical-align: middle; } .bar_phone{ position:relative } .bar_phone a:before { content: ""; display:inline-block; width: 4px; height: 8px; border-width: 6px 0 6px 3px; border-style: solid; border-color: #fff; background: transparent; transform: rotate(-30deg); box-sizing: initial; border-top-left-radius: 3px 5px; border-bottom-left-radius: 3px 5px; } .ampforwp_contact_bar ul li a { color: #fff; } #cta-optin-lightbox {z-index:10001;} amp-user-notification.amp-active { visibility: hidden; animation: 0s linear 2s forwards amp-cta-delay; } div#amp-user-notification_60{ visibility: hidden; animation: 0s linear 2s forwards amp-cta-delay; } @keyframes amp-cta-delay { to { visibility: visible; } } .amp_pb{display: inline-block;width: 100%;}.row{display: inline-flex;width: 100%;}.col-2{ width: calc(50% - 5px);float:left;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){ padding-right:5px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){ padding-left:5px;}.cb{clear:both;}.amp_blurb{text-align:center}.amp_blurb amp-img{margin: 0 auto;}.amp_btn{text-align:center}.amp_btn a{background: #f92c8b;color: #fff;padding: 9px 20px;border-radius: 3px;display: inline-block;box-shadow: 1px 1px 4px #ccc;}.ap_r_12.ap-fl{width:90%;}.ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_12.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_12{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; } .ap_m_27 .cntn-2{ display:flex; width:100%; align-items:center; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:50%; line-height:0; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-img amp-img{ max-width:100%; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-img img{width:100%;height:auto;} .ap_m_27 .cntn-desc{ width:50%; color:#404040; padding:20px; font-size:22px; font-weight: 400; text-align: center; line-height:1.6; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-desc h1{ font-size:42px; line-height:1.2; font-weight: 500; margin:0px 10px 50px 10px ; color:#404040; } .ap_m_27 .sub-heading{ font-size:28px; line-height:1.5; font-weight:400; color:#404040; margin: 20px 20px 10px 40px ; display: inline-block; } .ap_m_27 .cntn-desc a{ color:#0070c9; font-size:18px; line-height:1.4; font-weight:500; margin-top: 10px; display: inline-block; } .contents_presentation{line-height:0;} .ap_r_11.ap-fl{width:90%;}.ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_11.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_11{ color: #404040; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_32{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_32 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_21.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:21px;color:#404040;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_22.button-mod {width:100%;display:inline-block;text-align:center;margin:0px 0px 20px 0px ;padding:0px;}.ap_m_22 .btn-txt{font-size:20px; border-radius:0px; color:#000000;background:#d4ba66;display: inline-block;padding:10px 20px; width:200px;font-weight:400;box-sizing:initial; }.button-mod span{display: block;font-size: 12px;color: #404040;font-weight:300;margin-top:10px} .ap_r_14.ap-fl{width:90%;}.ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_14.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_14{ color: #000; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_33{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_33 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_34.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:21px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_35.feature-mod{margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_35 .ln-fx{width:100%;display:flex; flex-wrap:wrap;}.ap_m_35 .feat-blk{ margin: 0 3% 3% 0; background: #f4f4f4; width: 47%; text-align: center;padding: 40px; position: relative;color: #26292c;}.ap_m_35 .feat-blk p{color: #333;font-size: 18px;padding-top:15px;}.ap_m_35 .feat-blk h1{font-size:28px;}.ap_m_35 .feat-blk h2{font-size:25px;}.ap_m_35 .feat-blk h3{font-size:22px;}.ap_m_35 .feat-blk h4{font-size:19px;}.ap_m_35 .feat-blk h5{font-size:17px;}.ap_m_35 .feat-blk h6{font-size:15px;}.ap_m_35 .feat-blk h1, .ap_m_35 .feat-blk h2, .ap_m_35 .feat-blk h3, .ap_m_35 .feat-blk h4, .ap_m_35 .feat-blk h5, .ap_m_35 .feat-blk h6{ color:#404040;font-weight:400;padding-bottom:15px;}.ap_m_35 .feat-blk amp-img{margin:0 auto;width:600px;max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk .fe_btn{ font-size:16px; font-weight:400; color:#404040; background:#d4ba66; border-radius:0px; padding: 10px 20px; margin-top: 15px; display: inline-block;} .ap_m_35 .bg_color_0{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_1{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_2{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_3{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_4{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_5{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_6{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_7{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_8{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_9{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_10{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_11{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_12{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_13{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_14{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_15{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_16{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_17{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_18{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_19{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_20{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_21{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_22{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_23{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_24{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_25{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_26{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_27{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_28{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_29{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_30{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_31{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_32{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_33{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .pri-mod-2{ text-align:center; } .pri-cnt-2{ padding:20px 0px; text-align: left; } .pri-cnt-2 li{ list-style-type:none; } .ap_r_9.ap-fl{width:90%;}.ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_9.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_9{ color: #000; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_18{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_18 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_30.feature-mod{margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_30 .ln-fx{width:100%;display:flex; flex-wrap:wrap;}.ap_m_30 .feat-blk{ margin: 0 3% 3% 0; background: #f4f4f4; width: 47%; text-align: center;padding: 40px; position: relative;color: #26292c;}.ap_m_30 .feat-blk p{color: #333;font-size: 18px;padding-top:15px;}.ap_m_30 .feat-blk h1{font-size:28px;}.ap_m_30 .feat-blk h2{font-size:25px;}.ap_m_30 .feat-blk h3{font-size:22px;}.ap_m_30 .feat-blk h4{font-size:19px;}.ap_m_30 .feat-blk h5{font-size:17px;}.ap_m_30 .feat-blk h6{font-size:15px;}.ap_m_30 .feat-blk h1, .ap_m_30 .feat-blk h2, .ap_m_30 .feat-blk h3, .ap_m_30 .feat-blk h4, .ap_m_30 .feat-blk h5, .ap_m_30 .feat-blk h6{ color:#404040;font-weight:400;padding-bottom:15px;}.ap_m_30 .feat-blk amp-img{margin:0 auto;width:600px;max-width:100%;}.ap_m_30 .feat-blk .fe_btn{ font-size:16px; font-weight:400; color:#404040; background:#d4ba66; border-radius:0px; padding: 10px 20px; margin-top: 15px; display: inline-block;} .ap_m_30 .bg_color_0{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_1{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_2{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_3{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_4{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .pri-mod-2{ text-align:center; } .pri-cnt-2{ padding:20px 0px; text-align: left; } .pri-cnt-2 li{ list-style-type:none; } .ap_r_7.ap-fl{width:90%;}.ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_7.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_7{ color: #404040; margin:0px auto; padding:20px 0px 0px 0px ; }.ap_m_15.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:justify;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#404040;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;}.ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_15.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_15{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; }.ap_m_39.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:left;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_40.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:left;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;} @media(max-width:1024px){.ap-fi{width:100%;}.ap-fi{width:100%;}} @media(max-width:768px){.ap_r_12.ap-fl{width:100%;} .ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_27 .cntn-2{ display:inline-block; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:100%; padding:0; margin-top:30px; } .ap_m_27 .cntn-desc{ width:100%; padding:0; }.col-2{ width:100%; float:none; }.ap_r_11.ap-fl{width:100%;} .ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_21.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_14.ap-fl{width:100%;} .ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_34.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_9.ap-fl{width:100%;} .ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_30 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_7.ap-fl{width:100%;} .ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_15.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;} .ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_39.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_40.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_12.ap-fl{width:100%;} .ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_27 .cntn-2{ display:inline-block; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:100%; padding:0; margin-top:30px; } .ap_m_27 .cntn-desc{ width:100%; padding:0; }.col-2{ width:100%; float:none; }.ap_r_11.ap-fl{width:100%;} .ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_21.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_14.ap-fl{width:100%;} .ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_34.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_9.ap-fl{width:100%;} .ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_30 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_7.ap-fl{width:100%;} .ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_15.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;} .ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_39.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_40.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_27 .cntn-2 { display: inline-block; } .ap_m_27 .cntn-desc { width: 100%; } .ap_m_27 .cntn-img { width: 100%; padding-top: 30px; }} @media(max-width:600px){.ap_m_22 .btn {display: flex;flex-direction: column;align-items: center;}.ap_m_22 .btn {display: flex;flex-direction: column;align-items: center;}} @media(max-width:425px){.col-2{width:100%;float:none;margin-bottom:10%;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){padding-right:0px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){padding-left:0px;}.sbs .col-2{width: calc(50% - 5px);float: left;margin:2px;}.ap_r_12{ }.ap_r_11{ }.ap_m_22 .btn-txt{width:100%;box-sizing:inherit;}.ap_r_14{ }.ap_m_35 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_9{ }.ap_m_30 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_7{ }.ap_r_15{ }.col-2{width:100%;float:none;margin-bottom:10%;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){padding-right:0px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){padding-left:0px;}.sbs .col-2{width: calc(50% - 5px);float: left;margin:2px;}.ap_r_12{ }.ap_r_11{ }.ap_m_22 .btn-txt{width:100%;box-sizing:inherit;}.ap_r_14{ }.ap_m_35 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_9{ }.ap_m_30 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_7{ }.ap_r_15{ }} table {display: -webkit-box;overflow-x: auto;text-align: center;} table td {padding: 0.5em 1em;border: 1px solid #ddd;} table tr:nth-child(odd) td {background: #f7f7f7;} .m-menu{overflow-y: scroll;max-height: 90vh;} .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}.icon-check_circle:before {content: "\e86c";}

#pgc-15-0-0 { width: 100%; } div#pg-15-0 { margin-left: -12%; margin-right: -12%; } .amp-wp-content table , .cntn-wrp.artl-cnt table{height: auto;} amp-img.amp-wp-enforced-sizes[layout=intrinsic] > img, .amp-wp-unknown-size > img { object-fit: contain; } .rtl amp-carousel {direction: ltr;} .rtl .amp-menu .toggle:after{left:0;right:unset;} .sharedaddy li{display:none} sub {vertical-align: sub;font-size: small;} sup {vertical-align: super;font-size: small;} @media only screen and (max-width: 480px) { svg {max-width: 250px;max-height: 250px;} } h2.amp-post-title { word-break: break-word; word-wrap: break-word; } @media (min-width: 768px){ .artl-cnt .wp-block-column { max-width: 100%; }} h1,h2,h3,h4,h5,h6,.amp-wp-title{ font-family:Georgia } .wp-block-table{ min-width :240px;} table.wp-block-table.alignright,table.wp-block-table.alignleft,table.wp-block-table.aligncenter{width: auto;} table.wp-block-table.aligncenter{width: 50%;} table.wp-block-table.alignfull,table.wp-block-table.alignwide{display: table;} table { overflow-x: auto; } table a:link { font-weight: bold; text-decoration: none; } table a:visited { color: #999999; font-weight: bold; text-decoration: none; } table a:active, table a:hover { color: #bd5a35; text-decoration: underline; } table { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #666; font-size: 15px; text-shadow: 1px 1px 0px #fff; background: inherit; margin: 0px; width: 95%; } table th { padding: 21px 25px 22px 25px; border-top: 1px solid #fafafa; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; background: #ededed; } table th:first-child { text-align: left; padding-left: 20px; } table tr:first-child th:first-child { -webkit-border-top-left-radius: 3px; border-top-left-radius: 3px; } table tr:first-child th:last-child { -webkit-border-top-right-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; } table tr { text-align: center; padding-left: 20px; border: 2px solid #eee;} table td:first-child {padding-left: 20px; border-left: 0; } table td { padding: 18px; border-top: 1px solid #ffffff; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; border-left: 1px solid #e0e0e0;} table tr.even td { background: #f6f6f6; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f8f8f8), to(#f6f6f6)); } table tr:last-child td {border-bottom: 0;} table tr:last-child td:first-child { -webkit-border-bottom-left-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; } table tr:last-child td:last-child { -webkit-border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; } @media screen and (min-width: 650px) { table {display: inline-table;} } .has-text-align-left { text-align: left;} .has-text-align-right { text-align: right;} .has-text-align-center { text-align: center;} .collapsible-captions amp-img img {object-fit: contain;} .web-stories-list__story-poster amp-img { width: 100%; height: 100%; } .su-clearfix:before,.su-clearfix:after {display: table; content: " ";} .su-clearfix:after { clear: both; } header#amp-spoiler-title{font-size:20px}@media only screen and (max-width: 767px) {.cntn-wrp .su-row .su-column{margin:0;}amp-selector .tabButton{width:100%;}} .su-list .fa { display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; } .wp-block-button { color: #fff} .wp-block-button a {background-color: #000000;border-radius: 28px;color: inherit;display: inline-block;padding: 12px 24px;} .wp-block-cover{position:relative;background-color: #000;background-size: cover;background-position: center center;min-height: 430px;width: 100%;margin: 1.5em 0 1.5em 0;display: flex;justify-content: center;align-items: center;overflow: hidden;} .wp-block-cover-text{color: #fff;font-size: 2em;line-height: 1.25;z-index: 1;} .wp-block-cover-image.has-background-dim::before, .wp-block-cover.has-background-dim::before {content: "";position: absolute;top: 0;left: 0;bottom: 0;right: 0;background-color: inherit;opacity: .5;z-index: 1;} .has-black-color { color: #000000;} .has-black-background-color { background-color: #000000 } .has-dark-gray-color { color: #28303D;} .has-dark-gray-background-color { background-color: #28303D } .has-gray-color { color: #39414D;} .has-gray-background-color { background-color: #39414D } .has-green-color { color: #D1E4DD;} .has-green-background-color { background-color: #D1E4DD } .has-blue-color { color: #D1DFE4;} .has-blue-background-color { background-color: #D1DFE4 } .has-purple-color { color: #D1D1E4;} .has-purple-background-color { background-color: #D1D1E4 } .has-red-color { color: #E4D1D1;} .has-red-background-color { background-color: #E4D1D1 } .has-orange-color { color: #E4DAD1;} .has-orange-background-color { background-color: #E4DAD1 } .has-yellow-color { color: #EEEADD;} .has-yellow-background-color { background-color: #EEEADD } .has-white-color { color: #FFFFFF;} .has-white-background-color { background-color: #FFFFFF } @charset "UTF-8";.wp-block-archives{box-sizing:border-box}.wp-block-archives-dropdown label{display:block}.wp-block-avatar{line-height:0}.wp-block-avatar,.wp-block-avatar img{box-sizing:border-box}.wp-block-avatar.aligncenter{text-align:center}.wp-block-audio{box-sizing:border-box}.wp-block-audio figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-audio audio{min-width:300px;width:100%}.wp-block-button__link{box-sizing:border-box;cursor:pointer;display:inline-block;text-align:center;word-break:break-word}.wp-block-button__link.aligncenter{text-align:center}.wp-block-button__link.alignright{text-align:right}:where(.wp-block-button__link){border-radius:9999px;box-shadow:none;padding:calc(.667em + 2px) calc(1.333em + 2px);text-decoration:none}.wp-block-button[style*=text-decoration] .wp-block-button__link{text-decoration:inherit}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-width{max-width:none}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-width .wp-block-button__link{width:100%}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-font-size .wp-block-button__link{font-size:inherit}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-25{width:calc(25% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.75)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-50{width:calc(50% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.5)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-75{width:calc(75% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.25)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-100{flex-basis:100%;width:100%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-25{width:25%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-50{width:50%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-75{width:75%}.wp-block-button.is-style-squared,.wp-block-button__link.wp-block-button.is-style-squared{border-radius:0}.wp-block-button.no-border-radius,.wp-block-button__link.no-border-radius{border-radius:0}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline,.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link{border:2px solid;padding:.667em 1.333em}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline:not(.has-text-color),.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link:not(.has-text-color){color:currentColor}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline:not(.has-background),.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link:not(.has-background){background-color:transparent;background-image:none}.wp-block-button .wp-block-button__link:where(.has-border-color){border-width:initial}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-top-color]){border-top-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-right-color]){border-right-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-left-color]){border-left-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-style]){border-width:initial}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-top-style]){border-top-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-right-style]){border-right-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-bottom-style]){border-bottom-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-left-style]){border-left-width:medium}.wp-block-buttons.is-vertical{flex-direction:column}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button:last-child{margin-bottom:0}.wp-block-buttons>.wp-block-button{display:inline-block;margin:0}.wp-block-buttons.is-content-justification-left{justify-content:flex-start}.wp-block-buttons.is-content-justification-left.is-vertical{align-items:flex-start}.wp-block-buttons.is-content-justification-center{justify-content:center}.wp-block-buttons.is-content-justification-center.is-vertical{align-items:center}.wp-block-buttons.is-content-justification-right{justify-content:flex-end}.wp-block-buttons.is-content-justification-right.is-vertical{align-items:flex-end}.wp-block-buttons.is-content-justification-space-between{justify-content:space-between}.wp-block-buttons.aligncenter{text-align:center}.wp-block-buttons:not(.is-content-justification-space-between,.is-content-justification-right,.is-content-justification-left,.is-content-justification-center) .wp-block-button.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;width:100%}.wp-block-buttons[style*=text-decoration] .wp-block-button,.wp-block-buttons[style*=text-decoration] .wp-block-button__link{text-decoration:inherit}.wp-block-buttons.has-custom-font-size .wp-block-button__link{font-size:inherit}.wp-block-button.aligncenter,.wp-block-calendar{text-align:center}.wp-block-calendar td,.wp-block-calendar th{border:1px solid;padding:.25em}.wp-block-calendar th{font-weight:400}.wp-block-calendar caption{background-color:inherit}.wp-block-calendar table{border-collapse:collapse;width:100%}.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)){color:#40464d}.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)) td,.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)) th{border-color:#ddd}.wp-block-calendar table.has-background th{background-color:inherit}.wp-block-calendar table.has-text-color th{color:inherit}:where(.wp-block-calendar table:not(.has-background) th){background:#ddd}.wp-block-categories{box-sizing:border-box}.wp-block-categories.alignleft{margin-right:2em}.wp-block-categories.alignright{margin-left:2em}.wp-block-categories.wp-block-categories-dropdown.aligncenter{text-align:center}.wp-block-code{box-sizing:border-box}.wp-block-code code{display:block;font-family:inherit;overflow-wrap:break-word;white-space:pre-wrap}.wp-block-columns{align-items:normal;box-sizing:border-box;display:flex;flex-wrap:wrap}@media (min-width:782px){.wp-block-columns{flex-wrap:nowrap}}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-top{align-items:flex-start}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-center{align-items:center}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-bottom{align-items:flex-end}@media (max-width:781px){.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column{flex-basis:100%}}@media (min-width:782px){.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column[style*=flex-basis]{flex-grow:0}}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile{flex-wrap:nowrap}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile>.wp-block-column{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile>.wp-block-column[style*=flex-basis]{flex-grow:0}:where(.wp-block-columns){margin-bottom:1.75em}:where(.wp-block-columns.has-background){padding:1.25em 2.375em}.wp-block-column{flex-grow:1;min-width:0;overflow-wrap:break-word;word-break:break-word}.wp-block-column.is-vertically-aligned-top{align-self:flex-start}.wp-block-column.is-vertically-aligned-center{align-self:center}.wp-block-column.is-vertically-aligned-bottom{align-self:flex-end}.wp-block-column.is-vertically-aligned-bottom,.wp-block-column.is-vertically-aligned-center,.wp-block-column.is-vertically-aligned-top{width:100%}.wp-block-post-comments{box-sizing:border-box}.wp-block-post-comments .alignleft{float:left}.wp-block-post-comments .alignright{float:right}.wp-block-post-comments .navigation:after{clear:both;content:"";display:table}.wp-block-post-comments .commentlist{clear:both;list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-block-post-comments .commentlist .comment{min-height:2.25em;padding-left:3.25em}.wp-block-post-comments .commentlist .comment p{font-size:1em;line-height:1.8;margin:1em 0}.wp-block-post-comments .commentlist .children{list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-block-post-comments .comment-author{line-height:1.5}.wp-block-post-comments .comment-author .avatar{border-radius:1.5em;display:block;float:left;height:2.5em;margin-right:.75em;margin-top:.5em;width:2.5em}.wp-block-post-comments .comment-author cite{font-style:normal}.wp-block-post-comments .comment-meta{font-size:.875em;line-height:1.5}.wp-block-post-comments .comment-meta b{font-weight:400}.wp-block-post-comments .comment-meta .comment-awaiting-moderation{display:block;margin-bottom:1em;margin-top:1em}.wp-block-post-comments .comment-body .commentmetadata{font-size:.875em}.wp-block-post-comments .comment-form-author label,.wp-block-post-comments .comment-form-comment label,.wp-block-post-comments .comment-form-email label,.wp-block-post-comments .comment-form-url label{display:block;margin-bottom:.25em}.wp-block-post-comments .comment-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments .comment-form textarea{box-sizing:border-box;display:block;width:100%}.wp-block-post-comments .comment-form-cookies-consent{display:flex;gap:.25em}.wp-block-post-comments .comment-form-cookies-consent #wp-comment-cookies-consent{margin-top:.35em}.wp-block-post-comments .comment-reply-title{margin-bottom:0}.wp-block-post-comments .comment-reply-title:where(small){font-size:var(--wp--preset--font-size--medium,smaller);margin-left:.5em}.wp-block-post-comments .reply{font-size:.875em;margin-bottom:1.4em}.wp-block-post-comments input:not([type=submit]),.wp-block-post-comments textarea{border:1px solid #949494;font-family:inherit;font-size:1em}.wp-block-post-comments input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments textarea{padding:calc(.667em + 2px)}:where(.wp-block-post-comments input[type=submit]){border:none}.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-next,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-numbers,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-previous{margin-bottom:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-next:last-child,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-numbers:last-child,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-previous:last-child{margin-right:0}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-previous-arrow{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-previous-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-next-arrow{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-next-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-comments-pagination.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-comment-template{box-sizing:border-box;list-style:none;margin-bottom:0;max-width:100%;padding:0}.wp-block-comment-template li{clear:both}.wp-block-comment-template ol{list-style:none;margin-bottom:0;max-width:100%;padding-left:2rem}.wp-block-comment-template.alignleft{float:left}.wp-block-comment-template.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;width:-moz-fit-content;width:fit-content}.wp-block-comment-template.alignright{float:right}.wp-block-cover,.wp-block-cover-image{align-items:center;background-position:50%;box-sizing:border-box;display:flex;justify-content:center;min-height:430px;overflow:hidden;overflow:clip;padding:1em;position:relative}.wp-block-cover .has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover-image .has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover-image.has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover.has-background-dim:not([class*=-background-color]){background-color:#000}.wp-block-cover .has-background-dim.has-background-gradient,.wp-block-cover-image .has-background-dim.has-background-gradient{background-color:transparent}.wp-block-cover-image.has-background-dim:before,.wp-block-cover.has-background-dim:before{background-color:inherit;content:""}.wp-block-cover .wp-block-cover__background,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim:not(.has-background-gradient):before{bottom:0;left:0;opacity:.5;position:absolute;right:0;top:0;z-index:1}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10:not(.has-background-gradient):before{opacity:.1}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20:not(.has-background-gradient):before{opacity:.2}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30:not(.has-background-gradient):before{opacity:.3}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40:not(.has-background-gradient):before{opacity:.4}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50:not(.has-background-gradient):before{opacity:.5}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60:not(.has-background-gradient):before{opacity:.6}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70:not(.has-background-gradient):before{opacity:.7}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80:not(.has-background-gradient):before{opacity:.8}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90:not(.has-background-gradient):before{opacity:.9}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100:not(.has-background-gradient):before{opacity:1}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-0{opacity:0}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-10{opacity:.1}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-20{opacity:.2}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-30{opacity:.3}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-40{opacity:.4}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-50{opacity:.5}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-60{opacity:.6}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-70{opacity:.7}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-80{opacity:.8}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-90{opacity:.9}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-100{opacity:1}.wp-block-cover-image.alignleft,.wp-block-cover-image.alignright,.wp-block-cover.alignleft,.wp-block-cover.alignright{max-width:420px;width:100%}.wp-block-cover-image:after,.wp-block-cover:after{content:"";display:block;font-size:0;min-height:inherit}@supports (position:sticky){.wp-block-cover-image:after,.wp-block-cover:after{content:none}}.wp-block-cover-image.aligncenter,.wp-block-cover-image.alignleft,.wp-block-cover-image.alignright,.wp-block-cover.aligncenter,.wp-block-cover.alignleft,.wp-block-cover.alignright{display:flex}.wp-block-cover .wp-block-cover__inner-container,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__inner-container{color:inherit;width:100%;z-index:1}.wp-block-cover h1:not(.has-text-color),.wp-block-cover h2:not(.has-text-color),.wp-block-cover h3:not(.has-text-color),.wp-block-cover h4:not(.has-text-color),.wp-block-cover h5:not(.has-text-color),.wp-block-cover h6:not(.has-text-color),.wp-block-cover p:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h1:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h2:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h3:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h4:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h5:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h6:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image p:not(.has-text-color){color:inherit}.wp-block-cover-image.is-position-top-left,.wp-block-cover.is-position-top-left{align-items:flex-start;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-top-center,.wp-block-cover.is-position-top-center{align-items:flex-start;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-top-right,.wp-block-cover.is-position-top-right{align-items:flex-start;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.is-position-center-left,.wp-block-cover.is-position-center-left{align-items:center;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-center-center,.wp-block-cover.is-position-center-center{align-items:center;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-center-right,.wp-block-cover.is-position-center-right{align-items:center;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-left,.wp-block-cover.is-position-bottom-left{align-items:flex-end;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-center,.wp-block-cover.is-position-bottom-center{align-items:flex-end;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-right,.wp-block-cover.is-position-bottom-right{align-items:flex-end;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.has-custom-content-position.has-custom-content-position .wp-block-cover__inner-container,.wp-block-cover.has-custom-content-position.has-custom-content-position .wp-block-cover__inner-container{margin:0;width:auto}.wp-block-cover .wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover video.wp-block-cover__video-background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover-image video.wp-block-cover__video-background{border:none;bottom:0;box-shadow:none;height:100%;left:0;margin:0;max-height:none;max-width:none;object-fit:cover;outline:none;padding:0;position:absolute;right:0;top:0;width:100%}.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:fixed;background-repeat:no-repeat;background-size:cover}@supports (-webkit-touch-callout:inherit){.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:scroll}}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:scroll}}.wp-block-cover-image.is-repeated,.wp-block-cover.is-repeated,.wp-block-cover__image-background.is-repeated,video.wp-block-cover__video-background.is-repeated{background-repeat:repeat;background-size:auto}.wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover__video-background{z-index:0}.wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover-image-text a,.wp-block-cover-image-text a:active,.wp-block-cover-image-text a:focus,.wp-block-cover-image-text a:hover,.wp-block-cover-text,.wp-block-cover-text a,.wp-block-cover-text a:active,.wp-block-cover-text a:focus,.wp-block-cover-text a:hover,section.wp-block-cover-image h2,section.wp-block-cover-image h2 a,section.wp-block-cover-image h2 a:active,section.wp-block-cover-image h2 a:focus,section.wp-block-cover-image h2 a:hover{color:#fff}.wp-block-cover-image .wp-block-cover.has-left-content{justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image .wp-block-cover.has-right-content{justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.has-left-content .wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover.has-left-content .wp-block-cover-text,section.wp-block-cover-image.has-left-content>h2{margin-left:0;text-align:left}.wp-block-cover-image.has-right-content .wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover.has-right-content .wp-block-cover-text,section.wp-block-cover-image.has-right-content>h2{margin-right:0;text-align:right}.wp-block-cover .wp-block-cover-text,.wp-block-cover-image .wp-block-cover-image-text,section.wp-block-cover-image>h2{font-size:2em;line-height:1.25;margin-bottom:0;max-width:840px;padding:.44em;text-align:center;z-index:1}:where(.wp-block-cover-image:not(.has-text-color)),:where(.wp-block-cover:not(.has-text-color)){color:#fff}:where(.wp-block-cover-image.is-light:not(.has-text-color)),:where(.wp-block-cover.is-light:not(.has-text-color)){color:#000}.wp-block-details{box-sizing:border-box;overflow:hidden}.wp-block-details summary{cursor:pointer}.wp-block-details>:not(summary){margin-block-end:0;margin-block-start:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-details>:last-child{margin-bottom:0}.wp-block-embed.alignleft,.wp-block-embed.alignright,.wp-block[data-align=left]>[data-type="core/embed"],.wp-block[data-align=right]>[data-type="core/embed"]{max-width:360px;width:100%}.wp-block-embed.alignleft .wp-block-embed__wrapper,.wp-block-embed.alignright .wp-block-embed__wrapper,.wp-block[data-align=left]>[data-type="core/embed"] .wp-block-embed__wrapper,.wp-block[data-align=right]>[data-type="core/embed"] .wp-block-embed__wrapper{min-width:280px}.wp-block-cover .wp-block-embed{min-height:240px;min-width:320px}.wp-block-embed{overflow-wrap:break-word}.wp-block-embed figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-embed iframe{max-width:100%}.wp-block-embed__wrapper{position:relative}.wp-embed-responsive .wp-has-aspect-ratio .wp-block-embed__wrapper:before{content:"";display:block;padding-top:50%}.wp-embed-responsive .wp-has-aspect-ratio iframe{bottom:0;height:100%;left:0;position:absolute;right:0;top:0;width:100%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-21-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:42.85%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-18-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:50%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-16-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:56.25%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-4-3 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:75%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-1-1 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:100%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-9-16 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:177.77%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-1-2 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:200%}.wp-block-file:not(.wp-element-button){font-size:.8em}.wp-block-file.aligncenter{text-align:center}.wp-block-file.alignright{text-align:right}.wp-block-file *+.wp-block-file__button{margin-left:.75em}:where(.wp-block-file){margin-bottom:1.5em}.wp-block-file__embed{margin-bottom:1em}:where(.wp-block-file__button){border-radius:2em;display:inline-block;padding:.5em 1em}:where(.wp-block-file__button):is(a):active,:where(.wp-block-file__button):is(a):focus,:where(.wp-block-file__button):is(a):hover,:where(.wp-block-file__button):is(a):visited{box-shadow:none;color:#fff;opacity:.85;text-decoration:none}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images){display:flex;flex-wrap:wrap;list-style-type:none;margin:0;padding:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item{display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;margin:0 1em 1em 0;position:relative;width:calc(50% - 1em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n){margin-right:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figure,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figure{align-items:flex-end;display:flex;height:100%;justify-content:flex-start;margin:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item img{display:block;height:auto;max-width:100%;width:auto}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption{background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.7),rgba(0,0,0,.3) 70%,transparent);bottom:0;box-sizing:border-box;color:#fff;font-size:.8em;margin:0;max-height:100%;padding:3em .77em .7em;position:absolute;text-align:center;width:100%;z-index:2}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption img{display:inline}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) figcaption{flex-grow:1}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image a,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item a,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image a,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item a,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item img{flex:1;height:100%;object-fit:cover;width:100%}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item{margin-right:0;width:100%}@media (min-width:600px){.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(33.33333% - .66667em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(25% - .75em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(20% - .8em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(16.66667% - .83333em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(14.28571% - .85714em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(12.5% - .875em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image:nth-of-type(1n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item:nth-of-type(1n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image:nth-of-type(3n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item:nth-of-type(3n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image:nth-of-type(4n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item:nth-of-type(4n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image:nth-of-type(5n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item:nth-of-type(5n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image:nth-of-type(6n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item:nth-of-type(6n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image:nth-of-type(7n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item:nth-of-type(7n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image:nth-of-type(8n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item:nth-of-type(8n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image:nth-of-type(1n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item:nth-of-type(1n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image:nth-of-type(3n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item:nth-of-type(3n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image:nth-of-type(4n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item:nth-of-type(4n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image:nth-of-type(5n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item:nth-of-type(5n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image:nth-of-type(6n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item:nth-of-type(6n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image:nth-of-type(7n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item:nth-of-type(7n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image:nth-of-type(8n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item:nth-of-type(8n){margin-right:0}}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:last-child,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:last-child,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:last-child,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:last-child{margin-right:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).alignleft,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).alignright,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).alignleft,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).alignright{max-width:420px;width:100%}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).aligncenter .blocks-gallery-item figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).aligncenter .blocks-gallery-item figure{justify-content:center}.wp-block-gallery:not(.is-cropped) .blocks-gallery-item{align-self:flex-start}figure.wp-block-gallery.has-nested-images{align-items:normal}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image:not(#individual-image){margin:0;width:calc(50% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)/2)}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image{box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;max-width:100%;position:relative}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image>div{flex-direction:column;flex-grow:1;margin:0}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image img{display:block;height:auto;max-width:100%;width:auto}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption{background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.7),rgba(0,0,0,.3) 70%,transparent);bottom:0;box-sizing:border-box;color:#fff;font-size:13px;left:0;margin-bottom:0;max-height:60%;padding:0 8px 8px;position:absolute;text-align:center;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption img{display:inline}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption a{color:inherit}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border img{box-sizing:border-box}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border>div,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded>div{flex:1 1 auto}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border figcaption,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded figcaption{background:none;color:inherit;flex:initial;margin:0;padding:10px 10px 9px;position:relative}.wp-block-gallery.has-nested-images figcaption{flex-basis:100%;flex-grow:1;text-align:center}.wp-block-gallery.has-nested-images:not(.is-cropped) figure.wp-block-image:not(#individual-image){margin-bottom:auto;margin-top:0}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image){align-self:inherit}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image)>a,.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image)>div:not(.components-drop-zone){display:flex}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image) a,.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image) img{flex:1 0 0%;height:100%;object-fit:cover;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-1 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-3 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(33.33333% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.66667)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-4 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(25% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.75)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-5 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(20% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.8)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-6 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(16.66667% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.83333)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-7 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(14.28571% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.85714)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-8 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(12.5% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.875)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(33.33% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.66667)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:nth-last-child(2),.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:nth-last-child(2)~figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(50% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.5)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:last-child{width:100%}}.wp-block-gallery.has-nested-images.alignleft,.wp-block-gallery.has-nested-images.alignright{max-width:420px;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-group{box-sizing:border-box}h1.has-background,h2.has-background,h3.has-background,h4.has-background,h5.has-background,h6.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-image img{box-sizing:border-box;height:auto;max-width:100%;vertical-align:bottom}.wp-block-image[style*=border-radius] img,.wp-block-image[style*=border-radius]>a{border-radius:inherit}.wp-block-image.has-custom-border img{box-sizing:border-box}.wp-block-image.aligncenter{text-align:center}.wp-block-image.alignfull img,.wp-block-image.alignwide img{height:auto;width:100%}.wp-block-image .aligncenter,.wp-block-image .alignleft,.wp-block-image .alignright,.wp-block-image.aligncenter,.wp-block-image.alignleft,.wp-block-image.alignright{display:table}.wp-block-image .aligncenter>figcaption,.wp-block-image .alignleft>figcaption,.wp-block-image .alignright>figcaption,.wp-block-image.aligncenter>figcaption,.wp-block-image.alignleft>figcaption,.wp-block-image.alignright>figcaption{caption-side:bottom;display:table-caption}.wp-block-image .alignleft{float:left;margin:.5em 1em .5em 0}.wp-block-image .alignright{float:right;margin:.5em 0 .5em 1em}.wp-block-image .aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto}.wp-block-image figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-image .is-style-rounded img,.wp-block-image.is-style-circle-mask img,.wp-block-image.is-style-rounded img{border-radius:9999px}@supports ((-webkit-mask-image:none) or (mask-image:none)) or (-webkit-mask-image:none){.wp-block-image.is-style-circle-mask img{border-radius:0;-webkit-mask-image:url('data:image/svg+xml;utf8,');mask-image:url('data:image/svg+xml;utf8,');mask-mode:alpha;-webkit-mask-position:center;mask-position:center;-webkit-mask-repeat:no-repeat;mask-repeat:no-repeat;-webkit-mask-size:contain;mask-size:contain}}.wp-block-image:where(.has-border-color){border-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-right-color]){border-right-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-left-color]){border-left-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-width]){border-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-top-width]){border-top-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-right-width]){border-right-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-bottom-width]){border-bottom-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}.wp-block-image figure{margin:0}.wp-lightbox-container .img-container{position:relative}.wp-lightbox-container button{background:none;border:none;cursor:zoom-in;height:100%;position:absolute;width:100%;z-index:100}.wp-lightbox-container button:focus-visible{outline:5px auto #212121;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset:5px}.wp-lightbox-overlay{height:100vh;left:0;overflow:hidden;position:fixed;top:0;visibility:hidden;width:100vw;z-index:100000}.wp-lightbox-overlay .close-button{cursor:pointer;padding:0;position:absolute;right:12.5px;top:12.5px;z-index:5000000}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image{align-items:center;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;height:100%;justify-content:center;position:absolute;width:100%;z-index:3000000}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image figcaption{display:none}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image img{max-height:100%;max-width:100%;width:auto}.wp-lightbox-overlay button{background:none;border:none}.wp-lightbox-overlay .scrim{background-color:#fff;height:100%;opacity:.9;position:absolute;width:100%;z-index:2000000}.wp-lightbox-overlay.fade.active{animation:turn-on-visibility .25s both;visibility:visible}.wp-lightbox-overlay.fade.active img{animation:turn-on-visibility .3s both}.wp-lightbox-overlay.fade.hideanimationenabled:not(.active){animation:turn-off-visibility .3s both}.wp-lightbox-overlay.fade.hideanimationenabled:not(.active) img{animation:turn-off-visibility .25s both}.wp-lightbox-overlay.zoom img{height:var(--lightbox-image-max-height);position:absolute;transform-origin:top left;width:var(--lightbox-image-max-width)}.wp-lightbox-overlay.zoom.active{opacity:1;visibility:visible}.wp-lightbox-overlay.zoom.active .wp-block-image img{animation:lightbox-zoom-in .4s forwards}@media (prefers-reduced-motion){.wp-lightbox-overlay.zoom.active .wp-block-image img{animation:turn-on-visibility .4s both}}.wp-lightbox-overlay.zoom.active .scrim{animation:turn-on-visibility .4s forwards}.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .wp-block-image img{animation:lightbox-zoom-out .4s forwards}@media (prefers-reduced-motion){.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .wp-block-image img{animation:turn-off-visibility .4s both}}.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .scrim{animation:turn-off-visibility .4s forwards}html.has-lightbox-open{overflow:hidden}@keyframes turn-on-visibility{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes turn-off-visibility{0%{opacity:1;visibility:visible}99%{opacity:0;visibility:visible}to{opacity:0;visibility:hidden}}@keyframes lightbox-zoom-in{0%{left:var(--lightbox-initial-left-position);top:var(--lightbox-initial-top-position);transform:scale(var(--lightbox-scale-width),var(--lightbox-scale-height))}to{left:var(--lightbox-target-left-position);top:var(--lightbox-target-top-position);transform:scale(1)}}@keyframes lightbox-zoom-out{0%{left:var(--lightbox-target-left-position);top:var(--lightbox-target-top-position);transform:scale(1);visibility:visible}99%{visibility:visible}to{left:var(--lightbox-initial-left-position);top:var(--lightbox-initial-top-position);transform:scale(var(--lightbox-scale-width),var(--lightbox-scale-height))}}ol.wp-block-latest-comments{box-sizing:border-box;margin-left:0}:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height] .wp-block-latest-comments__comment)){line-height:1.1}:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height] .wp-block-latest-comments__comment-excerpt p)){line-height:1.8}.has-dates:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height])),.has-excerpts:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height])){line-height:1.5}.wp-block-latest-comments .wp-block-latest-comments{padding-left:0}.wp-block-latest-comments__comment{list-style:none;margin-bottom:1em}.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment{list-style:none;min-height:2.25em}.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment .wp-block-latest-comments__comment-excerpt,.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment .wp-block-latest-comments__comment-meta{margin-left:3.25em}.wp-block-latest-comments__comment-excerpt p{font-size:.875em;margin:.36em 0 1.4em}.wp-block-latest-comments__comment-date{display:block;font-size:.75em}.wp-block-latest-comments .avatar,.wp-block-latest-comments__comment-avatar{border-radius:1.5em;display:block;float:left;height:2.5em;margin-right:.75em;width:2.5em}.wp-block-latest-comments[class*=-font-size] a,.wp-block-latest-comments[style*=font-size] a{font-size:inherit}.wp-block-latest-posts{box-sizing:border-box}.wp-block-latest-posts.alignleft{margin-right:2em}.wp-block-latest-posts.alignright{margin-left:2em}.wp-block-latest-posts.wp-block-latest-posts__list{list-style:none;padding-left:0}.wp-block-latest-posts.wp-block-latest-posts__list li{clear:both}.wp-block-latest-posts.is-grid{display:flex;flex-wrap:wrap;padding:0}.wp-block-latest-posts.is-grid li{margin:0 1.25em 1.25em 0;width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-latest-posts.columns-2 li{width:calc(50% - .625em)}.wp-block-latest-posts.columns-2 li:nth-child(2n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-3 li{width:calc(33.33333% - .83333em)}.wp-block-latest-posts.columns-3 li:nth-child(3n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-4 li{width:calc(25% - .9375em)}.wp-block-latest-posts.columns-4 li:nth-child(4n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-5 li{width:calc(20% - 1em)}.wp-block-latest-posts.columns-5 li:nth-child(5n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-6 li{width:calc(16.66667% - 1.04167em)}.wp-block-latest-posts.columns-6 li:nth-child(6n){margin-right:0}}.wp-block-latest-posts__post-author,.wp-block-latest-posts__post-date{display:block;font-size:.8125em}.wp-block-latest-posts__post-excerpt{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-latest-posts__featured-image a{display:inline-block}.wp-block-latest-posts__featured-image img{height:auto;max-width:100%;width:auto}.wp-block-latest-posts__featured-image.alignleft{float:left;margin-right:1em}.wp-block-latest-posts__featured-image.alignright{float:right;margin-left:1em}.wp-block-latest-posts__featured-image.aligncenter{margin-bottom:1em;text-align:center}ol,ul{box-sizing:border-box}ol.has-background,ul.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-media-text{box-sizing:border-box; direction:ltr; display:grid;grid-template-columns:50% 1fr;grid-template-rows:auto}.wp-block-media-text.has-media-on-the-right{grid-template-columns:1fr 50%}.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-top .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-top .wp-block-media-text__media{align-self:start}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text .wp-block-media-text__media,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-center .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-center .wp-block-media-text__media{align-self:center}.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-bottom .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-bottom .wp-block-media-text__media{align-self:end}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__media{ grid-column:1;grid-row:1; margin:0}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content{direction:ltr; grid-column:2;grid-row:1; padding:0 8%;word-break:break-word}.wp-block-media-text.has-media-on-the-right .wp-block-media-text__media{ grid-column:2;grid-row:1 }.wp-block-media-text.has-media-on-the-right .wp-block-media-text__content{ grid-column:1;grid-row:1 }.wp-block-media-text__media img,.wp-block-media-text__media video{height:auto;max-width:unset;vertical-align:middle;width:100%}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media{background-size:cover;height:100%;min-height:250px}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media>a{display:block;height:100%}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media img{clip:rect(0,0,0,0);border:0;height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}@media (max-width:600px){.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile{grid-template-columns:100%}.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile .wp-block-media-text__media{grid-column:1;grid-row:1}.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile .wp-block-media-text__content{grid-column:1;grid-row:2}}.wp-block-navigation{--navigation-layout-justification-setting:flex-start;--navigation-layout-direction:row;--navigation-layout-wrap:wrap;--navigation-layout-justify:flex-start;--navigation-layout-align:center;position:relative}.wp-block-navigation ul{margin-bottom:0;margin-left:0;margin-top:0;padding-left:0}.wp-block-navigation ul,.wp-block-navigation ul li{list-style:none;padding:0}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item{align-items:center;display:flex;position:relative}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item .wp-block-navigation__submenu-container:empty{display:none}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__content{display:block}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__content.wp-block-navigation-item__content{color:inherit}.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content,.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content:active,.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content:focus{text-decoration:underline}.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content,.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content:active,.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content:focus{text-decoration:line-through}.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a{text-decoration:none}.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a:active,.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a:focus{text-decoration:none}.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-icon{align-self:center;background-color:inherit;border:none;color:currentColor;display:inline-block;font-size:inherit;height:.6em;line-height:0;margin-left:.25em;padding:0;width:.6em}.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-icon svg{stroke:currentColor;display:inline-block;height:inherit;margin-top:.075em;width:inherit}.wp-block-navigation.is-vertical{--navigation-layout-direction:column;--navigation-layout-justify:initial;--navigation-layout-align:flex-start}.wp-block-navigation.no-wrap{--navigation-layout-wrap:nowrap}.wp-block-navigation.items-justified-center{--navigation-layout-justification-setting:center;--navigation-layout-justify:center}.wp-block-navigation.items-justified-center.is-vertical{--navigation-layout-align:center}.wp-block-navigation.items-justified-right{--navigation-layout-justification-setting:flex-end;--navigation-layout-justify:flex-end}.wp-block-navigation.items-justified-right.is-vertical{--navigation-layout-align:flex-end}.wp-block-navigation.items-justified-space-between{--navigation-layout-justification-setting:space-between;--navigation-layout-justify:space-between}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{align-items:normal;background-color:inherit;color:inherit;display:flex;flex-direction:column;height:0;left:-1px;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:100%;transition:opacity .1s linear;visibility:hidden;width:0;z-index:2}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container>.wp-block-navigation-item>.wp-block-navigation-item__content{display:flex;flex-grow:1}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container>.wp-block-navigation-item>.wp-block-navigation-item__content .wp-block-navigation__submenu-icon{margin-left:auto;margin-right:0}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-item__content{margin:0}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:100%;top:-1px}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container:before{background:transparent;content:"";display:block;height:100%;position:absolute;right:100%;width:.5em}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-icon{margin-right:.25em}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-icon svg{transform:rotate(-90deg)}}.wp-block-navigation .has-child:not(.open-on-click):hover>.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation .has-child:not(.open-on-click):not(.open-on-hover-click):focus-within>.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation-submenu__toggle[aria-expanded=true]~.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation.has-background .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{left:0;top:100%}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation.has-background .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:100%;top:0}}.wp-block-navigation-submenu{display:flex;position:relative}.wp-block-navigation-submenu .wp-block-navigation__submenu-icon svg{stroke:currentColor}button.wp-block-navigation-item__content{background-color:transparent;border:none;color:currentColor;font-family:inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;text-align:left;text-transform:inherit}.wp-block-navigation-submenu__toggle{cursor:pointer}.wp-block-navigation-item.open-on-click .wp-block-navigation-submenu__toggle{padding-right:.85em}.wp-block-navigation-item.open-on-click .wp-block-navigation-submenu__toggle+.wp-block-navigation__submenu-icon{margin-left:-.6em;pointer-events:none}.wp-block-navigation .wp-block-page-list,.wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-close,.wp-block-navigation__responsive-container,.wp-block-navigation__responsive-container-content,.wp-block-navigation__responsive-dialog{gap:inherit}:where(.wp-block-navigation.has-background .wp-block-navigation-item a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation.has-background .wp-block-navigation-submenu a:not(.wp-element-button)){padding:.5em 1em}:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-item a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-submenu a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-submenu button.wp-block-navigation-item__content),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-pages-list__item button.wp-block-navigation-item__content){padding:.5em 1em}.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:0}.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:-1px;right:-1px}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:100%}}.wp-block-navigation:not(.has-background) .wp-block-navigation__submenu-container{background-color:#fff;border:1px solid rgba(0,0,0,.15);color:#000}.wp-block-navigation__container{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial);list-style:none;margin:0;padding-left:0}.wp-block-navigation__container .is-responsive{display:none}.wp-block-navigation__container:only-child,.wp-block-page-list:only-child{flex-grow:1}@keyframes overlay-menu__fade-in-animation{0%{opacity:0;transform:translateY(.5em)}to{opacity:1;transform:translateY(0)}}.wp-block-navigation__responsive-container{bottom:0;display:none;left:0;position:fixed;right:0;top:0}.wp-block-navigation__responsive-container .wp-block-navigation-link a{color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container .wp-block-navigation__responsive-container-content{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial)}.wp-block-navigation__responsive-container:not(.is-menu-open.is-menu-open){background-color:inherit;color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{animation:overlay-menu__fade-in-animation .1s ease-out;animation-fill-mode:forwards;background-color:inherit;display:flex;flex-direction:column;padding:var(--wp--style--root--padding-top,2rem) var(--wp--style--root--padding-right,2rem) var(--wp--style--root--padding-bottom,2rem) var(--wp--style--root--padding-left,2rem);z-index:100000}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{animation-delay:0s;animation-duration:1ms}}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content{align-items:var(--navigation-layout-justification-setting,inherit);display:flex;flex-direction:column;flex-wrap:nowrap;overflow:visible;padding-top:calc(2rem + 24px)}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-page-list{justify-content:flex-start}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-icon{display:none}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{border:none;height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:initial;padding-left:2rem;padding-right:2rem;position:static;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-container{gap:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-container{padding-top:var(--wp--style--block-gap,2em)}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation-item__content{padding:0}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation-item,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-page-list{align-items:var(--navigation-layout-justification-setting,initial);display:flex;flex-direction:column}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation-item,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation-item .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-page-list{background:transparent;color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:auto}@media (min-width:600px){.wp-block-navigation__responsive-container:not(.hidden-by-default):not(.is-menu-open){background-color:inherit;display:block;position:relative;width:100%;z-index:auto}.wp-block-navigation__responsive-container:not(.hidden-by-default):not(.is-menu-open) .wp-block-navigation__responsive-container-close{display:none}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container{left:0}}.wp-block-navigation:not(.has-background) .wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{background-color:#fff;color:#000}.wp-block-navigation__toggle_button_label{font-size:1rem;font-weight:700}.wp-block-navigation__responsive-container-close,.wp-block-navigation__responsive-container-open{background:transparent;border:none;color:currentColor;cursor:pointer;margin:0;padding:0;text-transform:inherit;vertical-align:middle}.wp-block-navigation__responsive-container-close svg,.wp-block-navigation__responsive-container-open svg{fill:currentColor;display:block;height:24px;pointer-events:none;width:24px}.wp-block-navigation__responsive-container-open{display:flex}.wp-block-navigation__responsive-container-open.wp-block-navigation__responsive-container-open.wp-block-navigation__responsive-container-open{font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}@media (min-width:600px){.wp-block-navigation__responsive-container-open:not(.always-shown){display:none}}.wp-block-navigation__responsive-container-close{position:absolute;right:0;top:0;z-index:2}.wp-block-navigation__responsive-container-close.wp-block-navigation__responsive-container-close.wp-block-navigation__responsive-container-close{font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}.wp-block-navigation__responsive-close{width:100%}.has-modal-open .wp-block-navigation__responsive-close{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:var(--wp--style--global--wide-size,100%)}.wp-block-navigation__responsive-close:focus{outline:none}.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-close,.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content,.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{box-sizing:border-box}.wp-block-navigation__responsive-dialog{position:relative}.has-modal-open .admin-bar .is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{margin-top:46px}@media (min-width:782px){.has-modal-open .admin-bar .is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{margin-top:32px}}html.has-modal-open{overflow:hidden}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__label{overflow-wrap:break-word;word-break:normal}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__description{display:none}.wp-block-navigation .wp-block-page-list{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);background-color:inherit;display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial)}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item{background-color:inherit}.is-small-text{font-size:.875em}.is-regular-text{font-size:1em}.is-large-text{font-size:2.25em}.is-larger-text{font-size:3em}.has-drop-cap:not(:focus):first-letter{float:left;font-size:8.4em;font-style:normal;font-weight:100;line-height:.68;margin:.05em .1em 0 0;text-transform:uppercase}body.rtl .has-drop-cap:not(:focus):first-letter{float:none;margin-left:.1em}p.has-drop-cap.has-background{overflow:hidden}p.has-background{padding:1.25em 2.375em}:where(p.has-text-color:not(.has-link-color)) a{color:inherit}.wp-block-post-author{display:flex;flex-wrap:wrap}.wp-block-post-author__byline{font-size:.5em;margin-bottom:0;margin-top:0;width:100%}.wp-block-post-author__avatar{margin-right:1em}.wp-block-post-author__bio{font-size:.7em;margin-bottom:.7em}.wp-block-post-author__content{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-post-author__name{margin:0}.wp-block-post-comments-form{box-sizing:border-box}.wp-block-post-comments-form[style*=font-weight]:where(.comment-reply-title){font-weight:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=font-family]:where(.comment-reply-title){font-family:inherit}.wp-block-post-comments-form[class*=-font-size]:where(.comment-reply-title),.wp-block-post-comments-form[style*=font-size]:where(.comment-reply-title){font-size:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=line-height]:where(.comment-reply-title){line-height:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=font-style]:where(.comment-reply-title){font-style:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=letter-spacing]:where(.comment-reply-title){letter-spacing:inherit}.wp-block-post-comments-form input[type=submit]{box-shadow:none;cursor:pointer;display:inline-block;overflow-wrap:break-word;text-align:center}.wp-block-post-comments-form input:not([type=submit]),.wp-block-post-comments-form textarea{border:1px solid #949494;font-family:inherit;font-size:1em}.wp-block-post-comments-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments-form textarea{padding:calc(.667em + 2px)}.wp-block-post-comments-form .comment-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]):not([type=hidden]),.wp-block-post-comments-form .comment-form textarea{box-sizing:border-box;display:block;width:100%}.wp-block-post-comments-form .comment-form-author label,.wp-block-post-comments-form .comment-form-email label,.wp-block-post-comments-form .comment-form-url label{display:block;margin-bottom:.25em}.wp-block-post-comments-form .comment-form-cookies-consent{display:flex;gap:.25em}.wp-block-post-comments-form .comment-form-cookies-consent #wp-comment-cookies-consent{margin-top:.35em}.wp-block-post-comments-form .comment-reply-title{margin-bottom:0}.wp-block-post-comments-form .comment-reply-title:where(small){font-size:var(--wp--preset--font-size--medium,smaller);margin-left:.5em}.wp-block-post-date{box-sizing:border-box}:where(.wp-block-post-excerpt){margin-bottom:var(--wp--style--block-gap);margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-post-excerpt__excerpt{margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-post-excerpt__more-text{margin-bottom:0;margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-post-excerpt__more-link{display:inline-block}.wp-block-post-featured-image{margin-left:0;margin-right:0}.wp-block-post-featured-image a{display:block;height:100%}.wp-block-post-featured-image img{box-sizing:border-box;height:auto;max-width:100%;vertical-align:bottom;width:100%}.wp-block-post-featured-image.alignfull img,.wp-block-post-featured-image.alignwide img{width:100%}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim{background-color:#000;inset:0;position:absolute}.wp-block-post-featured-image{position:relative}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-gradient{background-color:transparent}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-0{opacity:0}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-10{opacity:.1}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-20{opacity:.2}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-30{opacity:.3}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-40{opacity:.4}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-50{opacity:.5}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-60{opacity:.6}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-70{opacity:.7}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-80{opacity:.8}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-90{opacity:.9}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-100{opacity:1}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-previous{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-previous:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-next{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-next:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-post-terms{box-sizing:border-box}.wp-block-post-terms .wp-block-post-terms__separator{white-space:pre-wrap}.wp-block-post-time-to-read,.wp-block-post-title{box-sizing:border-box}.wp-block-post-title{word-break:break-word}.wp-block-post-title a{display:inline-block}.wp-block-preformatted{white-space:pre-wrap}.wp-block-preformatted.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-pullquote{box-sizing:border-box;overflow-wrap:break-word;padding:3em 0;text-align:center}.wp-block-pullquote blockquote,.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote p{color:inherit}.wp-block-pullquote.alignleft,.wp-block-pullquote.alignright{max-width:420px}.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote footer{position:relative}.wp-block-pullquote .has-text-color a{color:inherit}:where(.wp-block-pullquote){margin:0 0 1em}.wp-block-pullquote.has-text-align-left blockquote{text-align:left}.wp-block-pullquote.has-text-align-right blockquote{text-align:right}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color{border:none}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:60%}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote p{font-size:2em;margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote cite{font-style:normal;text-transform:none}.wp-block-pullquote cite{color:inherit}.wp-block-post-template{list-style:none;margin-bottom:0;margin-top:0;max-width:100%;padding:0}.wp-block-post-template.wp-block-post-template{background:none}.wp-block-post-template.is-flex-container{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;gap:1.25em}.wp-block-post-template.is-flex-container>li{margin:0;width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-2>li{width:calc(50% - .625em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-3>li{width:calc(33.33333% - .83333em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-4>li{width:calc(25% - .9375em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-5>li{width:calc(20% - 1em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-6>li{width:calc(16.66667% - 1.04167em)}}@media (max-width:600px){.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid{grid-template-columns:1fr}}.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-next,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-numbers,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-previous{margin-bottom:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-next:last-child,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-numbers:last-child,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-previous:last-child{margin-right:0}.wp-block-query-pagination.is-content-justification-space-between>.wp-block-query-pagination-next:last-of-type{margin-inline-start:auto}.wp-block-query-pagination.is-content-justification-space-between>.wp-block-query-pagination-previous:first-child{margin-inline-end:auto}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-previous-arrow{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-previous-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-next-arrow{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-next-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-query-pagination.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-query-title,.wp-block-quote{box-sizing:border-box}.wp-block-quote{overflow-wrap:break-word}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)),.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)){margin-bottom:1em;padding:0 1em}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) p,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) p{font-size:1.5em;font-style:italic;line-height:1.6}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) cite,.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) footer,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) cite,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) footer{font-size:1.125em;text-align:right}.wp-block-read-more{display:block;width:-moz-fit-content;width:fit-content}.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]),.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]):active,.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]):focus{text-decoration:none}ul.wp-block-rss{list-style:none;padding:0}ul.wp-block-rss.wp-block-rss{box-sizing:border-box}ul.wp-block-rss.alignleft{margin-right:2em}ul.wp-block-rss.alignright{margin-left:2em}ul.wp-block-rss.is-grid{display:flex;flex-wrap:wrap;list-style:none;padding:0}ul.wp-block-rss.is-grid li{margin:0 1em 1em 0;width:100%}@media (min-width:600px){ul.wp-block-rss.columns-2 li{width:calc(50% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-3 li{width:calc(33.33333% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-4 li{width:calc(25% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-5 li{width:calc(20% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-6 li{width:calc(16.66667% - 1em)}}.wp-block-rss__item-author,.wp-block-rss__item-publish-date{display:block;font-size:.8125em}.wp-block-search__button{margin-left:10px;word-break:normal}.wp-block-search__button.has-icon{line-height:0}.wp-block-search__button svg{fill:currentColor;min-height:24px;min-width:24px;vertical-align:text-bottom}:where(.wp-block-search__button){border:1px solid #ccc;padding:6px 10px}.wp-block-search__inside-wrapper{display:flex;flex:auto;flex-wrap:nowrap;max-width:100%}.wp-block-search__label{width:100%}.wp-block-search__input{-webkit-appearance:initial;appearance:none;border:1px solid #949494;flex-grow:1;margin-left:0;margin-right:0;min-width:3rem;padding:8px;text-decoration:unset}.wp-block-search.wp-block-search__button-only .wp-block-search__button{margin-left:0}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper){border:1px solid #949494;box-sizing:border-box;padding:4px}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper) .wp-block-search__input{border:none;border-radius:0;padding:0 4px}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper) .wp-block-search__input:focus{outline:none}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper):where(.wp-block-search__button){padding:4px 8px}.wp-block-search.aligncenter .wp-block-search__inside-wrapper{margin:auto}.wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__inside-wrapper{min-width:0;transition-property:width}.wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__input{flex-basis:100%;transition-duration:.3s}.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden,.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden .wp-block-search__inside-wrapper{overflow:hidden}.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden .wp-block-search__input{border-left-width:0;border-right-width:0;flex-basis:0;flex-grow:0;margin:0;min-width:0;padding-left:0;padding-right:0;width:0}.wp-block[data-align=right] .wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__inside-wrapper{float:right}.wp-block-separator{border:1px solid;border-left:none;border-right:none}.wp-block-separator.is-style-dots{background:none;border:none;height:auto;line-height:1;text-align:center}.wp-block-separator.is-style-dots:before{color:currentColor;content:"···";font-family:serif;font-size:1.5em;letter-spacing:2em;padding-left:2em}.wp-block-site-logo{box-sizing:border-box;line-height:0}.wp-block-site-logo a{display:inline-block}.wp-block-site-logo.is-default-size img{height:auto;width:120px}.wp-block-site-logo img{height:auto;max-width:100%}.wp-block-site-logo a,.wp-block-site-logo img{border-radius:inherit}.wp-block-site-logo.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center}.wp-block-site-logo.is-style-rounded{border-radius:9999px}.wp-block-site-title a{color:inherit}.wp-block-social-links{background:none;box-sizing:border-box;margin-left:0;padding-left:0;padding-right:0;text-indent:0}.wp-block-social-links .wp-social-link a,.wp-block-social-links .wp-social-link a:hover{border-bottom:0;box-shadow:none;text-decoration:none}.wp-block-social-links .wp-social-link a{padding:.25em}.wp-block-social-links .wp-social-link svg{height:1em;width:1em}.wp-block-social-links .wp-social-link span:not(.screen-reader-text){font-size:.65em;margin-left:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-social-links.has-small-icon-size{font-size:16px}.wp-block-social-links,.wp-block-social-links.has-normal-icon-size{font-size:24px}.wp-block-social-links.has-large-icon-size{font-size:36px}.wp-block-social-links.has-huge-icon-size{font-size:48px}.wp-block-social-links.aligncenter{display:flex;justify-content:center}.wp-block-social-links.alignright{justify-content:flex-end}.wp-block-social-link{border-radius:9999px;display:block;height:auto;transition:transform .1s ease}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-social-link{transition-delay:0s;transition-duration:0s}}.wp-block-social-link a{align-items:center;display:flex;line-height:0;transition:transform .1s ease}.wp-block-social-link:hover{transform:scale(1.1)}.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor svg,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:active,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:hover,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:visited{fill:currentColor;color:currentColor}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link{background-color:#f0f0f0;color:#444}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-amazon{background-color:#f90;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-bandcamp{background-color:#1ea0c3;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-behance{background-color:#0757fe;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-codepen{background-color:#1e1f26;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-deviantart{background-color:#02e49b;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-dribbble{background-color:#e94c89;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-dropbox{background-color:#4280ff;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-etsy{background-color:#f45800;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-facebook{background-color:#1778f2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-fivehundredpx{background-color:#000;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-flickr{background-color:#0461dd;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-foursquare{background-color:#e65678;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-github{background-color:#24292d;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-goodreads{background-color:#eceadd;color:#382110}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-google{background-color:#ea4434;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-instagram{background-color:#f00075;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-lastfm{background-color:#e21b24;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-linkedin{background-color:#0d66c2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-mastodon{background-color:#3288d4;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-medium{background-color:#02ab6c;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-meetup{background-color:#f6405f;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-patreon{background-color:#ff424d;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-pinterest{background-color:#e60122;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-pocket{background-color:#ef4155;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-reddit{background-color:#ff4500;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-skype{background-color:#0478d7;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-snapchat{stroke:#000;background-color:#fefc00;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-soundcloud{background-color:#ff5600;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-spotify{background-color:#1bd760;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-telegram{background-color:#2aabee;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-tiktok{background-color:#000;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-tumblr{background-color:#011835;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-twitch{background-color:#6440a4;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-twitter{background-color:#1da1f2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-vimeo{background-color:#1eb7ea;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-vk{background-color:#4680c2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-wordpress{background-color:#3499cd;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-whatsapp{background-color:#25d366;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-yelp{background-color:#d32422;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-youtube{background-color:red;color:#fff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link{background:none}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link a{padding:0}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link svg{height:1.25em;width:1.25em}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-amazon{color:#f90}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-bandcamp{color:#1ea0c3}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-behance{color:#0757fe}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-codepen{color:#1e1f26}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-deviantart{color:#02e49b}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-dribbble{color:#e94c89}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-dropbox{color:#4280ff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-etsy{color:#f45800}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-facebook{color:#1778f2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-fivehundredpx{color:#000}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-flickr{color:#0461dd}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-foursquare{color:#e65678}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-github{color:#24292d}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-goodreads{color:#382110}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-google{color:#ea4434}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-instagram{color:#f00075}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-lastfm{color:#e21b24}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-linkedin{color:#0d66c2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-mastodon{color:#3288d4}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-medium{color:#02ab6c}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-meetup{color:#f6405f}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-patreon{color:#ff424d}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-pinterest{color:#e60122}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-pocket{color:#ef4155}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-reddit{color:#ff4500}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-skype{color:#0478d7}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-snapchat{stroke:#000;color:#fff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-soundcloud{color:#ff5600}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-spotify{color:#1bd760}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-telegram{color:#2aabee}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-tiktok{color:#000}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-tumblr{color:#011835}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-twitch{color:#6440a4}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-twitter{color:#1da1f2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-vimeo{color:#1eb7ea}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-vk{color:#4680c2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-whatsapp{color:#25d366}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-wordpress{color:#3499cd}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-yelp{color:#d32422}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-youtube{color:red}.wp-block-social-links.is-style-pill-shape .wp-social-link{width:auto}.wp-block-social-links.is-style-pill-shape .wp-social-link a{padding-left:.66667em;padding-right:.66667em}.wp-block-social-links:not(.has-icon-color):not(.has-icon-background-color) .wp-social-link-snapchat .wp-block-social-link-label{color:#000}.wp-block-spacer{clear:both}.wp-block-tag-cloud{box-sizing:border-box}.wp-block-tag-cloud.aligncenter{justify-content:center;text-align:center}.wp-block-tag-cloud.alignfull{padding-left:1em;padding-right:1em}.wp-block-tag-cloud a{display:inline-block;margin-right:5px}.wp-block-tag-cloud span{display:inline-block;margin-left:5px;text-decoration:none}.wp-block-tag-cloud.is-style-outline{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:1ch}.wp-block-tag-cloud.is-style-outline a{border:1px solid;font-size:unset;margin-right:0;padding:1ch 2ch;text-decoration:none}.wp-block-table{}.wp-block-table table{border-collapse:collapse;width:100%}.wp-block-table thead{border-bottom:3px solid}.wp-block-table tfoot{border-top:3px solid}.wp-block-table td,.wp-block-table th{border:1px solid;padding:.5em}.wp-block-table .has-fixed-layout{table-layout:fixed;width:100%}.wp-block-table .has-fixed-layout td,.wp-block-table .has-fixed-layout th{word-break:break-word}.wp-block-table.aligncenter,.wp-block-table.alignleft,.wp-block-table.alignright{display:table;width:auto}.wp-block-table.aligncenter td,.wp-block-table.aligncenter th,.wp-block-table.alignleft td,.wp-block-table.alignleft th,.wp-block-table.alignright td,.wp-block-table.alignright th{word-break:break-word}.wp-block-table .has-subtle-light-gray-background-color{background-color:#f3f4f5}.wp-block-table .has-subtle-pale-green-background-color{background-color:#e9fbe5}.wp-block-table .has-subtle-pale-blue-background-color{background-color:#e7f5fe}.wp-block-table .has-subtle-pale-pink-background-color{background-color:#fcf0ef}.wp-block-table.is-style-stripes{background-color:transparent;border-bottom:1px solid #f0f0f0;border-collapse:inherit;border-spacing:0}.wp-block-table.is-style-stripes tbody tr:nth-child(odd){background-color:#f0f0f0}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-light-gray-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#f3f4f5}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-green-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#e9fbe5}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-blue-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#e7f5fe}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-pink-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#fcf0ef}.wp-block-table.is-style-stripes td,.wp-block-table.is-style-stripes th{border-color:transparent}.wp-block-table .has-border-color td,.wp-block-table .has-border-color th,.wp-block-table .has-border-color tr,.wp-block-table .has-border-color>*{border-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child,.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child td,.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child th,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>*,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>* td,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>* th{border-top-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:not(:first-child){border-top-color:currentColor}.wp-block-table table[style*=border-right-color] td:last-child,.wp-block-table table[style*=border-right-color] th,.wp-block-table table[style*=border-right-color] tr,.wp-block-table table[style*=border-right-color]>*{border-right-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child td,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child th,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>*,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>* td,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>* th{border-bottom-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:not(:last-child){border-bottom-color:currentColor}.wp-block-table table[style*=border-left-color] td:first-child,.wp-block-table table[style*=border-left-color] th,.wp-block-table table[style*=border-left-color] tr,.wp-block-table table[style*=border-left-color]>*{border-left-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-style] td,.wp-block-table table[style*=border-style] th,.wp-block-table table[style*=border-style] tr,.wp-block-table table[style*=border-style]>*{border-style:inherit}.wp-block-table table[style*=border-width] td,.wp-block-table table[style*=border-width] th,.wp-block-table table[style*=border-width] tr,.wp-block-table table[style*=border-width]>*{border-style:inherit;border-width:inherit}:where(.wp-block-term-description){margin-bottom:var(--wp--style--block-gap);margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-term-description p{margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-text-columns,.wp-block-text-columns.aligncenter{display:flex}.wp-block-text-columns .wp-block-column{margin:0 1em;padding:0}.wp-block-text-columns .wp-block-column:first-child{margin-left:0}.wp-block-text-columns .wp-block-column:last-child{margin-right:0}.wp-block-text-columns.columns-2 .wp-block-column{width:50%}.wp-block-text-columns.columns-3 .wp-block-column{width:33.33333%}.wp-block-text-columns.columns-4 .wp-block-column{width:25%}pre.wp-block-verse{white-space:pre-wrap}:where(pre.wp-block-verse){font-family:inherit}.wp-block-video{box-sizing:border-box}.wp-block-video video{width:100%}@supports (position:sticky){.wp-block-video [poster]{object-fit:cover}}.wp-block-video.aligncenter{text-align:center}.wp-block-video figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.editor-styles-wrapper,.entry-content{counter-reset:footnotes}a[data-fn].fn{counter-increment:footnotes;display:inline-flex;font-size:smaller;text-decoration:none;text-indent:-9999999px;vertical-align:super}a[data-fn].fn:after{content:"[" counter(footnotes) "]";float:left;text-indent:0}.wp-element-button{cursor:pointer}:root{--wp--preset--font-size--normal:16px;--wp--preset--font-size--huge:42px}:root .has-very-light-gray-background-color{background-color:#eee}:root .has-very-dark-gray-background-color{background-color:#313131}:root .has-very-light-gray-color{color:#eee}:root .has-very-dark-gray-color{color:#313131}:root .has-vivid-green-cyan-to-vivid-cyan-blue-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#00d084,#0693e3)}:root .has-purple-crush-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#34e2e4,#4721fb 50%,#ab1dfe)}:root .has-hazy-dawn-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#faaca8,#dad0ec)}:root .has-subdued-olive-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fafae1,#67a671)}:root .has-atomic-cream-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fdd79a,#004a59)}:root .has-nightshade-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#330968,#31cdcf)}:root .has-midnight-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#020381,#2874fc)}.has-regular-font-size{font-size:1em}.has-larger-font-size{font-size:2.625em}.has-normal-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--normal)}.has-huge-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--huge)}.has-text-align-center{text-align:center}.has-text-align-left{text-align:left}.has-text-align-right{text-align:right}#end-resizable-editor-section{display:none}.aligncenter{clear:both}.items-justified-left{justify-content:flex-start}.items-justified-center{justify-content:center}.items-justified-right{justify-content:flex-end}.items-justified-space-between{justify-content:space-between}.screen-reader-text{clip:rect(1px,1px,1px,1px);word-wrap:normal;border:0;-webkit-clip-path:inset(50%);clip-path:inset(50%);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}.screen-reader-text:focus{clip:auto;background-color:#ddd;-webkit-clip-path:none;clip-path:none;color:#444;display:block;font-size:1em;height:auto;left:5px;line-height:normal;padding:15px 23px 14px;text-decoration:none;top:5px;width:auto;z-index:100000}html:where(.has-border-color){border-style:solid}html:where([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}html:where([style*=border-right-color]){border-right-style:solid}html:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-style:solid}html:where([style*=border-left-color]){border-left-style:solid}html:where([style*=border-width]){border-style:solid}html:where([style*=border-top-width]){border-top-style:solid}html:where([style*=border-right-width]){border-right-style:solid}html:where([style*=border-bottom-width]){border-bottom-style:solid}html:where([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}html:where(img[class*=wp-image-]){height:auto;max-width:100%}:where(figure){margin:0 0 1em}html:where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--position-offset:var(--wp-admin--admin-bar--height,0px)}@media screen and (max-width:600px){html:where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--position-offset:0px}} amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:300px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} div#amp-user-notification_60{ position: fixed; } #amp-user-notification_60{ background-color: #ffffff; } #amp-user-notification_60.ampforwp_cta_notification_bar p{ color:#ffffff } #amp-user-notification_60 .amp_cta_notification_bar_btn a { background-color: #d4ba66; color: #000000; } #amp-user-notification_60 .ampforwp_cta_secondary_button a{ background-color: #666666; color: #fff; } #amp-user-notification_60 .ampforwp_cta_cls_icon{ background-color: #fff; color: #000; } #amp-user-notification_60 button.ampforwp_cls_btn{ background-color: #fff; color: #000; } #amp-user-notification_60 { bottom:0px; z-index:9998; } .btt{bottom:55px;} .ampforwp_cta_notification_bar p{ display: block; text-align: center; line-height: 1.0; position:relative; } .ampforwp_cta_notification_bar { padding:13px 0px 13px 0px; font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 100%; flex-wrap: wrap; box-shadow: 0 0 11px rgba(0,0,0,.15); } .amp_notifi_de_btn{ display: inline-block; margin-left: 10px; font-size: 12px; line-height: 1; position:relative; } .ampforwp_cta_notification_bar .ampforwp_cta_secondary_button a { padding: 6px 14px; border-radius: 43px; display:inline-block; text-decoration:none; } .ampforwp_cta_notification_bar button{ font-size: 12px; height: 20px; position: absolute; right: 6px; border: 0; border-radius: 10px; } .ampforwp_cta_notification_bar .amp_cta_notification_bar_btn a { padding: 6px 8px; border-radius: 43px; text-decoration:none; display:inline-block; } .ampforwp_contact_bar_parent { position: fixed; left: 0; line-height: 0; width: 100%; z-index: 99999; display: inline-block; } .ampforwp_contact_bar ul{ display: table; height: inherit; list-style-type: none; margin: 0 auto; max-width: 100%; padding: 0; table-layout: fixed; width: inherit; list-style: none; } .ampforwp_contact_bar ul li { display: table-cell; text-align: center; vertical-align: middle; } .bar_phone{ position:relative } .bar_phone a:before { content: ""; display:inline-block; width: 4px; height: 8px; border-width: 6px 0 6px 3px; border-style: solid; border-color: #fff; background: transparent; transform: rotate(-30deg); box-sizing: initial; border-top-left-radius: 3px 5px; border-bottom-left-radius: 3px 5px; } .ampforwp_contact_bar ul li a { color: #fff; } #cta-optin-lightbox {z-index:10001;} amp-user-notification.amp-active { visibility: hidden; animation: 0s linear 2s forwards amp-cta-delay; } div#amp-user-notification_60{ visibility: hidden; animation: 0s linear 2s forwards amp-cta-delay; } @keyframes amp-cta-delay { to { visibility: visible; } } .amp_pb{display: inline-block;width: 100%;}.row{display: inline-flex;width: 100%;}.col-2{ width: calc(50% - 5px);float:left;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){ padding-right:5px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){ padding-left:5px;}.cb{clear:both;}.amp_blurb{text-align:center}.amp_blurb amp-img{margin: 0 auto;}.amp_btn{text-align:center}.amp_btn a{background: #f92c8b;color: #fff;padding: 9px 20px;border-radius: 3px;display: inline-block;box-shadow: 1px 1px 4px #ccc;}.ap_r_12.ap-fl{width:90%;}.ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_12.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_12{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; } .ap_m_27 .cntn-2{ display:flex; width:100%; align-items:center; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:50%; line-height:0; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-img amp-img{ max-width:100%; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-img img{width:100%;height:auto;} .ap_m_27 .cntn-desc{ width:50%; color:#404040; padding:20px; font-size:22px; font-weight: 400; text-align: center; line-height:1.6; margin:0 auto; } .ap_m_27 .cntn-desc h1{ font-size:42px; line-height:1.2; font-weight: 500; margin:0px 10px 50px 10px ; color:#404040; } .ap_m_27 .sub-heading{ font-size:28px; line-height:1.5; font-weight:400; color:#404040; margin: 20px 20px 10px 40px ; display: inline-block; } .ap_m_27 .cntn-desc a{ color:#0070c9; font-size:18px; line-height:1.4; font-weight:500; margin-top: 10px; display: inline-block; } .contents_presentation{line-height:0;} .ap_r_11.ap-fl{width:90%;}.ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_11.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_11{ color: #404040; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_32{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_32 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_21.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:21px;color:#404040;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_22.button-mod {width:100%;display:inline-block;text-align:center;margin:0px 0px 20px 0px ;padding:0px;}.ap_m_22 .btn-txt{font-size:20px; border-radius:0px; color:#000000;background:#d4ba66;display: inline-block;padding:10px 20px; width:200px;font-weight:400;box-sizing:initial; }.button-mod span{display: block;font-size: 12px;color: #404040;font-weight:300;margin-top:10px} .ap_r_14.ap-fl{width:90%;}.ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_14.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_14{ color: #000; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_33{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_33 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_34.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:21px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_35.feature-mod{margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_35 .ln-fx{width:100%;display:flex; flex-wrap:wrap;}.ap_m_35 .feat-blk{ margin: 0 3% 3% 0; background: #f4f4f4; width: 47%; text-align: center;padding: 40px; position: relative;color: #26292c;}.ap_m_35 .feat-blk p{color: #333;font-size: 18px;padding-top:15px;}.ap_m_35 .feat-blk h1{font-size:28px;}.ap_m_35 .feat-blk h2{font-size:25px;}.ap_m_35 .feat-blk h3{font-size:22px;}.ap_m_35 .feat-blk h4{font-size:19px;}.ap_m_35 .feat-blk h5{font-size:17px;}.ap_m_35 .feat-blk h6{font-size:15px;}.ap_m_35 .feat-blk h1, .ap_m_35 .feat-blk h2, .ap_m_35 .feat-blk h3, .ap_m_35 .feat-blk h4, .ap_m_35 .feat-blk h5, .ap_m_35 .feat-blk h6{ color:#404040;font-weight:400;padding-bottom:15px;}.ap_m_35 .feat-blk amp-img{margin:0 auto;width:600px;max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk .fe_btn{ font-size:16px; font-weight:400; color:#404040; background:#d4ba66; border-radius:0px; padding: 10px 20px; margin-top: 15px; display: inline-block;} .ap_m_35 .bg_color_0{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_1{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_2{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_3{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_4{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_5{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_6{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_7{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_8{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_9{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_10{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_11{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_12{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_13{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_14{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_15{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_16{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_17{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_18{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_19{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_20{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_21{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_22{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_23{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_24{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_25{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_26{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_27{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_28{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_29{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_30{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_31{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_32{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_35 .bg_color_33{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .pri-mod-2{ text-align:center; } .pri-cnt-2{ padding:20px 0px; text-align: left; } .pri-cnt-2 li{ list-style-type:none; } .ap_r_9.ap-fl{width:90%;}.ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_9.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_9{ color: #000; margin:0px auto; padding:0px 0px 20px 0px ; }.ap_m_18{width:100%;text-align:center;margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_18 .h-txt{font-size:38px;color:#404040;letter-spacing:0px;font-weight:500;line-height:1.4;}.ap_m_30.feature-mod{margin:20px 0px;padding:0px;}.ap_m_30 .ln-fx{width:100%;display:flex; flex-wrap:wrap;}.ap_m_30 .feat-blk{ margin: 0 3% 3% 0; background: #f4f4f4; width: 47%; text-align: center;padding: 40px; position: relative;color: #26292c;}.ap_m_30 .feat-blk p{color: #333;font-size: 18px;padding-top:15px;}.ap_m_30 .feat-blk h1{font-size:28px;}.ap_m_30 .feat-blk h2{font-size:25px;}.ap_m_30 .feat-blk h3{font-size:22px;}.ap_m_30 .feat-blk h4{font-size:19px;}.ap_m_30 .feat-blk h5{font-size:17px;}.ap_m_30 .feat-blk h6{font-size:15px;}.ap_m_30 .feat-blk h1, .ap_m_30 .feat-blk h2, .ap_m_30 .feat-blk h3, .ap_m_30 .feat-blk h4, .ap_m_30 .feat-blk h5, .ap_m_30 .feat-blk h6{ color:#404040;font-weight:400;padding-bottom:15px;}.ap_m_30 .feat-blk amp-img{margin:0 auto;width:600px;max-width:100%;}.ap_m_30 .feat-blk .fe_btn{ font-size:16px; font-weight:400; color:#404040; background:#d4ba66; border-radius:0px; padding: 10px 20px; margin-top: 15px; display: inline-block;} .ap_m_30 .bg_color_0{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_1{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_2{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_3{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .ap_m_30 .bg_color_4{ background:#ccc; padding:40px; border-radius: 10px; } .pri-mod-2{ text-align:center; } .pri-cnt-2{ padding:20px 0px; text-align: left; } .pri-cnt-2 li{ list-style-type:none; } .ap_r_7.ap-fl{width:90%;}.ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_7.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_7{ color: #404040; margin:0px auto; padding:20px 0px 0px 0px ; }.ap_m_15.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:justify;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#404040;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;}.ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_15.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_15{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; }.ap_m_39.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:left;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_40.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:left;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;} @media(max-width:1024px){.ap-fi{width:100%;}.ap-fi{width:100%;}} @media(max-width:768px){.ap_r_12.ap-fl{width:100%;} .ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_27 .cntn-2{ display:inline-block; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:100%; padding:0; margin-top:30px; } .ap_m_27 .cntn-desc{ width:100%; padding:0; }.col-2{ width:100%; float:none; }.ap_r_11.ap-fl{width:100%;} .ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_21.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_14.ap-fl{width:100%;} .ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_34.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_9.ap-fl{width:100%;} .ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_30 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_7.ap-fl{width:100%;} .ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_15.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;} .ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_39.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_40.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_12.ap-fl{width:100%;} .ap_r_12.ap-fl .col, .ap_r_12.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_27 .cntn-2{ display:inline-block; } .ap_m_27 .cntn-img{ width:100%; padding:0; margin-top:30px; } .ap_m_27 .cntn-desc{ width:100%; padding:0; }.col-2{ width:100%; float:none; }.ap_r_11.ap-fl{width:100%;} .ap_r_11.ap-fl .col, .ap_r_11.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_21.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_14.ap-fl{width:100%;} .ap_r_14.ap-fl .col, .ap_r_14.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_34.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_35 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_9.ap-fl{width:100%;} .ap_r_9.ap-fl .col, .ap_r_9.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_30 .feat-blk{width: 100%;margin-right: 0;}.ap_r_7.ap-fl{width:100%;} .ap_r_7.ap-fl .col, .ap_r_7.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_15.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_15.ap-fl{width:100%;} .ap_r_15.ap-fl .col, .ap_r_15.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_39.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_40.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_27 .cntn-2 { display: inline-block; } .ap_m_27 .cntn-desc { width: 100%; } .ap_m_27 .cntn-img { width: 100%; padding-top: 30px; }} @media(max-width:600px){.ap_m_22 .btn {display: flex;flex-direction: column;align-items: center;}.ap_m_22 .btn {display: flex;flex-direction: column;align-items: center;}} @media(max-width:425px){.col-2{width:100%;float:none;margin-bottom:10%;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){padding-right:0px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){padding-left:0px;}.sbs .col-2{width: calc(50% - 5px);float: left;margin:2px;}.ap_r_12{ }.ap_r_11{ }.ap_m_22 .btn-txt{width:100%;box-sizing:inherit;}.ap_r_14{ }.ap_m_35 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_9{ }.ap_m_30 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_7{ }.ap_r_15{ }.col-2{width:100%;float:none;margin-bottom:10%;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){padding-right:0px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){padding-left:0px;}.sbs .col-2{width: calc(50% - 5px);float: left;margin:2px;}.ap_r_12{ }.ap_r_11{ }.ap_m_22 .btn-txt{width:100%;box-sizing:inherit;}.ap_r_14{ }.ap_m_35 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_9{ }.ap_m_30 .feat-blk amp-img{width:100%;}.ap_r_7{ }.ap_r_15{ }} table {display: -webkit-box;overflow-x: auto;text-align: center;} table td {padding: 0.5em 1em;border: 1px solid #ddd;} table tr:nth-child(odd) td {background: #f7f7f7;} .m-menu{overflow-y: scroll;max-height: 90vh;} .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}.icon-check_circle:before {content: "\e86c";}

#pgc-516-0-0 { width: 100%; } div#pg-516-0 { margin-left: -12%; margin-right: -12%; } .amp-wp-content table , .cntn-wrp.artl-cnt table{height: auto;} amp-img.amp-wp-enforced-sizes[layout=intrinsic] > img, .amp-wp-unknown-size > img { object-fit: contain; } .rtl amp-carousel {direction: ltr;} .rtl .amp-menu .toggle:after{left:0;right:unset;} .sharedaddy li{display:none} sub {vertical-align: sub;font-size: small;} sup {vertical-align: super;font-size: small;} @media only screen and (max-width: 480px) { svg {max-width: 250px;max-height: 250px;} } h2.amp-post-title { word-break: break-word; word-wrap: break-word; } @media (min-width: 768px){ .artl-cnt .wp-block-column { max-width: 100%; }} h1,h2,h3,h4,h5,h6,.amp-wp-title{ font-family:Georgia } /* Tables */ .wp-block-table{ min-width :240px;} table.wp-block-table.alignright,table.wp-block-table.alignleft,table.wp-block-table.aligncenter{width: auto;} table.wp-block-table.aligncenter{width: 50%;} table.wp-block-table.alignfull,table.wp-block-table.alignwide{display: table;} table { overflow-x: auto; } table a:link { font-weight: bold; text-decoration: none; } table a:visited { color: #999999; font-weight: bold; text-decoration: none; } table a:active, table a:hover { color: #bd5a35; text-decoration: underline; } table { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #666; font-size: 15px; text-shadow: 1px 1px 0px #fff; background: inherit; margin: 0px; width: 95%; } table th { padding: 21px 25px 22px 25px; border-top: 1px solid #fafafa; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; background: #ededed; } table th:first-child { text-align: left; padding-left: 20px; } table tr:first-child th:first-child { -webkit-border-top-left-radius: 3px; border-top-left-radius: 3px; } table tr:first-child th:last-child { -webkit-border-top-right-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; } table tr { text-align: center; padding-left: 20px; border: 2px solid #eee;} table td:first-child {padding-left: 20px; border-left: 0; } table td { padding: 18px; border-top: 1px solid #ffffff; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; border-left: 1px solid #e0e0e0;} table tr.even td { background: #f6f6f6; background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f8f8f8), to(#f6f6f6)); } table tr:last-child td {border-bottom: 0;} table tr:last-child td:first-child { -webkit-border-bottom-left-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; } table tr:last-child td:last-child { -webkit-border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; } @media screen and (min-width: 650px) { table {display: inline-table;} } .has-text-align-left { text-align: left;} .has-text-align-right { text-align: right;} .has-text-align-center { text-align: center;} .collapsible-captions amp-img img {object-fit: contain;} .web-stories-list__story-poster amp-img { width: 100%; height: 100%; } .su-clearfix:before,.su-clearfix:after {display: table; content: " ";} .su-clearfix:after { clear: both; } header#amp-spoiler-title{font-size:20px}@media only screen and (max-width: 767px) {.cntn-wrp .su-row .su-column{margin:0;}amp-selector .tabButton{width:100%;}} .su-list .fa { display: inline-block; font: normal normal normal 14px/1 FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; } .wp-block-button { color: #fff} .wp-block-button a {background-color: #000000;border-radius: 28px;color: inherit;display: inline-block;padding: 12px 24px;} .wp-block-cover{position:relative;background-color: #000;background-size: cover;background-position: center center;min-height: 430px;width: 100%;margin: 1.5em 0 1.5em 0;display: flex;justify-content: center;align-items: center;overflow: hidden;} .wp-block-cover-text{color: #fff;font-size: 2em;line-height: 1.25;z-index: 1;} .wp-block-cover-image.has-background-dim::before, .wp-block-cover.has-background-dim::before {content: "";position: absolute;top: 0;left: 0;bottom: 0;right: 0;background-color: inherit;opacity: .5;z-index: 1;} .has-black-color { color: #000000;} .has-black-background-color { background-color: #000000 } .has-dark-gray-color { color: #28303D;} .has-dark-gray-background-color { background-color: #28303D } .has-gray-color { color: #39414D;} .has-gray-background-color { background-color: #39414D } .has-green-color { color: #D1E4DD;} .has-green-background-color { background-color: #D1E4DD } .has-blue-color { color: #D1DFE4;} .has-blue-background-color { background-color: #D1DFE4 } .has-purple-color { color: #D1D1E4;} .has-purple-background-color { background-color: #D1D1E4 } .has-red-color { color: #E4D1D1;} .has-red-background-color { background-color: #E4D1D1 } .has-orange-color { color: #E4DAD1;} .has-orange-background-color { background-color: #E4DAD1 } .has-yellow-color { color: #EEEADD;} .has-yellow-background-color { background-color: #EEEADD } .has-white-color { color: #FFFFFF;} .has-white-background-color { background-color: #FFFFFF } @charset "UTF-8";.wp-block-archives{box-sizing:border-box}.wp-block-archives-dropdown label{display:block}.wp-block-avatar{line-height:0}.wp-block-avatar,.wp-block-avatar img{box-sizing:border-box}.wp-block-avatar.aligncenter{text-align:center}.wp-block-audio{box-sizing:border-box}.wp-block-audio figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-audio audio{min-width:300px;width:100%}.wp-block-button__link{box-sizing:border-box;cursor:pointer;display:inline-block;text-align:center;word-break:break-word}.wp-block-button__link.aligncenter{text-align:center}.wp-block-button__link.alignright{text-align:right}:where(.wp-block-button__link){border-radius:9999px;box-shadow:none;padding:calc(.667em + 2px) calc(1.333em + 2px);text-decoration:none}.wp-block-button[style*=text-decoration] .wp-block-button__link{text-decoration:inherit}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-width{max-width:none}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-width .wp-block-button__link{width:100%}.wp-block-buttons>.wp-block-button.has-custom-font-size .wp-block-button__link{font-size:inherit}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-25{width:calc(25% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.75)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-50{width:calc(50% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.5)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-75{width:calc(75% - var(--wp--style--block-gap, .5em)*.25)}.wp-block-buttons>.wp-block-button.wp-block-button__width-100{flex-basis:100%;width:100%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-25{width:25%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-50{width:50%}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button.wp-block-button__width-75{width:75%}.wp-block-button.is-style-squared,.wp-block-button__link.wp-block-button.is-style-squared{border-radius:0}.wp-block-button.no-border-radius,.wp-block-button__link.no-border-radius{border-radius:0}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline,.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link{border:2px solid;padding:.667em 1.333em}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline:not(.has-text-color),.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link:not(.has-text-color){color:currentColor}.wp-block-button .wp-block-button__link.is-style-outline:not(.has-background),.wp-block-button.is-style-outline>.wp-block-button__link:not(.has-background){background-color:transparent;background-image:none}.wp-block-button .wp-block-button__link:where(.has-border-color){border-width:initial}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-top-color]){border-top-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-right-color]){border-right-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-left-color]){border-left-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-style]){border-width:initial}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-top-style]){border-top-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-right-style]){border-right-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-bottom-style]){border-bottom-width:medium}.wp-block-button .wp-block-button__link:where([style*=border-left-style]){border-left-width:medium}.wp-block-buttons.is-vertical{flex-direction:column}.wp-block-buttons.is-vertical>.wp-block-button:last-child{margin-bottom:0}.wp-block-buttons>.wp-block-button{display:inline-block;margin:0}.wp-block-buttons.is-content-justification-left{justify-content:flex-start}.wp-block-buttons.is-content-justification-left.is-vertical{align-items:flex-start}.wp-block-buttons.is-content-justification-center{justify-content:center}.wp-block-buttons.is-content-justification-center.is-vertical{align-items:center}.wp-block-buttons.is-content-justification-right{justify-content:flex-end}.wp-block-buttons.is-content-justification-right.is-vertical{align-items:flex-end}.wp-block-buttons.is-content-justification-space-between{justify-content:space-between}.wp-block-buttons.aligncenter{text-align:center}.wp-block-buttons:not(.is-content-justification-space-between,.is-content-justification-right,.is-content-justification-left,.is-content-justification-center) .wp-block-button.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;width:100%}.wp-block-buttons[style*=text-decoration] .wp-block-button,.wp-block-buttons[style*=text-decoration] .wp-block-button__link{text-decoration:inherit}.wp-block-buttons.has-custom-font-size .wp-block-button__link{font-size:inherit}.wp-block-button.aligncenter,.wp-block-calendar{text-align:center}.wp-block-calendar td,.wp-block-calendar th{border:1px solid;padding:.25em}.wp-block-calendar th{font-weight:400}.wp-block-calendar caption{background-color:inherit}.wp-block-calendar table{border-collapse:collapse;width:100%}.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)){color:#40464d}.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)) td,.wp-block-calendar table:where(:not(.has-text-color)) th{border-color:#ddd}.wp-block-calendar table.has-background th{background-color:inherit}.wp-block-calendar table.has-text-color th{color:inherit}:where(.wp-block-calendar table:not(.has-background) th){background:#ddd}.wp-block-categories{box-sizing:border-box}.wp-block-categories.alignleft{margin-right:2em}.wp-block-categories.alignright{margin-left:2em}.wp-block-categories.wp-block-categories-dropdown.aligncenter{text-align:center}.wp-block-code{box-sizing:border-box}.wp-block-code code{display:block;font-family:inherit;overflow-wrap:break-word;white-space:pre-wrap}.wp-block-columns{align-items:normal;box-sizing:border-box;display:flex;flex-wrap:wrap}@media (min-width:782px){.wp-block-columns{flex-wrap:nowrap}}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-top{align-items:flex-start}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-center{align-items:center}.wp-block-columns.are-vertically-aligned-bottom{align-items:flex-end}@media (max-width:781px){.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column{flex-basis:100%}}@media (min-width:782px){.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-columns:not(.is-not-stacked-on-mobile)>.wp-block-column[style*=flex-basis]{flex-grow:0}}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile{flex-wrap:nowrap}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile>.wp-block-column{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-columns.is-not-stacked-on-mobile>.wp-block-column[style*=flex-basis]{flex-grow:0}:where(.wp-block-columns){margin-bottom:1.75em}:where(.wp-block-columns.has-background){padding:1.25em 2.375em}.wp-block-column{flex-grow:1;min-width:0;overflow-wrap:break-word;word-break:break-word}.wp-block-column.is-vertically-aligned-top{align-self:flex-start}.wp-block-column.is-vertically-aligned-center{align-self:center}.wp-block-column.is-vertically-aligned-bottom{align-self:flex-end}.wp-block-column.is-vertically-aligned-bottom,.wp-block-column.is-vertically-aligned-center,.wp-block-column.is-vertically-aligned-top{width:100%}.wp-block-post-comments{box-sizing:border-box}.wp-block-post-comments .alignleft{float:left}.wp-block-post-comments .alignright{float:right}.wp-block-post-comments .navigation:after{clear:both;content:"";display:table}.wp-block-post-comments .commentlist{clear:both;list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-block-post-comments .commentlist .comment{min-height:2.25em;padding-left:3.25em}.wp-block-post-comments .commentlist .comment p{font-size:1em;line-height:1.8;margin:1em 0}.wp-block-post-comments .commentlist .children{list-style:none;margin:0;padding:0}.wp-block-post-comments .comment-author{line-height:1.5}.wp-block-post-comments .comment-author .avatar{border-radius:1.5em;display:block;float:left;height:2.5em;margin-right:.75em;margin-top:.5em;width:2.5em}.wp-block-post-comments .comment-author cite{font-style:normal}.wp-block-post-comments .comment-meta{font-size:.875em;line-height:1.5}.wp-block-post-comments .comment-meta b{font-weight:400}.wp-block-post-comments .comment-meta .comment-awaiting-moderation{display:block;margin-bottom:1em;margin-top:1em}.wp-block-post-comments .comment-body .commentmetadata{font-size:.875em}.wp-block-post-comments .comment-form-author label,.wp-block-post-comments .comment-form-comment label,.wp-block-post-comments .comment-form-email label,.wp-block-post-comments .comment-form-url label{display:block;margin-bottom:.25em}.wp-block-post-comments .comment-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments .comment-form textarea{box-sizing:border-box;display:block;width:100%}.wp-block-post-comments .comment-form-cookies-consent{display:flex;gap:.25em}.wp-block-post-comments .comment-form-cookies-consent #wp-comment-cookies-consent{margin-top:.35em}.wp-block-post-comments .comment-reply-title{margin-bottom:0}.wp-block-post-comments .comment-reply-title:where(small){font-size:var(--wp--preset--font-size--medium,smaller);margin-left:.5em}.wp-block-post-comments .reply{font-size:.875em;margin-bottom:1.4em}.wp-block-post-comments input:not([type=submit]),.wp-block-post-comments textarea{border:1px solid #949494;font-family:inherit;font-size:1em}.wp-block-post-comments input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments textarea{padding:calc(.667em + 2px)}:where(.wp-block-post-comments input[type=submit]){border:none}.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-next,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-numbers,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-previous{margin-bottom:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-next:last-child,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-numbers:last-child,.wp-block-comments-pagination>.wp-block-comments-pagination-previous:last-child{margin-right:0}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-previous-arrow{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-previous-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-next-arrow{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-comments-pagination .wp-block-comments-pagination-next-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-comments-pagination.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-comment-template{box-sizing:border-box;list-style:none;margin-bottom:0;max-width:100%;padding:0}.wp-block-comment-template li{clear:both}.wp-block-comment-template ol{list-style:none;margin-bottom:0;max-width:100%;padding-left:2rem}.wp-block-comment-template.alignleft{float:left}.wp-block-comment-template.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;width:-moz-fit-content;width:fit-content}.wp-block-comment-template.alignright{float:right}.wp-block-cover,.wp-block-cover-image{align-items:center;background-position:50%;box-sizing:border-box;display:flex;justify-content:center;min-height:430px;overflow:hidden;overflow:clip;padding:1em;position:relative}.wp-block-cover .has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover-image .has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover-image.has-background-dim:not([class*=-background-color]),.wp-block-cover.has-background-dim:not([class*=-background-color]){background-color:#000}.wp-block-cover .has-background-dim.has-background-gradient,.wp-block-cover-image .has-background-dim.has-background-gradient{background-color:transparent}.wp-block-cover-image.has-background-dim:before,.wp-block-cover.has-background-dim:before{background-color:inherit;content:""}.wp-block-cover .wp-block-cover__background,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim:not(.has-background-gradient):before{bottom:0;left:0;opacity:.5;position:absolute;right:0;top:0;z-index:1}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-10:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-10:not(.has-background-gradient):before{opacity:.1}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-20:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-20:not(.has-background-gradient):before{opacity:.2}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-30:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-30:not(.has-background-gradient):before{opacity:.3}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-40:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-40:not(.has-background-gradient):before{opacity:.4}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-50:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-50:not(.has-background-gradient):before{opacity:.5}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-60:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-60:not(.has-background-gradient):before{opacity:.6}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-70:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-70:not(.has-background-gradient):before{opacity:.7}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-80:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-80:not(.has-background-gradient):before{opacity:.8}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-90:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-90:not(.has-background-gradient):before{opacity:.9}.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover-image.has-background-dim.has-background-dim-100:not(.has-background-gradient):before,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100 .wp-block-cover__gradient-background,.wp-block-cover.has-background-dim.has-background-dim-100:not(.has-background-gradient):before{opacity:1}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-0,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-0{opacity:0}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-10,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-10{opacity:.1}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-20,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-20{opacity:.2}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-30,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-30{opacity:.3}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-40,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-40{opacity:.4}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-50,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-50{opacity:.5}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-60,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-60{opacity:.6}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-70,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-70{opacity:.7}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-80,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-80{opacity:.8}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-90,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-90{opacity:.9}.wp-block-cover .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__background.has-background-dim.has-background-dim-100,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__gradient-background.has-background-dim.has-background-dim-100{opacity:1}.wp-block-cover-image.alignleft,.wp-block-cover-image.alignright,.wp-block-cover.alignleft,.wp-block-cover.alignright{max-width:420px;width:100%}.wp-block-cover-image:after,.wp-block-cover:after{content:"";display:block;font-size:0;min-height:inherit}@supports (position:sticky){.wp-block-cover-image:after,.wp-block-cover:after{content:none}}.wp-block-cover-image.aligncenter,.wp-block-cover-image.alignleft,.wp-block-cover-image.alignright,.wp-block-cover.aligncenter,.wp-block-cover.alignleft,.wp-block-cover.alignright{display:flex}.wp-block-cover .wp-block-cover__inner-container,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__inner-container{color:inherit;width:100%;z-index:1}.wp-block-cover h1:not(.has-text-color),.wp-block-cover h2:not(.has-text-color),.wp-block-cover h3:not(.has-text-color),.wp-block-cover h4:not(.has-text-color),.wp-block-cover h5:not(.has-text-color),.wp-block-cover h6:not(.has-text-color),.wp-block-cover p:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h1:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h2:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h3:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h4:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h5:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image h6:not(.has-text-color),.wp-block-cover-image p:not(.has-text-color){color:inherit}.wp-block-cover-image.is-position-top-left,.wp-block-cover.is-position-top-left{align-items:flex-start;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-top-center,.wp-block-cover.is-position-top-center{align-items:flex-start;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-top-right,.wp-block-cover.is-position-top-right{align-items:flex-start;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.is-position-center-left,.wp-block-cover.is-position-center-left{align-items:center;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-center-center,.wp-block-cover.is-position-center-center{align-items:center;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-center-right,.wp-block-cover.is-position-center-right{align-items:center;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-left,.wp-block-cover.is-position-bottom-left{align-items:flex-end;justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-center,.wp-block-cover.is-position-bottom-center{align-items:flex-end;justify-content:center}.wp-block-cover-image.is-position-bottom-right,.wp-block-cover.is-position-bottom-right{align-items:flex-end;justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.has-custom-content-position.has-custom-content-position .wp-block-cover__inner-container,.wp-block-cover.has-custom-content-position.has-custom-content-position .wp-block-cover__inner-container{margin:0;width:auto}.wp-block-cover .wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover video.wp-block-cover__video-background,.wp-block-cover-image .wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover-image video.wp-block-cover__video-background{border:none;bottom:0;box-shadow:none;height:100%;left:0;margin:0;max-height:none;max-width:none;object-fit:cover;outline:none;padding:0;position:absolute;right:0;top:0;width:100%}.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:fixed;background-repeat:no-repeat;background-size:cover}@supports (-webkit-touch-callout:inherit){.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:scroll}}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-cover-image.has-parallax,.wp-block-cover.has-parallax,.wp-block-cover__image-background.has-parallax,video.wp-block-cover__video-background.has-parallax{background-attachment:scroll}}.wp-block-cover-image.is-repeated,.wp-block-cover.is-repeated,.wp-block-cover__image-background.is-repeated,video.wp-block-cover__video-background.is-repeated{background-repeat:repeat;background-size:auto}.wp-block-cover__image-background,.wp-block-cover__video-background{z-index:0}.wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover-image-text a,.wp-block-cover-image-text a:active,.wp-block-cover-image-text a:focus,.wp-block-cover-image-text a:hover,.wp-block-cover-text,.wp-block-cover-text a,.wp-block-cover-text a:active,.wp-block-cover-text a:focus,.wp-block-cover-text a:hover,section.wp-block-cover-image h2,section.wp-block-cover-image h2 a,section.wp-block-cover-image h2 a:active,section.wp-block-cover-image h2 a:focus,section.wp-block-cover-image h2 a:hover{color:#fff}.wp-block-cover-image .wp-block-cover.has-left-content{justify-content:flex-start}.wp-block-cover-image .wp-block-cover.has-right-content{justify-content:flex-end}.wp-block-cover-image.has-left-content .wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover.has-left-content .wp-block-cover-text,section.wp-block-cover-image.has-left-content>h2{margin-left:0;text-align:left}.wp-block-cover-image.has-right-content .wp-block-cover-image-text,.wp-block-cover.has-right-content .wp-block-cover-text,section.wp-block-cover-image.has-right-content>h2{margin-right:0;text-align:right}.wp-block-cover .wp-block-cover-text,.wp-block-cover-image .wp-block-cover-image-text,section.wp-block-cover-image>h2{font-size:2em;line-height:1.25;margin-bottom:0;max-width:840px;padding:.44em;text-align:center;z-index:1}:where(.wp-block-cover-image:not(.has-text-color)),:where(.wp-block-cover:not(.has-text-color)){color:#fff}:where(.wp-block-cover-image.is-light:not(.has-text-color)),:where(.wp-block-cover.is-light:not(.has-text-color)){color:#000}.wp-block-details{box-sizing:border-box;overflow:hidden}.wp-block-details summary{cursor:pointer}.wp-block-details>:not(summary){margin-block-end:0;margin-block-start:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-details>:last-child{margin-bottom:0}.wp-block-embed.alignleft,.wp-block-embed.alignright,.wp-block[data-align=left]>[data-type="core/embed"],.wp-block[data-align=right]>[data-type="core/embed"]{max-width:360px;width:100%}.wp-block-embed.alignleft .wp-block-embed__wrapper,.wp-block-embed.alignright .wp-block-embed__wrapper,.wp-block[data-align=left]>[data-type="core/embed"] .wp-block-embed__wrapper,.wp-block[data-align=right]>[data-type="core/embed"] .wp-block-embed__wrapper{min-width:280px}.wp-block-cover .wp-block-embed{min-height:240px;min-width:320px}.wp-block-embed{overflow-wrap:break-word}.wp-block-embed figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-embed iframe{max-width:100%}.wp-block-embed__wrapper{position:relative}.wp-embed-responsive .wp-has-aspect-ratio .wp-block-embed__wrapper:before{content:"";display:block;padding-top:50%}.wp-embed-responsive .wp-has-aspect-ratio iframe{bottom:0;height:100%;left:0;position:absolute;right:0;top:0;width:100%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-21-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:42.85%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-18-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:50%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-16-9 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:56.25%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-4-3 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:75%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-1-1 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:100%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-9-16 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:177.77%}.wp-embed-responsive .wp-embed-aspect-1-2 .wp-block-embed__wrapper:before{padding-top:200%}.wp-block-file:not(.wp-element-button){font-size:.8em}.wp-block-file.aligncenter{text-align:center}.wp-block-file.alignright{text-align:right}.wp-block-file *+.wp-block-file__button{margin-left:.75em}:where(.wp-block-file){margin-bottom:1.5em}.wp-block-file__embed{margin-bottom:1em}:where(.wp-block-file__button){border-radius:2em;display:inline-block;padding:.5em 1em}:where(.wp-block-file__button):is(a):active,:where(.wp-block-file__button):is(a):focus,:where(.wp-block-file__button):is(a):hover,:where(.wp-block-file__button):is(a):visited{box-shadow:none;color:#fff;opacity:.85;text-decoration:none}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images){display:flex;flex-wrap:wrap;list-style-type:none;margin:0;padding:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item{display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;margin:0 1em 1em 0;position:relative;width:calc(50% - 1em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n){margin-right:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figure,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figure{align-items:flex-end;display:flex;height:100%;justify-content:flex-start;margin:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item img{display:block;height:auto;max-width:100%;width:auto}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption{background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.7),rgba(0,0,0,.3) 70%,transparent);bottom:0;box-sizing:border-box;color:#fff;font-size:.8em;margin:0;max-height:100%;padding:3em .77em .7em;position:absolute;text-align:center;width:100%;z-index:2}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image figcaption img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item figcaption img{display:inline}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) figcaption,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) figcaption{flex-grow:1}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image a,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image img,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item a,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image a,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-image img,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item a,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).is-cropped .blocks-gallery-item img{flex:1;height:100%;object-fit:cover;width:100%}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item{margin-right:0;width:100%}@media (min-width:600px){.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(33.33333% - .66667em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(25% - .75em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(20% - .8em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(16.66667% - .83333em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(14.28571% - .85714em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item{margin-right:1em;width:calc(12.5% - .875em)}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image:nth-of-type(1n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item:nth-of-type(1n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image:nth-of-type(3n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item:nth-of-type(3n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image:nth-of-type(4n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item:nth-of-type(4n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image:nth-of-type(5n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item:nth-of-type(5n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image:nth-of-type(6n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item:nth-of-type(6n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image:nth-of-type(7n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item:nth-of-type(7n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image:nth-of-type(8n),.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item:nth-of-type(8n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-image:nth-of-type(1n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-1 .blocks-gallery-item:nth-of-type(1n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-image:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-2 .blocks-gallery-item:nth-of-type(2n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-image:nth-of-type(3n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-3 .blocks-gallery-item:nth-of-type(3n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-image:nth-of-type(4n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-4 .blocks-gallery-item:nth-of-type(4n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-image:nth-of-type(5n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-5 .blocks-gallery-item:nth-of-type(5n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-image:nth-of-type(6n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-6 .blocks-gallery-item:nth-of-type(6n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-image:nth-of-type(7n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-7 .blocks-gallery-item:nth-of-type(7n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-image:nth-of-type(8n),.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).columns-8 .blocks-gallery-item:nth-of-type(8n){margin-right:0}}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:last-child,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:last-child,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-image:last-child,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images) .blocks-gallery-item:last-child{margin-right:0}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).alignleft,.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).alignright,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).alignleft,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).alignright{max-width:420px;width:100%}.blocks-gallery-grid:not(.has-nested-images).aligncenter .blocks-gallery-item figure,.wp-block-gallery:not(.has-nested-images).aligncenter .blocks-gallery-item figure{justify-content:center}.wp-block-gallery:not(.is-cropped) .blocks-gallery-item{align-self:flex-start}figure.wp-block-gallery.has-nested-images{align-items:normal}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image:not(#individual-image){margin:0;width:calc(50% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)/2)}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image{box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;max-width:100%;position:relative}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image>div{flex-direction:column;flex-grow:1;margin:0}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image img{display:block;height:auto;max-width:100%;width:auto}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption{background:linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,.7),rgba(0,0,0,.3) 70%,transparent);bottom:0;box-sizing:border-box;color:#fff;font-size:13px;left:0;margin-bottom:0;max-height:60%;padding:0 8px 8px;position:absolute;text-align:center;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption img{display:inline}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image figcaption a{color:inherit}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border img{box-sizing:border-box}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border>div,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded>a,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded>div{flex:1 1 auto}.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.has-custom-border figcaption,.wp-block-gallery.has-nested-images figure.wp-block-image.is-style-rounded figcaption{background:none;color:inherit;flex:initial;margin:0;padding:10px 10px 9px;position:relative}.wp-block-gallery.has-nested-images figcaption{flex-basis:100%;flex-grow:1;text-align:center}.wp-block-gallery.has-nested-images:not(.is-cropped) figure.wp-block-image:not(#individual-image){margin-bottom:auto;margin-top:0}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image){align-self:inherit}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image)>a,.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image)>div:not(.components-drop-zone){display:flex}.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image) a,.wp-block-gallery.has-nested-images.is-cropped figure.wp-block-image:not(#individual-image) img{flex:1 0 0%;height:100%;object-fit:cover;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-1 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-3 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(33.33333% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.66667)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-4 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(25% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.75)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-5 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(20% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.8)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-6 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(16.66667% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.83333)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-7 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(14.28571% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.85714)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-8 figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(12.5% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.875)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(33.33% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.66667)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:nth-last-child(2),.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:nth-last-child(2)~figure.wp-block-image:not(#individual-image){width:calc(50% - var(--wp--style--unstable-gallery-gap, 16px)*.5)}.wp-block-gallery.has-nested-images.columns-default figure.wp-block-image:not(#individual-image):first-child:last-child{width:100%}}.wp-block-gallery.has-nested-images.alignleft,.wp-block-gallery.has-nested-images.alignright{max-width:420px;width:100%}.wp-block-gallery.has-nested-images.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-group{box-sizing:border-box}h1.has-background,h2.has-background,h3.has-background,h4.has-background,h5.has-background,h6.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-image img{box-sizing:border-box;height:auto;max-width:100%;vertical-align:bottom}.wp-block-image[style*=border-radius] img,.wp-block-image[style*=border-radius]>a{border-radius:inherit}.wp-block-image.has-custom-border img{box-sizing:border-box}.wp-block-image.aligncenter{text-align:center}.wp-block-image.alignfull img,.wp-block-image.alignwide img{height:auto;width:100%}.wp-block-image .aligncenter,.wp-block-image .alignleft,.wp-block-image .alignright,.wp-block-image.aligncenter,.wp-block-image.alignleft,.wp-block-image.alignright{display:table}.wp-block-image .aligncenter>figcaption,.wp-block-image .alignleft>figcaption,.wp-block-image .alignright>figcaption,.wp-block-image.aligncenter>figcaption,.wp-block-image.alignleft>figcaption,.wp-block-image.alignright>figcaption{caption-side:bottom;display:table-caption}.wp-block-image .alignleft{float:left;margin:.5em 1em .5em 0}.wp-block-image .alignright{float:right;margin:.5em 0 .5em 1em}.wp-block-image .aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto}.wp-block-image figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-image .is-style-rounded img,.wp-block-image.is-style-circle-mask img,.wp-block-image.is-style-rounded img{border-radius:9999px}@supports ((-webkit-mask-image:none) or (mask-image:none)) or (-webkit-mask-image:none){.wp-block-image.is-style-circle-mask img{border-radius:0;-webkit-mask-image:url('data:image/svg+xml;utf8,');mask-image:url('data:image/svg+xml;utf8,');mask-mode:alpha;-webkit-mask-position:center;mask-position:center;-webkit-mask-repeat:no-repeat;mask-repeat:no-repeat;-webkit-mask-size:contain;mask-size:contain}}.wp-block-image:where(.has-border-color){border-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-right-color]){border-right-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-left-color]){border-left-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-width]){border-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-top-width]){border-top-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-right-width]){border-right-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-bottom-width]){border-bottom-style:solid}.wp-block-image:where([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}.wp-block-image figure{margin:0}.wp-lightbox-container .img-container{position:relative}.wp-lightbox-container button{background:none;border:none;cursor:zoom-in;height:100%;position:absolute;width:100%;z-index:100}.wp-lightbox-container button:focus-visible{outline:5px auto #212121;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset:5px}.wp-lightbox-overlay{height:100vh;left:0;overflow:hidden;position:fixed;top:0;visibility:hidden;width:100vw;z-index:100000}.wp-lightbox-overlay .close-button{cursor:pointer;padding:0;position:absolute;right:12.5px;top:12.5px;z-index:5000000}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image{align-items:center;box-sizing:border-box;display:flex;flex-direction:column;height:100%;justify-content:center;position:absolute;width:100%;z-index:3000000}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image figcaption{display:none}.wp-lightbox-overlay .wp-block-image img{max-height:100%;max-width:100%;width:auto}.wp-lightbox-overlay button{background:none;border:none}.wp-lightbox-overlay .scrim{background-color:#fff;height:100%;opacity:.9;position:absolute;width:100%;z-index:2000000}.wp-lightbox-overlay.fade.active{animation:turn-on-visibility .25s both;visibility:visible}.wp-lightbox-overlay.fade.active img{animation:turn-on-visibility .3s both}.wp-lightbox-overlay.fade.hideanimationenabled:not(.active){animation:turn-off-visibility .3s both}.wp-lightbox-overlay.fade.hideanimationenabled:not(.active) img{animation:turn-off-visibility .25s both}.wp-lightbox-overlay.zoom img{height:var(--lightbox-image-max-height);position:absolute;transform-origin:top left;width:var(--lightbox-image-max-width)}.wp-lightbox-overlay.zoom.active{opacity:1;visibility:visible}.wp-lightbox-overlay.zoom.active .wp-block-image img{animation:lightbox-zoom-in .4s forwards}@media (prefers-reduced-motion){.wp-lightbox-overlay.zoom.active .wp-block-image img{animation:turn-on-visibility .4s both}}.wp-lightbox-overlay.zoom.active .scrim{animation:turn-on-visibility .4s forwards}.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .wp-block-image img{animation:lightbox-zoom-out .4s forwards}@media (prefers-reduced-motion){.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .wp-block-image img{animation:turn-off-visibility .4s both}}.wp-lightbox-overlay.zoom.hideanimationenabled:not(.active) .scrim{animation:turn-off-visibility .4s forwards}html.has-lightbox-open{overflow:hidden}@keyframes turn-on-visibility{0%{opacity:0}to{opacity:1}}@keyframes turn-off-visibility{0%{opacity:1;visibility:visible}99%{opacity:0;visibility:visible}to{opacity:0;visibility:hidden}}@keyframes lightbox-zoom-in{0%{left:var(--lightbox-initial-left-position);top:var(--lightbox-initial-top-position);transform:scale(var(--lightbox-scale-width),var(--lightbox-scale-height))}to{left:var(--lightbox-target-left-position);top:var(--lightbox-target-top-position);transform:scale(1)}}@keyframes lightbox-zoom-out{0%{left:var(--lightbox-target-left-position);top:var(--lightbox-target-top-position);transform:scale(1);visibility:visible}99%{visibility:visible}to{left:var(--lightbox-initial-left-position);top:var(--lightbox-initial-top-position);transform:scale(var(--lightbox-scale-width),var(--lightbox-scale-height))}}ol.wp-block-latest-comments{box-sizing:border-box;margin-left:0}:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height] .wp-block-latest-comments__comment)){line-height:1.1}:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height] .wp-block-latest-comments__comment-excerpt p)){line-height:1.8}.has-dates:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height])),.has-excerpts:where(.wp-block-latest-comments:not([style*=line-height])){line-height:1.5}.wp-block-latest-comments .wp-block-latest-comments{padding-left:0}.wp-block-latest-comments__comment{list-style:none;margin-bottom:1em}.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment{list-style:none;min-height:2.25em}.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment .wp-block-latest-comments__comment-excerpt,.has-avatars .wp-block-latest-comments__comment .wp-block-latest-comments__comment-meta{margin-left:3.25em}.wp-block-latest-comments__comment-excerpt p{font-size:.875em;margin:.36em 0 1.4em}.wp-block-latest-comments__comment-date{display:block;font-size:.75em}.wp-block-latest-comments .avatar,.wp-block-latest-comments__comment-avatar{border-radius:1.5em;display:block;float:left;height:2.5em;margin-right:.75em;width:2.5em}.wp-block-latest-comments[class*=-font-size] a,.wp-block-latest-comments[style*=font-size] a{font-size:inherit}.wp-block-latest-posts{box-sizing:border-box}.wp-block-latest-posts.alignleft{margin-right:2em}.wp-block-latest-posts.alignright{margin-left:2em}.wp-block-latest-posts.wp-block-latest-posts__list{list-style:none;padding-left:0}.wp-block-latest-posts.wp-block-latest-posts__list li{clear:both}.wp-block-latest-posts.is-grid{display:flex;flex-wrap:wrap;padding:0}.wp-block-latest-posts.is-grid li{margin:0 1.25em 1.25em 0;width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-latest-posts.columns-2 li{width:calc(50% - .625em)}.wp-block-latest-posts.columns-2 li:nth-child(2n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-3 li{width:calc(33.33333% - .83333em)}.wp-block-latest-posts.columns-3 li:nth-child(3n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-4 li{width:calc(25% - .9375em)}.wp-block-latest-posts.columns-4 li:nth-child(4n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-5 li{width:calc(20% - 1em)}.wp-block-latest-posts.columns-5 li:nth-child(5n){margin-right:0}.wp-block-latest-posts.columns-6 li{width:calc(16.66667% - 1.04167em)}.wp-block-latest-posts.columns-6 li:nth-child(6n){margin-right:0}}.wp-block-latest-posts__post-author,.wp-block-latest-posts__post-date{display:block;font-size:.8125em}.wp-block-latest-posts__post-excerpt{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.wp-block-latest-posts__featured-image a{display:inline-block}.wp-block-latest-posts__featured-image img{height:auto;max-width:100%;width:auto}.wp-block-latest-posts__featured-image.alignleft{float:left;margin-right:1em}.wp-block-latest-posts__featured-image.alignright{float:right;margin-left:1em}.wp-block-latest-posts__featured-image.aligncenter{margin-bottom:1em;text-align:center}ol,ul{box-sizing:border-box}ol.has-background,ul.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-media-text{box-sizing:border-box; direction:ltr; display:grid;grid-template-columns:50% 1fr;grid-template-rows:auto}.wp-block-media-text.has-media-on-the-right{grid-template-columns:1fr 50%}.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-top .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-top .wp-block-media-text__media{align-self:start}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text .wp-block-media-text__media,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-center .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-center .wp-block-media-text__media{align-self:center}.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-bottom .wp-block-media-text__content,.wp-block-media-text.is-vertically-aligned-bottom .wp-block-media-text__media{align-self:end}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__media{ grid-column:1;grid-row:1; margin:0}.wp-block-media-text .wp-block-media-text__content{direction:ltr; grid-column:2;grid-row:1; padding:0 8%;word-break:break-word}.wp-block-media-text.has-media-on-the-right .wp-block-media-text__media{ grid-column:2;grid-row:1 }.wp-block-media-text.has-media-on-the-right .wp-block-media-text__content{ grid-column:1;grid-row:1 }.wp-block-media-text__media img,.wp-block-media-text__media video{height:auto;max-width:unset;vertical-align:middle;width:100%}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media{background-size:cover;height:100%;min-height:250px}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media>a{display:block;height:100%}.wp-block-media-text.is-image-fill .wp-block-media-text__media img{clip:rect(0,0,0,0);border:0;height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}@media (max-width:600px){.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile{grid-template-columns:100%}.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile .wp-block-media-text__media{grid-column:1;grid-row:1}.wp-block-media-text.is-stacked-on-mobile .wp-block-media-text__content{grid-column:1;grid-row:2}}.wp-block-navigation{--navigation-layout-justification-setting:flex-start;--navigation-layout-direction:row;--navigation-layout-wrap:wrap;--navigation-layout-justify:flex-start;--navigation-layout-align:center;position:relative}.wp-block-navigation ul{margin-bottom:0;margin-left:0;margin-top:0;padding-left:0}.wp-block-navigation ul,.wp-block-navigation ul li{list-style:none;padding:0}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item{align-items:center;display:flex;position:relative}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item .wp-block-navigation__submenu-container:empty{display:none}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__content{display:block}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__content.wp-block-navigation-item__content{color:inherit}.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content,.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content:active,.wp-block-navigation.has-text-decoration-underline .wp-block-navigation-item__content:focus{text-decoration:underline}.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content,.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content:active,.wp-block-navigation.has-text-decoration-line-through .wp-block-navigation-item__content:focus{text-decoration:line-through}.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a{text-decoration:none}.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a:active,.wp-block-navigation:where(:not([class*=has-text-decoration])) a:focus{text-decoration:none}.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-icon{align-self:center;background-color:inherit;border:none;color:currentColor;display:inline-block;font-size:inherit;height:.6em;line-height:0;margin-left:.25em;padding:0;width:.6em}.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-icon svg{stroke:currentColor;display:inline-block;height:inherit;margin-top:.075em;width:inherit}.wp-block-navigation.is-vertical{--navigation-layout-direction:column;--navigation-layout-justify:initial;--navigation-layout-align:flex-start}.wp-block-navigation.no-wrap{--navigation-layout-wrap:nowrap}.wp-block-navigation.items-justified-center{--navigation-layout-justification-setting:center;--navigation-layout-justify:center}.wp-block-navigation.items-justified-center.is-vertical{--navigation-layout-align:center}.wp-block-navigation.items-justified-right{--navigation-layout-justification-setting:flex-end;--navigation-layout-justify:flex-end}.wp-block-navigation.items-justified-right.is-vertical{--navigation-layout-align:flex-end}.wp-block-navigation.items-justified-space-between{--navigation-layout-justification-setting:space-between;--navigation-layout-justify:space-between}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{align-items:normal;background-color:inherit;color:inherit;display:flex;flex-direction:column;height:0;left:-1px;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:100%;transition:opacity .1s linear;visibility:hidden;width:0;z-index:2}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container>.wp-block-navigation-item>.wp-block-navigation-item__content{display:flex;flex-grow:1}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container>.wp-block-navigation-item>.wp-block-navigation-item__content .wp-block-navigation__submenu-icon{margin-left:auto;margin-right:0}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-item__content{margin:0}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:100%;top:-1px}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container:before{background:transparent;content:"";display:block;height:100%;position:absolute;right:100%;width:.5em}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-icon{margin-right:.25em}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-icon svg{transform:rotate(-90deg)}}.wp-block-navigation .has-child:not(.open-on-click):hover>.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation .has-child:not(.open-on-click):not(.open-on-hover-click):focus-within>.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation .has-child .wp-block-navigation-submenu__toggle[aria-expanded=true]~.wp-block-navigation__submenu-container{height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:visible;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation.has-background .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{left:0;top:100%}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation.has-background .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:100%;top:0}}.wp-block-navigation-submenu{display:flex;position:relative}.wp-block-navigation-submenu .wp-block-navigation__submenu-icon svg{stroke:currentColor}button.wp-block-navigation-item__content{background-color:transparent;border:none;color:currentColor;font-family:inherit;font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:inherit;text-align:left;text-transform:inherit}.wp-block-navigation-submenu__toggle{cursor:pointer}.wp-block-navigation-item.open-on-click .wp-block-navigation-submenu__toggle{padding-right:.85em}.wp-block-navigation-item.open-on-click .wp-block-navigation-submenu__toggle+.wp-block-navigation__submenu-icon{margin-left:-.6em;pointer-events:none}.wp-block-navigation .wp-block-page-list,.wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-close,.wp-block-navigation__responsive-container,.wp-block-navigation__responsive-container-content,.wp-block-navigation__responsive-dialog{gap:inherit}:where(.wp-block-navigation.has-background .wp-block-navigation-item a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation.has-background .wp-block-navigation-submenu a:not(.wp-element-button)){padding:.5em 1em}:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-item a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-submenu a:not(.wp-element-button)),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation-submenu button.wp-block-navigation-item__content),:where(.wp-block-navigation .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-pages-list__item button.wp-block-navigation-item__content){padding:.5em 1em}.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:0}.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:-1px;right:-1px}@media (min-width:782px){.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-navigation__container .has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-right .wp-block-page-list>.has-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between .wp-block-page-list>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation.items-justified-space-between>.wp-block-navigation__container>.has-child:last-child .wp-block-navigation__submenu-container .wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:100%}}.wp-block-navigation:not(.has-background) .wp-block-navigation__submenu-container{background-color:#fff;border:1px solid rgba(0,0,0,.15);color:#000}.wp-block-navigation__container{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial);list-style:none;margin:0;padding-left:0}.wp-block-navigation__container .is-responsive{display:none}.wp-block-navigation__container:only-child,.wp-block-page-list:only-child{flex-grow:1}@keyframes overlay-menu__fade-in-animation{0%{opacity:0;transform:translateY(.5em)}to{opacity:1;transform:translateY(0)}}.wp-block-navigation__responsive-container{bottom:0;display:none;left:0;position:fixed;right:0;top:0}.wp-block-navigation__responsive-container .wp-block-navigation-link a{color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container .wp-block-navigation__responsive-container-content{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial)}.wp-block-navigation__responsive-container:not(.is-menu-open.is-menu-open){background-color:inherit;color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{animation:overlay-menu__fade-in-animation .1s ease-out;animation-fill-mode:forwards;background-color:inherit;display:flex;flex-direction:column;padding:var(--wp--style--root--padding-top,2rem) var(--wp--style--root--padding-right,2rem) var(--wp--style--root--padding-bottom,2rem) var(--wp--style--root--padding-left,2rem);z-index:100000}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{animation-delay:0s;animation-duration:1ms}}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content{align-items:var(--navigation-layout-justification-setting,inherit);display:flex;flex-direction:column;flex-wrap:nowrap;overflow:visible;padding-top:calc(2rem + 24px)}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-page-list{justify-content:flex-start}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-icon{display:none}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .has-child .wp-block-navigation__submenu-container{border:none;height:auto;min-width:200px;opacity:1;overflow:initial;padding-left:2rem;padding-right:2rem;position:static;visibility:visible;width:auto}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-container{gap:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__submenu-container{padding-top:var(--wp--style--block-gap,2em)}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation-item__content{padding:0}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation-item,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-navigation__container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content .wp-block-page-list{align-items:var(--navigation-layout-justification-setting,initial);display:flex;flex-direction:column}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation-item,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation-item .wp-block-navigation__submenu-container,.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-page-list{background:transparent;color:inherit}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container{left:auto;right:auto}@media (min-width:600px){.wp-block-navigation__responsive-container:not(.hidden-by-default):not(.is-menu-open){background-color:inherit;display:block;position:relative;width:100%;z-index:auto}.wp-block-navigation__responsive-container:not(.hidden-by-default):not(.is-menu-open) .wp-block-navigation__responsive-container-close{display:none}.wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open .wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container.wp-block-navigation__submenu-container{left:0}}.wp-block-navigation:not(.has-background) .wp-block-navigation__responsive-container.is-menu-open{background-color:#fff;color:#000}.wp-block-navigation__toggle_button_label{font-size:1rem;font-weight:700}.wp-block-navigation__responsive-container-close,.wp-block-navigation__responsive-container-open{background:transparent;border:none;color:currentColor;cursor:pointer;margin:0;padding:0;text-transform:inherit;vertical-align:middle}.wp-block-navigation__responsive-container-close svg,.wp-block-navigation__responsive-container-open svg{fill:currentColor;display:block;height:24px;pointer-events:none;width:24px}.wp-block-navigation__responsive-container-open{display:flex}.wp-block-navigation__responsive-container-open.wp-block-navigation__responsive-container-open.wp-block-navigation__responsive-container-open{font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}@media (min-width:600px){.wp-block-navigation__responsive-container-open:not(.always-shown){display:none}}.wp-block-navigation__responsive-container-close{position:absolute;right:0;top:0;z-index:2}.wp-block-navigation__responsive-container-close.wp-block-navigation__responsive-container-close.wp-block-navigation__responsive-container-close{font-family:inherit;font-size:inherit;font-weight:inherit}.wp-block-navigation__responsive-close{width:100%}.has-modal-open .wp-block-navigation__responsive-close{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:var(--wp--style--global--wide-size,100%)}.wp-block-navigation__responsive-close:focus{outline:none}.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-close,.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-container-content,.is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{box-sizing:border-box}.wp-block-navigation__responsive-dialog{position:relative}.has-modal-open .admin-bar .is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{margin-top:46px}@media (min-width:782px){.has-modal-open .admin-bar .is-menu-open .wp-block-navigation__responsive-dialog{margin-top:32px}}html.has-modal-open{overflow:hidden}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__label{overflow-wrap:break-word;word-break:normal}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item__description{display:none}.wp-block-navigation .wp-block-page-list{align-items:var(--navigation-layout-align,initial);background-color:inherit;display:flex;flex-direction:var(--navigation-layout-direction,initial);flex-wrap:var(--navigation-layout-wrap,wrap);justify-content:var(--navigation-layout-justify,initial)}.wp-block-navigation .wp-block-navigation-item{background-color:inherit}.is-small-text{font-size:.875em}.is-regular-text{font-size:1em}.is-large-text{font-size:2.25em}.is-larger-text{font-size:3em}.has-drop-cap:not(:focus):first-letter{float:left;font-size:8.4em;font-style:normal;font-weight:100;line-height:.68;margin:.05em .1em 0 0;text-transform:uppercase}body.rtl .has-drop-cap:not(:focus):first-letter{float:none;margin-left:.1em}p.has-drop-cap.has-background{overflow:hidden}p.has-background{padding:1.25em 2.375em}:where(p.has-text-color:not(.has-link-color)) a{color:inherit}.wp-block-post-author{display:flex;flex-wrap:wrap}.wp-block-post-author__byline{font-size:.5em;margin-bottom:0;margin-top:0;width:100%}.wp-block-post-author__avatar{margin-right:1em}.wp-block-post-author__bio{font-size:.7em;margin-bottom:.7em}.wp-block-post-author__content{flex-basis:0;flex-grow:1}.wp-block-post-author__name{margin:0}.wp-block-post-comments-form{box-sizing:border-box}.wp-block-post-comments-form[style*=font-weight]:where(.comment-reply-title){font-weight:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=font-family]:where(.comment-reply-title){font-family:inherit}.wp-block-post-comments-form[class*=-font-size]:where(.comment-reply-title),.wp-block-post-comments-form[style*=font-size]:where(.comment-reply-title){font-size:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=line-height]:where(.comment-reply-title){line-height:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=font-style]:where(.comment-reply-title){font-style:inherit}.wp-block-post-comments-form[style*=letter-spacing]:where(.comment-reply-title){letter-spacing:inherit}.wp-block-post-comments-form input[type=submit]{box-shadow:none;cursor:pointer;display:inline-block;overflow-wrap:break-word;text-align:center}.wp-block-post-comments-form input:not([type=submit]),.wp-block-post-comments-form textarea{border:1px solid #949494;font-family:inherit;font-size:1em}.wp-block-post-comments-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]),.wp-block-post-comments-form textarea{padding:calc(.667em + 2px)}.wp-block-post-comments-form .comment-form input:not([type=submit]):not([type=checkbox]):not([type=hidden]),.wp-block-post-comments-form .comment-form textarea{box-sizing:border-box;display:block;width:100%}.wp-block-post-comments-form .comment-form-author label,.wp-block-post-comments-form .comment-form-email label,.wp-block-post-comments-form .comment-form-url label{display:block;margin-bottom:.25em}.wp-block-post-comments-form .comment-form-cookies-consent{display:flex;gap:.25em}.wp-block-post-comments-form .comment-form-cookies-consent #wp-comment-cookies-consent{margin-top:.35em}.wp-block-post-comments-form .comment-reply-title{margin-bottom:0}.wp-block-post-comments-form .comment-reply-title:where(small){font-size:var(--wp--preset--font-size--medium,smaller);margin-left:.5em}.wp-block-post-date{box-sizing:border-box}:where(.wp-block-post-excerpt){margin-bottom:var(--wp--style--block-gap);margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-post-excerpt__excerpt{margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-post-excerpt__more-text{margin-bottom:0;margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-post-excerpt__more-link{display:inline-block}.wp-block-post-featured-image{margin-left:0;margin-right:0}.wp-block-post-featured-image a{display:block;height:100%}.wp-block-post-featured-image img{box-sizing:border-box;height:auto;max-width:100%;vertical-align:bottom;width:100%}.wp-block-post-featured-image.alignfull img,.wp-block-post-featured-image.alignwide img{width:100%}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim{background-color:#000;inset:0;position:absolute}.wp-block-post-featured-image{position:relative}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-gradient{background-color:transparent}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-0{opacity:0}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-10{opacity:.1}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-20{opacity:.2}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-30{opacity:.3}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-40{opacity:.4}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-50{opacity:.5}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-60{opacity:.6}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-70{opacity:.7}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-80{opacity:.8}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-90{opacity:.9}.wp-block-post-featured-image .wp-block-post-featured-image__overlay.has-background-dim-100{opacity:1}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-previous{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-previous:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-next{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-post-navigation-link .wp-block-post-navigation-link__arrow-next:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-post-terms{box-sizing:border-box}.wp-block-post-terms .wp-block-post-terms__separator{white-space:pre-wrap}.wp-block-post-time-to-read,.wp-block-post-title{box-sizing:border-box}.wp-block-post-title{word-break:break-word}.wp-block-post-title a{display:inline-block}.wp-block-preformatted{white-space:pre-wrap}.wp-block-preformatted.has-background{padding:1.25em 2.375em}.wp-block-pullquote{box-sizing:border-box;overflow-wrap:break-word;padding:3em 0;text-align:center}.wp-block-pullquote blockquote,.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote p{color:inherit}.wp-block-pullquote.alignleft,.wp-block-pullquote.alignright{max-width:420px}.wp-block-pullquote cite,.wp-block-pullquote footer{position:relative}.wp-block-pullquote .has-text-color a{color:inherit}:where(.wp-block-pullquote){margin:0 0 1em}.wp-block-pullquote.has-text-align-left blockquote{text-align:left}.wp-block-pullquote.has-text-align-right blockquote{text-align:right}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color{border:none}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote{margin-left:auto;margin-right:auto;max-width:60%}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote p{font-size:2em;margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-pullquote.is-style-solid-color blockquote cite{font-style:normal;text-transform:none}.wp-block-pullquote cite{color:inherit}.wp-block-post-template{list-style:none;margin-bottom:0;margin-top:0;max-width:100%;padding:0}.wp-block-post-template.wp-block-post-template{background:none}.wp-block-post-template.is-flex-container{display:flex;flex-direction:row;flex-wrap:wrap;gap:1.25em}.wp-block-post-template.is-flex-container>li{margin:0;width:100%}@media (min-width:600px){.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-2>li{width:calc(50% - .625em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-3>li{width:calc(33.33333% - .83333em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-4>li{width:calc(25% - .9375em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-5>li{width:calc(20% - 1em)}.wp-block-post-template.is-flex-container.is-flex-container.columns-6>li{width:calc(16.66667% - 1.04167em)}}@media (max-width:600px){.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid.wp-block-post-template-is-layout-grid{grid-template-columns:1fr}}.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-next,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-numbers,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-previous{margin-bottom:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-next:last-child,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-numbers:last-child,.wp-block-query-pagination>.wp-block-query-pagination-previous:last-child{margin-right:0}.wp-block-query-pagination.is-content-justification-space-between>.wp-block-query-pagination-next:last-of-type{margin-inline-start:auto}.wp-block-query-pagination.is-content-justification-space-between>.wp-block-query-pagination-previous:first-child{margin-inline-end:auto}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-previous-arrow{display:inline-block;margin-right:1ch}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-previous-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-next-arrow{display:inline-block;margin-left:1ch}.wp-block-query-pagination .wp-block-query-pagination-next-arrow:not(.is-arrow-chevron){transform:scaleX(1)}.wp-block-query-pagination.aligncenter{justify-content:center}.wp-block-query-title,.wp-block-quote{box-sizing:border-box}.wp-block-quote{overflow-wrap:break-word}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)),.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)){margin-bottom:1em;padding:0 1em}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) p,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) p{font-size:1.5em;font-style:italic;line-height:1.6}.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) cite,.wp-block-quote.is-large:where(:not(.is-style-plain)) footer,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) cite,.wp-block-quote.is-style-large:where(:not(.is-style-plain)) footer{font-size:1.125em;text-align:right}.wp-block-read-more{display:block;width:-moz-fit-content;width:fit-content}.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]),.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]):active,.wp-block-read-more:not([style*=text-decoration]):focus{text-decoration:none}ul.wp-block-rss{list-style:none;padding:0}ul.wp-block-rss.wp-block-rss{box-sizing:border-box}ul.wp-block-rss.alignleft{margin-right:2em}ul.wp-block-rss.alignright{margin-left:2em}ul.wp-block-rss.is-grid{display:flex;flex-wrap:wrap;list-style:none;padding:0}ul.wp-block-rss.is-grid li{margin:0 1em 1em 0;width:100%}@media (min-width:600px){ul.wp-block-rss.columns-2 li{width:calc(50% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-3 li{width:calc(33.33333% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-4 li{width:calc(25% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-5 li{width:calc(20% - 1em)}ul.wp-block-rss.columns-6 li{width:calc(16.66667% - 1em)}}.wp-block-rss__item-author,.wp-block-rss__item-publish-date{display:block;font-size:.8125em}.wp-block-search__button{margin-left:10px;word-break:normal}.wp-block-search__button.has-icon{line-height:0}.wp-block-search__button svg{fill:currentColor;min-height:24px;min-width:24px;vertical-align:text-bottom}:where(.wp-block-search__button){border:1px solid #ccc;padding:6px 10px}.wp-block-search__inside-wrapper{display:flex;flex:auto;flex-wrap:nowrap;max-width:100%}.wp-block-search__label{width:100%}.wp-block-search__input{-webkit-appearance:initial;appearance:none;border:1px solid #949494;flex-grow:1;margin-left:0;margin-right:0;min-width:3rem;padding:8px;text-decoration:unset}.wp-block-search.wp-block-search__button-only .wp-block-search__button{margin-left:0}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper){border:1px solid #949494;box-sizing:border-box;padding:4px}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper) .wp-block-search__input{border:none;border-radius:0;padding:0 4px}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper) .wp-block-search__input:focus{outline:none}:where(.wp-block-search__button-inside .wp-block-search__inside-wrapper):where(.wp-block-search__button){padding:4px 8px}.wp-block-search.aligncenter .wp-block-search__inside-wrapper{margin:auto}.wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__inside-wrapper{min-width:0;transition-property:width}.wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__input{flex-basis:100%;transition-duration:.3s}.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden,.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden .wp-block-search__inside-wrapper{overflow:hidden}.wp-block-search__button-behavior-expand.wp-block-search__searchfield-hidden .wp-block-search__input{border-left-width:0;border-right-width:0;flex-basis:0;flex-grow:0;margin:0;min-width:0;padding-left:0;padding-right:0;width:0}.wp-block[data-align=right] .wp-block-search__button-behavior-expand .wp-block-search__inside-wrapper{float:right}.wp-block-separator{border:1px solid;border-left:none;border-right:none}.wp-block-separator.is-style-dots{background:none;border:none;height:auto;line-height:1;text-align:center}.wp-block-separator.is-style-dots:before{color:currentColor;content:"···";font-family:serif;font-size:1.5em;letter-spacing:2em;padding-left:2em}.wp-block-site-logo{box-sizing:border-box;line-height:0}.wp-block-site-logo a{display:inline-block}.wp-block-site-logo.is-default-size img{height:auto;width:120px}.wp-block-site-logo img{height:auto;max-width:100%}.wp-block-site-logo a,.wp-block-site-logo img{border-radius:inherit}.wp-block-site-logo.aligncenter{margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center}.wp-block-site-logo.is-style-rounded{border-radius:9999px}.wp-block-site-title a{color:inherit}.wp-block-social-links{background:none;box-sizing:border-box;margin-left:0;padding-left:0;padding-right:0;text-indent:0}.wp-block-social-links .wp-social-link a,.wp-block-social-links .wp-social-link a:hover{border-bottom:0;box-shadow:none;text-decoration:none}.wp-block-social-links .wp-social-link a{padding:.25em}.wp-block-social-links .wp-social-link svg{height:1em;width:1em}.wp-block-social-links .wp-social-link span:not(.screen-reader-text){font-size:.65em;margin-left:.5em;margin-right:.5em}.wp-block-social-links.has-small-icon-size{font-size:16px}.wp-block-social-links,.wp-block-social-links.has-normal-icon-size{font-size:24px}.wp-block-social-links.has-large-icon-size{font-size:36px}.wp-block-social-links.has-huge-icon-size{font-size:48px}.wp-block-social-links.aligncenter{display:flex;justify-content:center}.wp-block-social-links.alignright{justify-content:flex-end}.wp-block-social-link{border-radius:9999px;display:block;height:auto;transition:transform .1s ease}@media (prefers-reduced-motion:reduce){.wp-block-social-link{transition-delay:0s;transition-duration:0s}}.wp-block-social-link a{align-items:center;display:flex;line-height:0;transition:transform .1s ease}.wp-block-social-link:hover{transform:scale(1.1)}.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor svg,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:active,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:hover,.wp-block-social-links .wp-block-social-link .wp-block-social-link-anchor:visited{fill:currentColor;color:currentColor}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link{background-color:#f0f0f0;color:#444}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-amazon{background-color:#f90;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-bandcamp{background-color:#1ea0c3;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-behance{background-color:#0757fe;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-codepen{background-color:#1e1f26;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-deviantart{background-color:#02e49b;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-dribbble{background-color:#e94c89;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-dropbox{background-color:#4280ff;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-etsy{background-color:#f45800;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-facebook{background-color:#1778f2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-fivehundredpx{background-color:#000;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-flickr{background-color:#0461dd;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-foursquare{background-color:#e65678;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-github{background-color:#24292d;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-goodreads{background-color:#eceadd;color:#382110}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-google{background-color:#ea4434;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-instagram{background-color:#f00075;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-lastfm{background-color:#e21b24;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-linkedin{background-color:#0d66c2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-mastodon{background-color:#3288d4;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-medium{background-color:#02ab6c;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-meetup{background-color:#f6405f;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-patreon{background-color:#ff424d;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-pinterest{background-color:#e60122;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-pocket{background-color:#ef4155;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-reddit{background-color:#ff4500;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-skype{background-color:#0478d7;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-snapchat{stroke:#000;background-color:#fefc00;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-soundcloud{background-color:#ff5600;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-spotify{background-color:#1bd760;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-telegram{background-color:#2aabee;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-tiktok{background-color:#000;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-tumblr{background-color:#011835;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-twitch{background-color:#6440a4;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-twitter{background-color:#1da1f2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-vimeo{background-color:#1eb7ea;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-vk{background-color:#4680c2;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-wordpress{background-color:#3499cd;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-whatsapp{background-color:#25d366;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-yelp{background-color:#d32422;color:#fff}.wp-block-social-links:not(.is-style-logos-only) .wp-social-link-youtube{background-color:red;color:#fff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link{background:none}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link a{padding:0}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link svg{height:1.25em;width:1.25em}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-amazon{color:#f90}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-bandcamp{color:#1ea0c3}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-behance{color:#0757fe}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-codepen{color:#1e1f26}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-deviantart{color:#02e49b}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-dribbble{color:#e94c89}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-dropbox{color:#4280ff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-etsy{color:#f45800}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-facebook{color:#1778f2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-fivehundredpx{color:#000}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-flickr{color:#0461dd}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-foursquare{color:#e65678}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-github{color:#24292d}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-goodreads{color:#382110}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-google{color:#ea4434}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-instagram{color:#f00075}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-lastfm{color:#e21b24}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-linkedin{color:#0d66c2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-mastodon{color:#3288d4}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-medium{color:#02ab6c}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-meetup{color:#f6405f}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-patreon{color:#ff424d}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-pinterest{color:#e60122}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-pocket{color:#ef4155}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-reddit{color:#ff4500}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-skype{color:#0478d7}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-snapchat{stroke:#000;color:#fff}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-soundcloud{color:#ff5600}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-spotify{color:#1bd760}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-telegram{color:#2aabee}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-tiktok{color:#000}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-tumblr{color:#011835}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-twitch{color:#6440a4}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-twitter{color:#1da1f2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-vimeo{color:#1eb7ea}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-vk{color:#4680c2}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-whatsapp{color:#25d366}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-wordpress{color:#3499cd}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-yelp{color:#d32422}.wp-block-social-links.is-style-logos-only .wp-social-link-youtube{color:red}.wp-block-social-links.is-style-pill-shape .wp-social-link{width:auto}.wp-block-social-links.is-style-pill-shape .wp-social-link a{padding-left:.66667em;padding-right:.66667em}.wp-block-social-links:not(.has-icon-color):not(.has-icon-background-color) .wp-social-link-snapchat .wp-block-social-link-label{color:#000}.wp-block-spacer{clear:both}.wp-block-tag-cloud{box-sizing:border-box}.wp-block-tag-cloud.aligncenter{justify-content:center;text-align:center}.wp-block-tag-cloud.alignfull{padding-left:1em;padding-right:1em}.wp-block-tag-cloud a{display:inline-block;margin-right:5px}.wp-block-tag-cloud span{display:inline-block;margin-left:5px;text-decoration:none}.wp-block-tag-cloud.is-style-outline{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:1ch}.wp-block-tag-cloud.is-style-outline a{border:1px solid;font-size:unset;margin-right:0;padding:1ch 2ch;text-decoration:none}.wp-block-table{}.wp-block-table table{border-collapse:collapse;width:100%}.wp-block-table thead{border-bottom:3px solid}.wp-block-table tfoot{border-top:3px solid}.wp-block-table td,.wp-block-table th{border:1px solid;padding:.5em}.wp-block-table .has-fixed-layout{table-layout:fixed;width:100%}.wp-block-table .has-fixed-layout td,.wp-block-table .has-fixed-layout th{word-break:break-word}.wp-block-table.aligncenter,.wp-block-table.alignleft,.wp-block-table.alignright{display:table;width:auto}.wp-block-table.aligncenter td,.wp-block-table.aligncenter th,.wp-block-table.alignleft td,.wp-block-table.alignleft th,.wp-block-table.alignright td,.wp-block-table.alignright th{word-break:break-word}.wp-block-table .has-subtle-light-gray-background-color{background-color:#f3f4f5}.wp-block-table .has-subtle-pale-green-background-color{background-color:#e9fbe5}.wp-block-table .has-subtle-pale-blue-background-color{background-color:#e7f5fe}.wp-block-table .has-subtle-pale-pink-background-color{background-color:#fcf0ef}.wp-block-table.is-style-stripes{background-color:transparent;border-bottom:1px solid #f0f0f0;border-collapse:inherit;border-spacing:0}.wp-block-table.is-style-stripes tbody tr:nth-child(odd){background-color:#f0f0f0}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-light-gray-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#f3f4f5}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-green-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#e9fbe5}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-blue-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#e7f5fe}.wp-block-table.is-style-stripes.has-subtle-pale-pink-background-color tbody tr:nth-child(odd){background-color:#fcf0ef}.wp-block-table.is-style-stripes td,.wp-block-table.is-style-stripes th{border-color:transparent}.wp-block-table .has-border-color td,.wp-block-table .has-border-color th,.wp-block-table .has-border-color tr,.wp-block-table .has-border-color>*{border-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child,.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child td,.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:first-child th,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>*,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>* td,.wp-block-table table[style*=border-top-color]>* th{border-top-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-top-color] tr:not(:first-child){border-top-color:currentColor}.wp-block-table table[style*=border-right-color] td:last-child,.wp-block-table table[style*=border-right-color] th,.wp-block-table table[style*=border-right-color] tr,.wp-block-table table[style*=border-right-color]>*{border-right-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child td,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:last-child th,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>*,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>* td,.wp-block-table table[style*=border-bottom-color]>* th{border-bottom-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-bottom-color] tr:not(:last-child){border-bottom-color:currentColor}.wp-block-table table[style*=border-left-color] td:first-child,.wp-block-table table[style*=border-left-color] th,.wp-block-table table[style*=border-left-color] tr,.wp-block-table table[style*=border-left-color]>*{border-left-color:inherit}.wp-block-table table[style*=border-style] td,.wp-block-table table[style*=border-style] th,.wp-block-table table[style*=border-style] tr,.wp-block-table table[style*=border-style]>*{border-style:inherit}.wp-block-table table[style*=border-width] td,.wp-block-table table[style*=border-width] th,.wp-block-table table[style*=border-width] tr,.wp-block-table table[style*=border-width]>*{border-style:inherit;border-width:inherit}:where(.wp-block-term-description){margin-bottom:var(--wp--style--block-gap);margin-top:var(--wp--style--block-gap)}.wp-block-term-description p{margin-bottom:0;margin-top:0}.wp-block-text-columns,.wp-block-text-columns.aligncenter{display:flex}.wp-block-text-columns .wp-block-column{margin:0 1em;padding:0}.wp-block-text-columns .wp-block-column:first-child{margin-left:0}.wp-block-text-columns .wp-block-column:last-child{margin-right:0}.wp-block-text-columns.columns-2 .wp-block-column{width:50%}.wp-block-text-columns.columns-3 .wp-block-column{width:33.33333%}.wp-block-text-columns.columns-4 .wp-block-column{width:25%}pre.wp-block-verse{white-space:pre-wrap}:where(pre.wp-block-verse){font-family:inherit}.wp-block-video{box-sizing:border-box}.wp-block-video video{width:100%}@supports (position:sticky){.wp-block-video [poster]{object-fit:cover}}.wp-block-video.aligncenter{text-align:center}.wp-block-video figcaption{margin-bottom:1em;margin-top:.5em}.editor-styles-wrapper,.entry-content{counter-reset:footnotes}a[data-fn].fn{counter-increment:footnotes;display:inline-flex;font-size:smaller;text-decoration:none;text-indent:-9999999px;vertical-align:super}a[data-fn].fn:after{content:"[" counter(footnotes) "]";float:left;text-indent:0}.wp-element-button{cursor:pointer}:root{--wp--preset--font-size--normal:16px;--wp--preset--font-size--huge:42px}:root .has-very-light-gray-background-color{background-color:#eee}:root .has-very-dark-gray-background-color{background-color:#313131}:root .has-very-light-gray-color{color:#eee}:root .has-very-dark-gray-color{color:#313131}:root .has-vivid-green-cyan-to-vivid-cyan-blue-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#00d084,#0693e3)}:root .has-purple-crush-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#34e2e4,#4721fb 50%,#ab1dfe)}:root .has-hazy-dawn-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#faaca8,#dad0ec)}:root .has-subdued-olive-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fafae1,#67a671)}:root .has-atomic-cream-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#fdd79a,#004a59)}:root .has-nightshade-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#330968,#31cdcf)}:root .has-midnight-gradient-background{background:linear-gradient(135deg,#020381,#2874fc)}.has-regular-font-size{font-size:1em}.has-larger-font-size{font-size:2.625em}.has-normal-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--normal)}.has-huge-font-size{font-size:var(--wp--preset--font-size--huge)}.has-text-align-center{text-align:center}.has-text-align-left{text-align:left}.has-text-align-right{text-align:right}#end-resizable-editor-section{display:none}.aligncenter{clear:both}.items-justified-left{justify-content:flex-start}.items-justified-center{justify-content:center}.items-justified-right{justify-content:flex-end}.items-justified-space-between{justify-content:space-between}.screen-reader-text{clip:rect(1px,1px,1px,1px);word-wrap:normal;border:0;-webkit-clip-path:inset(50%);clip-path:inset(50%);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}.screen-reader-text:focus{clip:auto;background-color:#ddd;-webkit-clip-path:none;clip-path:none;color:#444;display:block;font-size:1em;height:auto;left:5px;line-height:normal;padding:15px 23px 14px;text-decoration:none;top:5px;width:auto;z-index:100000}html:where(.has-border-color){border-style:solid}html:where([style*=border-top-color]){border-top-style:solid}html:where([style*=border-right-color]){border-right-style:solid}html:where([style*=border-bottom-color]){border-bottom-style:solid}html:where([style*=border-left-color]){border-left-style:solid}html:where([style*=border-width]){border-style:solid}html:where([style*=border-top-width]){border-top-style:solid}html:where([style*=border-right-width]){border-right-style:solid}html:where([style*=border-bottom-width]){border-bottom-style:solid}html:where([style*=border-left-width]){border-left-style:solid}html:where(img[class*=wp-image-]){height:auto;max-width:100%}:where(figure){margin:0 0 1em}html:where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--position-offset:var(--wp-admin--admin-bar--height,0px)}@media screen and (max-width:600px){html:where(.is-position-sticky){--wp-admin--admin-bar--position-offset:0px}} amp-web-push-widget button.amp-subscribe { display: inline-flex; align-items: center; border-radius: 5px; border: 0; box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 10px 15px; cursor: pointer; outline: none; font-size: 15px; font-weight: 500; background: #4A90E2; margin-top: 7px; color: white; box-shadow: 0 1px 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); } .amp-logo amp-img{width:300px} .amp-menu input{display:none;}.amp-menu li.menu-item-has-children ul{display:none;}.amp-menu li{position:relative;display:block;}.amp-menu > li a{display:block;} div#amp-user-notification_60{ position: fixed; } #amp-user-notification_60{ background-color: #ffffff; } #amp-user-notification_60.ampforwp_cta_notification_bar p{ color:#ffffff } #amp-user-notification_60 .amp_cta_notification_bar_btn a { background-color: #d4ba66; color: #000000; } #amp-user-notification_60 .ampforwp_cta_secondary_button a{ background-color: #666666; color: #fff; } #amp-user-notification_60 .ampforwp_cta_cls_icon{ background-color: #fff; color: #000; } #amp-user-notification_60 button.ampforwp_cls_btn{ background-color: #fff; color: #000; } #amp-user-notification_60 { bottom:0px; z-index:9998; } .btt{bottom:55px;} .ampforwp_cta_notification_bar p{ display: block; text-align: center; line-height: 1.0; position:relative; } .ampforwp_cta_notification_bar { padding:13px 0px 13px 0px; font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; width: 100%; flex-wrap: wrap; box-shadow: 0 0 11px rgba(0,0,0,.15); } .amp_notifi_de_btn{ display: inline-block; margin-left: 10px; font-size: 12px; line-height: 1; position:relative; } .ampforwp_cta_notification_bar .ampforwp_cta_secondary_button a { padding: 6px 14px; border-radius: 43px; display:inline-block; text-decoration:none; } .ampforwp_cta_notification_bar button{ font-size: 12px; height: 20px; position: absolute; right: 6px; border: 0; border-radius: 10px; } .ampforwp_cta_notification_bar .amp_cta_notification_bar_btn a { padding: 6px 8px; border-radius: 43px; text-decoration:none; display:inline-block; } .ampforwp_contact_bar_parent { position: fixed; left: 0; line-height: 0; width: 100%; z-index: 99999; display: inline-block; } .ampforwp_contact_bar ul{ display: table; height: inherit; list-style-type: none; margin: 0 auto; max-width: 100%; padding: 0; table-layout: fixed; width: inherit; list-style: none; } .ampforwp_contact_bar ul li { display: table-cell; text-align: center; vertical-align: middle; } .bar_phone{ position:relative } .bar_phone a:before { content: ""; display:inline-block; width: 4px; height: 8px; border-width: 6px 0 6px 3px; border-style: solid; border-color: #fff; background: transparent; transform: rotate(-30deg); box-sizing: initial; border-top-left-radius: 3px 5px; border-bottom-left-radius: 3px 5px; } .ampforwp_contact_bar ul li a { color: #fff; } #cta-optin-lightbox {z-index:10001;} amp-user-notification.amp-active { visibility: hidden; animation: 0s linear 2s forwards amp-cta-delay; } div#amp-user-notification_60{ visibility: hidden; animation: 0s linear 2s forwards amp-cta-delay; } @keyframes amp-cta-delay { to { visibility: visible; } } .amp_pb{display: inline-block;width: 100%;}.row{display: inline-flex;width: 100%;}.col-2{ width: calc(50% - 5px);float:left;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){ padding-right:5px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){ padding-left:5px;}.cb{clear:both;}.amp_blurb{text-align:center}.amp_blurb amp-img{margin: 0 auto;}.amp_btn{text-align:center}.amp_btn a{background: #f92c8b;color: #fff;padding: 9px 20px;border-radius: 3px;display: inline-block;box-shadow: 1px 1px 4px #ccc;}.ap_r_1.ap-fl{width:90%;}.ap_r_1.ap-fl .col, .ap_r_1.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_1.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_1{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; } .ap_m_1 .cntn-2{ display:flex; width:100%; align-items:center; } .ap_m_1 .cntn-img{ width:50%; line-height:0; margin:0 auto; } .ap_m_1 .cntn-img amp-img{ max-width:100%; margin:0 auto; } .ap_m_1 .cntn-img img{width:100%;height:auto;} .ap_m_1 .cntn-desc{ width:50%; color:#404040; padding:0px; font-size:16px; font-weight: 400; text-align: center; line-height:1.5; margin:0 auto; } .ap_m_1 .cntn-desc h1{ font-size:40px; line-height:1.2; font-weight: 500; margin:0px 0px 15px 0px ; color:#404040; } .ap_m_1 .sub-heading{ font-size:18px; line-height:1.2; font-weight:400; color:#404040; margin: 0px 0px 10px 0px ; display: inline-block; } .ap_m_1 .cntn-desc a{ color:#0070c9; font-size:18px; line-height:1.4; font-weight:500; margin-top: 10px; display: inline-block; } .contents_presentation{line-height:0;} .ap_r_2.ap-fl{width:90%;}.ap_r_2.ap-fl .col, .ap_r_2.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_2.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_2{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; }.ap_m_2.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:justify;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#404040;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;}.ap_m_3{text-align:right;margin:20px auto;padding:0px;width:90%} .ap_r_5.ap-fl{width:90%;}.ap_r_5.ap-fl .col, .ap_r_5.ap-fl .col-2-wrap{margin:0 auto;max-width:90%; }.ap_r_5.ap-fi .col {margin: 0 auto;}.ap_r_5{ color: #000; margin:0px auto; padding:20px 0px; }.ap_m_5.text-mod{width:100%;max-width:100%;text-align:justify;margin:20px 0px;padding:0px;font-size:18px;color:#333;line-height:1.7;letter-spacing:0px;font-weight:400;} @media(max-width:1024px){.ap-fi{width:100%;}.ap-fi{width:100%;}} @media(max-width:768px){.ap_r_1.ap-fl{width:100%;} .ap_r_1.ap-fl .col, .ap_r_1.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_1 .cntn-2{ display:inline-block; } .ap_m_1 .cntn-img{ width:100%; padding:0; margin-top:30px; } .ap_m_1 .cntn-desc{ width:100%; padding:0; }.col-2{ width:100%; float:none; }.ap_r_2.ap-fl{width:100%;} .ap_r_2.ap-fl .col, .ap_r_2.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_2.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_5.ap-fl{width:100%;} .ap_r_5.ap-fl .col, .ap_r_5.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_5.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_1.ap-fl{width:100%;} .ap_r_1.ap-fl .col, .ap_r_1.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_1 .cntn-2{ display:inline-block; } .ap_m_1 .cntn-img{ width:100%; padding:0; margin-top:30px; } .ap_m_1 .cntn-desc{ width:100%; padding:0; }.col-2{ width:100%; float:none; }.ap_r_2.ap-fl{width:100%;} .ap_r_2.ap-fl .col, .ap_r_2.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_2.text-mod{ max-width:100%;}.ap_r_5.ap-fl{width:100%;} .ap_r_5.ap-fl .col, .ap_r_5.ap-fl .col-2-wrap{max-width:90%;}.ap_m_5.text-mod{ max-width:100%;}.ap_m_1 .cntn-2 { display: inline-block; } .ap_m_1 .cntn-desc { width: 100%; } .ap_m_1 .cntn-img { width: 100%; padding-top: 30px; }} @media(max-width:425px){.col-2{width:100%;float:none;margin-bottom:10%;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){padding-right:0px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){padding-left:0px;}.sbs .col-2{width: calc(50% - 5px);float: left;margin:2px;}.ap_r_1{ }.ap_r_2{ }.ap_m_3{ width:100%;}.ap_r_5{ }.col-2{width:100%;float:none;margin-bottom:10%;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(1){padding-right:0px;}.col-2-wrap .col-2:nth-child(2){padding-left:0px;}.sbs .col-2{width: calc(50% - 5px);float: left;margin:2px;}.ap_r_1{ }.ap_r_2{ }.ap_m_3{ width:100%;}.ap_r_5{ }} /*** Single ***/ table {display: -webkit-box;overflow-x: auto;text-align: center;} table td {padding: 0.5em 1em;border: 1px solid #ddd;} table tr:nth-child(odd) td {background: #f7f7f7;} .m-menu{overflow-y: scroll;max-height: 90vh;} .icon-widgets:before {content: "\e1bd";}.icon-search:before {content: "\e8b6";}.icon-shopping-cart:after {content: "\e8cc";}.icon-check_circle:before {content: "\e86c";}